KSN NSZZ Solidarność

35 lat „Solidarności” w środowisku akademickim Krakowa

Obchody  35-lecia  NSZZ  „Solidarność”  w środowisku akademickim Krakowa.

29 października br. uczelnie krakowskie świętowały uroczyście 35-lecie powstania NSZZ „Solidarności”. O godz. 12.00 przed Collegium Novum UJ została otwarta wystawa pt. „Narodziny „Solidarności” w środowisku akademickim Krakowa”.

                                  

Otwarcie Wystawy. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz zaproszeni goście.

   
            

Spotkanie na Auli AGH. Głos zabierają Tadeusz Syryjczyk oraz Kurator wystawy Wojciech Marchewczyk.

   
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Fotorelacja: Maria Sapor    
     

Wystawę zorganizowały: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Region Małopolskiej „Solidarności oraz Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” krakowskich uczelni.  Patronat nad wystawą objęło Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, którego przedstawiciele liczne przybyli na jej otwarcie.

Wystawa będzie wędrować do wszystkich uczelni publicznych Krakowa. Od 20 listopada będzie eksponowana na terenie AGH, w okolicach Biblioteki Głównej,  a później również na terenie innych uczelni. 

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się spotkanie rocznicowo-wspomnieniowe, które otworzyło wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Prof. Tadeusza Słomki. W uroczystości wzięło udział wielu dostojnych gości, m.in. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Rolniczego, Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Zebranie poprowadziła Przewodnicząca ,,Solidarności” w AGH, dr inż. Maria Sapor. Wystąpienia przeplatane były wspomnieniami i anegdotami. 

Uczestnicy spotkania otrzymali świeżo wydaną książkę poświęconą ,,Solidarności” w AGH w latach 1980-1990, autorstwa pracownika Wydziału Humanistycznego, prof. Juliana Kwieka. Książka zawiera wykaz 142 dokumentów związanych z działalnością „Solidarności” tuż po jej powstaniu. Wyłania się z niej obraz NSZZ „Solidarność” jako nie tylko związku zawodowego, ale przede wszystkim potężnego ruchu społecznego, opozycji demokratycznej, który wywołał zjawisko autentycznego zaangażowania w sprawy kraju, uczelni, zakładu pracy prawie wszystkich obywateli.

Należy podkreślić, że równolegle, do działań dotyczącej problematyki danej uczelni, we wrześniu 1980r podjęte zostały próby samoorganizacji branżowej środowisk uczelnianych i naukowych. Inspirującą rolę odegrało środowisko gdańskie. Ale także we wrześniu 1980r w Krakowie rozpoczęło budowę ponadzakładowej struktury „Solidarności” instytucji naukowych i uczelnianych. Ostatecznie wg projektu krakowskiego powołano Ogólnopolską Komisję Porozumiewawczą Nauki NSZZ „Solidarność” (OKPN). Później przekształconą i działającą do dzisiaj jako Krajowa Sekcja Nauki (KSN).


Kategorie: Ogólne