KSN NSZZ Solidarność

List Przewodniczącego KSN do Organizacji Zakładowych

Przewodniczący Rady KSN Bogusław Dołęga zwrócił się Organizacji Zakładowych zrzeszonych w Sekcji Nauki z prośbą o przygotowanie informacji o działalności prowadzonej po 13 grudnia 1981 r. Przewodniczący napisał: "Mamy 35-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Trzydzieści pięć lat, to jest już taki okres, po którym uświadamiamy sobie jak zacierają się w pamięci zdarzenia i nazwiska kolegów z tamtych lat."

Cała treść listu Przewodniczącego KSN jest dostępna tutaj.


Kategorie: Ogólne