KSN NSZZ Solidarność

Rada KSN o ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” podjęła Uchwałę nr 14 w sprawie dalszych działań dotyczących kontynuowania prac nad zmianą ustroju szkolnictwa wyższego i nauki

W obecnej sytuacji, prace te powinny koncentrować się na dwóch zakresach:

 1. doraźnych zmian prawa, powstrzymujących upadek publicznych uczelni, instytutów badawczych i naukowych,

 2. zasadniczych zmian systemu szkolnictwa wyższego i nauki, na pobudzający rozwój uczelni i instytutów oraz w pełni wykorzystujący ich potencjał.


Dokumenty powiązane z powyższą uchwałą Rady KSN:


Kategorie: Ogólne