KSN NSZZ Solidarność

Konsultacje dotyczące podwyżek

W większości uczelni zakończyły się konsultacje z Władzami uczelni dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Na tych podwyżkach kończy się trzeci, ostatni etap podwyższania wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych. MNISzW zakładało 30% wzrost wynagrodzeń w ciągu 3 lat. Zdaniem KSN NSZZ „Solidarność” w wielu uczelniach nie zostało to spełnione bowiem podwyzka wynagrodzeń wypłacona została w formie dodatków okresowych, które w następnym roku już nie były kontynuowane. Komisja ds. Płac KSN przedstawi analizę zrealizowanych podwyżek na koniec 2015r.


Kategorie: Ogólne