KSN NSZZ Solidarność

Wiadomości KSN Nr 11-12 (236-237)

Ukazał się najnowszy numer Wiadomości KSN. Można w nim znaleźć następujące artykuły:

 • 20 lat „Wiadomości KSN” – J. Sobieszczański.
 • Zmiana...
 • Działania KSN NSZZ „Solidarność”:
  - Uwagi KSN do ustawy budżetowej na 2016 r. w zakresie szkolnictwa wyższego.
   - WZD pionu instytutów badawczych KSN (KSN IB).
  - Spotkanie przedstawicieli Komisji Polityki Naukowej RG IB z przedstawicielami KSN NSZZ „S”.
 • Od organizacji zakładowych:
  - Stanowisko Prezydium KZ NSZZ „S” w Politechnice Wrocławskiej dotyczące zwiększenia w budżecie 2016 r. dotacji na podwyżki.
 • Opracowania nadesłane:
  - Wspomnienie o ks. Eugeniuszu Breitkopf, proboszczu parafii Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu.
  - Polska wobec perspektywy wstąpienia do strefy euro.
 • Za i przeciw szybkiej integracji walutowej – pracazbiorowa.
  - Śledztwo... akademickie – J. Sobieszczański.
 • Trochę historii:
  - Rocznica niepodległości – Józef Piłsudski

Kategorie: Ogólne