KSN NSZZ Solidarność

Minister Edukacji i Nauki powołuje Zespół ds. wynagrodzeń

W odpowiedzi na ogólnopolski protest pracowników szkolnictwa wyższego Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki powołał  Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych.

W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

b) przedstawiciel Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,

c) przedstawiciel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

d) przedstawiciel Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,

e) przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

f) dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów,

g) dyrektor Departamentu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

h) dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego.
 

Zespół został powołany Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r.

Pierwsze spotkanie zespołu planowane jest jeszcze na ten tydzień.