KSN NSZZ Solidarność

Wiadomości KSN Nr 9-10 (234-235)

Ukazał się najnowszy numer Wiadomości KSN. Można w nim znaleźć następujące artykuły:

 • Szanowne Koleżanki i Koledzy – B. Dołęga.
 • Jak było, jak będzie? – J. Sobieszczański.
 • Komunikat z posiedzenia Rady KSN w dn. 10.10.2015 r.
 • Uchwała nr 14 Rady KSN w sprawie prac nad zmianą prawa obowiązującego w szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Komunikat z posiedzenia Prezydium KSN w dn. 26.09.2015 r.
 • Opinia o projekcie budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki na rok 2016.
 • Pisma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Notatka z posiedzenia Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 24.09.2015 r. – A. Bartczak.
 • Stanowisko KZ „S” Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Odpowiedź na pytania dotyczące prac nad zmianą prawa obowiązującego w Szkolnictwie Wyższym i Nauce –W. Pillich.
 • Exodus – J. Sobieszczański.
 • O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski na przełomie wieków XX i XXI – S. Ryszard Domański.
 • Płk. Kazimierz Pluta Czachowski – J. Weiss.
 • Uchrońmy od zapomnienia (apel o gromadzenie informacji o początkach „Solidarności”) – Red.

Kategorie: Ogólne