KSN NSZZ Solidarność

Spotkanie Komisji Polityki Naukowej Rady Głównej IB z KSN

9 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych z przedstawicielami Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Spotkanie to miało miejsce w Krakowie w Instytucie Odlewnictwa.

W trakcie spotkania omawiano zagadnienia związane z:

  • problematyką finansowania instytutów badawczych na tle wydatkowania środków publicznych na rozwój krajowej nauki
  • kryteriami i warunkami finansowania projektów badawczo-rozwojowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o prawach pracowniczych w kontekście udziału wykonawców w realizacji projektów badawczych oraz o problematyce związanej z Centrami Badawczo-Rozwojowymi.


Kategorie: Ogólne