KSN NSZZ Solidarność

WZD KSN Instytutów Badawczych

W sobotę 17.10.2015 odbyło się w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach Walne Zebranie Delegatów pionu instytutów badawczych Krajowej Sekcji Nauki (KSN IB). Wybrany został Przewodniczący i pozostali członkowie nowego 9-osobowego Prezydium KSN IB:

 • Jerzy DUDEK, Instytut Nafty i Gazu, Kraków- Przewodniczący,
 • Grzegorz Bińczak, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy,
 • Barbara Bogdańska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa,
 • Alicja Bortkiewicz, Instytut Medycyny Pracy, Łódź,
 • Wojciech Grodzki, Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków,
 • Wojciech Kozdruń, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy,
 • Kazimierz Siciński, Instytut Technik Innowacyjnych, Katowice,
 • Jolanta Szymczak, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice,
 • Zdzisław Żółkiewicz, Instytut Odlewnictwa, Kraków.

W skład Komisji Rewizyjnej KSN IB weszli:

 • Andrzej Perzyński (IUNG),
 • Justyna Piwowońska (IMN),
 • Rafał Pietruch (PIAP),
 • Alicja Skotnicka (IMN)
 • Andrzej Staniek (GIG).

Bardzo dziękujemy gospodarzom za trudy oraganizacji WZD: Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Instytutu Ogrodnictwa z jej przewodniczącą Halinką Morgaś, Jolą Szymczak, która odpowiadała z ramienia swojej KZ za organizację i kontakt, oraz Małgosią Podwyszyńską, która również silnie przyczyniła się do tego sukcesu organizacyjnego.


Stanowiska WZD IB - pobierz.


Kategorie: Posiedzenia KSN