KSN NSZZ Solidarność

Życzenia na Wielkanoc

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia, obdarza Błogosławieństwem i napełni nas wiarą, nadzieją i pokojem.


Kategorie: Ogólne