KSN NSZZ Solidarność

Oficjalny komunikat ze spotkania KSN z Ministrem Jarosławem Gowinem

Po spotkaniu przedstawicieli Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność” z Wiceprezesem Rady Ministrów - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 28 grudnia 2015 r. wydano oficjalny komunikat, którego treść została uzgodniona i podpisana przez Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki „Solidarność” Bogusława Dołęgę.


Kategorie: Ogólne