KSN NSZZ Solidarność

40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

40 lat temu – 13 grudnia 1981 r. na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. Aresztowania działaczy NSZZ „Solidarność” i demokratycznej opozycji rozpoczęły już 12 grudnia wieczorem. Władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu "Solidarności” i zatrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 r. Rozpoczęły się represje wobec społeczeństwa, brutalne aresztowania i internowania.

 

Łącznie w czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys. działaczy NSZZ „Solidarność” i demokratycznej opozycji.
31 grudnia 1982 stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany. Represje wobec społeczeństwa trwały nadal.
Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana.

 

OFIARY KOMUNISTYCZNEGO APARATU REPRESJI W LATACH 1981-1989

Czekalski Józef Lat 48. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał klatki piersiowej i brzucha, ponadto postrzał lewej stopy.

Giza Józef Lat 28. Górnik z KWK "Wujek". Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał boczny szyi.

Gnida Joachim Lat 28. Zmarł w dniu 25 stycznia 1982 r. w wyniku ran odniesionych w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał przeszywający głowę.

Gzik Ryszard Lat 35. Górnik z KWK "Wujek". Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał przeszywający głowę.

Kupczak Bogumił Lat 28. Górnik z KWK "Wujek". Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał brzucha.

Pełka Andrzej Lat 20. Górnik z KWK "Wujek". Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji w KWK Wujek, postrzał przeszywający głowę.

Stawisiński Jan Lat 22. Górnik z KWK "Wujek". Zmarł w dniu 25 stycznia 1982 r. w wyniku ran odniesionych w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał przeszywający głowę.

Wilk Zbigniew Lat 20. Górnik z KWK "Wujek". Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał w plecy i postrzał od tyłu w okolicy lędźwiowej.

Zając Zenon Lat 22. Zamordowany w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał przeszywający klatkę piersiową.

Browarczyk Antoni Lat 23. Zamordowany strzałem w głowę podczas rozpędzania demonstracji w Gdańsku, w dniu 17 grudnia 1981 r.

Kosecki Tadeusz Pracownik administracyjno - techniczny Politechniki Wrocławskiej. Zmarł pobity przez ZOMO w czasie pacyfikacji strajku na Politechnice w dniu 17 grudnia 1981 r.

Adamowicz Michał Lat 28. Zmarł w dniu 5 września 1982 r. w wyniku ran postrzałowych odniesionych w czasie demonstracji w dniu 31 sierpnia w Lubinie.

Pozniak Mieczysław Lat 26. Robotnik z Elektromontażu. Zmarł 31 sierpnia 1982 roku w Lubiniu od rany postrzałowej brzucha.

Trajkowski Andrzej Lat 32. Zmarł w dniu 31 sierpnia w Lubinie, w wyniku rany postrzałowej głowy odniesionej w czasie demonstracji w Lubinie.

Barchański Emil Lat 17. Uczeń, więzień polityczny. Zaginął w dniu 16 czerwca 1982 r. Ciało wyłowiono z Wisły. W trakcie śledztwa był katowany, miał być świadkiem na rozprawie kolegów.

Cielecki Wojciech Lat 19. Zastrzelony przez żołnierza LWP w dniu 2 kwietnia 1982 r., w Białej Podlaskiej. Zatrzymany wieczorem przez dwóch nietrzeźwych żołnierzy. Gdy zaczęli go bić wyrwał się im i schował na podwórku. Wyrzucony przez gospodarza posesji wyszedł na ulicę, gdzie odnaleźli go jego prześladowcy. Bity, zginął od strzału w głowę.

Cieślewicz Wojciech Lat 29. Zmarł w dniu 2 marca 1982 r. w wyniku pobicia przez ZOMO podczas demonstracji w Poznaniu, w dniu 13 lutego 1982 r. Dwukrotnie poddany trepanacji czaszki, od chwili pobicia do śmierci nie odzyskał przytomności.

Durda Władysław Zmarł w nocy z 3 na 4 maja 1982 r. zatruty gazami łzawiącymi użytymi do rozpędzania demonstracji w dniu 3 maja 1982 r., w Szczecinie. Milicja odmówiła wezwania pogotowia

Grudziński Adam Lat 36. Pracownik krakowskiej AGH. Sekretarz sekcji informacji ZR Małopolska. Do czerwca 1982 roku internowany z Załężu. W październiku 1982 r. pobito go gdy próbował bronić kolegi z sąsiedniej celi. Przewieziony do szpitala z ciężkim niedomaganiem serca zmarł.

Jurgielewicz Zdzisław Lat 29. Zmarł w dniu 21 września 1982 r. po pobiciu w dniu 12 września 1982 r. w KM MO, w Giżycku.

Kamiński Wacław Lat 32. Robotnik ze Stoczni Gdańskiej. Trafiony petardą w czasie demonstracji 11 listopada. Pobity przez ZOMO. Zmarł w szpitalu 28 listopada 1982 roku.

Kołodziejczyk Wanda Lat 59. Przewieziona do szpitala w stanie agonalnym ze śladami pobicia z aresztu śledczego na ul. Rakowieckiej w Warszawie, zmarła w dniu 4 stycznia 1982 r.

Kot Stanisław Inżynier z zakładów mięsnych w Rzeszowie. Zmarł 3 kwietnia 1982 roku w wyniku pobicia przez funkcjonariuszy ZOMO (liczne złamania kończyn, uszkodzenie kręgosłupa, złamanie szczęki).

Królik Stanisław Lat 39. Pracownik Fotooptyki w Warszawie. Zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy ZOMO rozpędzających demonstrantów 10 listopada gdy wracając z pracy czekał na autobus na przystanku przy UW. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń 16 listopada 1982 roku.

Lenartowicz Joanna Lat 19. Zmarła w dniu 5 maja 1982 r. po pobiciu w czasie rozpędzania demonstracji w dniu 3 maja 1982 r. w Warszawie.

Lisowski Włodzimierz Lat 67. Pobity przez funkcjonariuszy MO na Rynku Krakowskim 13 maja. Zmarł 13 lipca 1982 roku. Bezpośrednia przyczyna zgonu: pęknięcie wątroby.

Majchrzak Piotr Lat 19. Uczeń Technikum Ogrodniczego w Poznaniu. Zmarł w dniu 18 maja 1982 r. po pobiciu przez funkcjonariuszy ZOMO podczas demonstracji w dniu 13 maja 1982 r. w Poznaniu.

Majewski Kazimierz Lat 46. Przewodniczący KZ "S" Jeleniogórskich Zakładów Narzędziowych. 9 października 1982 roku popełnił samobójstwo nie mogąc wytrzymać nasilającej się nagonki i inwigilacji SB (przesłuchania, wymuszanie współpracy, groźby pod adresem rodziny).

Michalczyk Kazimierz Lat 27. Tokarz z ELWRO. Zmarł w dniu 2 września 1982 r. w wyniku obrażeń poniesionych w czasie rozpędzania demonstracji we Wrocławiu w dniu 31 sierpnia 1982 r.

Raczek Stanisław Lat 35. Zegarmistrz z Kielc. Zmarł w dniu 7 września 1982 r. po pobiciu w czasie demonstracji w Kielcach w dniu 31 sierpnia 1982 r.

Radomski Mieczysław Lat 56. Ślusarz z Unitry-Unimy w Warszawie. Zginął podczas manifestacji 3 maja 1982 roku w Warszawie.

Rokitowski Mieczysław Lat 47. Zmarł w dniu 3 kwietnia 1982 r. po pobiciu w areszcie śledczym w Załężu.

Sadowski Piotr Lat 22. Pracownik Stoczni Gdańskiej. Zmarł w dniu 31 sierpnia 1982 r. trafiony petardą podczas demonstracji w Gdańsku.

Szulecki Adam Lat 32. Zmarł w dniu 9 maja 1982 r. po pobiciu w czasie demonstracji w dniu 3 maja 1982 r. w Warszawie.

Jacek Osmański Lat 21. Milicjant z Torunia. Zmarł 1 sierpnia 1982 roku w wyniku pobicia przez patrol MO podczas występów grupy Budgie (był w cywilu).

Wiłkomirski Eugeniusz Lat 52. Zmarł w dniu 3 września 1982 r. po pobiciu przez ZOMO w czasie demonstracji w Częstochowie w dniu 1 września 1982 r.

Włosik Bogdan Lat 20. Elektryk z Huty im. Lenina. Zastrzelony przez funkcjonariusza SB w czasie demonstracji w Nowej Hucie w dniu 13 października 1982 r.

Woźniak Tadeusz Lat 49. Robotnik z brygady remontowej Energetyki w Siechnicy (Wrocław). Zmarł 1 września 1982 roku w wyniku pobicia przez funkcjonariuszy ZOMO podczas demonstracji w dniu 31 sierpnia 1982 r. we Wrocławiu (wstrząs mózgu, pęknięcie jelita grubego, zawał serca).

Józef Kurowski Funkcjonariusz MO z Myślenic. Popełnił samobójstwo, gdy przełożeni skrytykowali go za "zbyt łagodne postępowanie" w czasie tłumienia manifestacji 11 listopada 1982 roku w Krakowie.

Zdunek Franciszek Lat 49. Zastrzelony przez sierżanta MO. Przewodniczący Komitetu Budowy Kaplicy w Sobolewie w woj. Lubelskim.

Jerz Jacek Lat 38. Zamordowany przez SB bezpośrednio po zwolnieniu z internowania - 31.01.1983r.

Beszczyński Zenon Lat 24. Pracownik "Gazomontażu" w Bydgoszczy. Zmarł w nocy z 13 na 14 stycznia 1983 r. po pobiciu w areszcie śledczym w dniu 28 grudnia 1982 r.

Drabowska Janina Lat 63. Zmarła we wrześniu 1983 r. na skutek obrzęku płuc spowodowanego działaniem gazów łzawiących użytych do rozpędzania demonstracji w Nowej Hucie w dniu 31 sierpnia 1983 r.

Grzywna Andrzej Lat 62. Zmarł w nocy z 29 na 30 sierpnia 1983 r. po pobiciu pałką po głowie w milicyjnym areszcie.

Kowalski Ryszard Lat 44. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Hucie Katowice, dwukrotny więzień polityczny. Aresztowany w grudniu 1981 roku. Do stycznia 1983 roku był więziony bez rozprawy i wyroku. Zaginął w dniu 7 lutego 1983 r. 31 marca 1983 r. jego zwłoki wyłowiono z rzeki. Lekarze mający z nim kontakt w szpitalu wykluczyli skłonności samobójcze.

Larysz Józef Lat 41. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w zakładach ELWRO. Internowany, zwolniony z pracy. Zmarł w dniu 7 marca 1983 r. po kolejnym przesłuchaniu w KW MO

Łyskawa Bernard Lat 56. Zmarł na zawał serca uciekając przed ZOMO po demonstracji w Krakowie w dniu 1 maja 1983 r.

Miąsko Zdzisław Lat 29. Rolnik z Okuniewa (woj. warszawskie). Zmarł w dniu 3 czerwca 1983 r. po pobiciu na posterunku MO w Nowej Miłosnej.

Marzec Jerzy Lat 21. Zaginął w dniu 21 czerwca 1983 r. po uroczystościach powitania Papieża. Ciało znaleziono nad Odrą w dniu 22 czerwca 1983 r. Powodem śmierci było zachłyśnięcie się krwią

Podboraczyński Bogusław Lat 21. Działacz NSZZ „Solidarność”. Prawdopodobnie zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, ciało wydobyto z rzeki w dniu 30 kwietnia 1983 r.

Przemyk Grzegorz Lat 19. Uczeń XVII LO im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie. Syn Barbary Sadowskiej działaczki Prymasowskiego Komitetu Opieki nad Osobami Pozbawionymi Wolności i ich Rodzinami. Zatrzymany przez milicję 12 maja 1983, na placu Zamkowym w Warszawie, kiedy wraz z kolegami świętował zdaną maturę. Zmarł w dniu 14 maja 1983 r. w wyniku obrażeń po pobiciu przez milicjantów na Komisariacie MO przy ul. Jezuickiej w Warszawie.

Stefański Jacek Lat 25. Zmarł w dniu 9 września 1983 r. Pobity w dniu 2 września 1983 r. na ulicy przez „nieznanych sprawców”. Brata denata i świadków wydarzenia funkcjonariusze MSW nakłaniali szantażem do zaniechania wyjaśnienia sprawy

Simoniuk Zbigniew Lat 33. Działacz białostockiego Komitetu Obrony Więzionych za przekonania. W styczniu 1981 r. w niewyjaśnionych okolicznościach oblany płynem łatwopalnym i poparzony. W kwietniu zaginął na kilka dni. Znaleziono go krańcowo wyczerpanego ze śladami obrażeń i poparzeń. W grudniu 1981 roku internowany, a w październiku aresztowany i skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Wg oficjalnej wersji popełnił samobójstwo 8 stycznia 1983 roku w więzieniu w Białymstoku.

Szymański Zbigniew Zamieszkały w Hannie (woj. bielsko-podlaskie). Zmarł w kwietniu 1983 r. po pobiciu przez ZOMO-wców - R. Rudowczaka i J. Niemca.

Smagura Ryszard Lat 29. Robotnik. Zginął 1 maja 1983 roku w Nowej Hucie ugodzony w szyję pociskiem gazowym w czasie demonstracji.

Andrzej Szewczyk Lat 22. Robotnik z Nowej Huty. W kwietniu 1983 skatowany przez ZOMO zmarł w szpitalu w maju 1983 roku.

Andrzej Gąsiewski Lat 29. Pracownik IBJ w Warszawie. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 17 czerwca 1983 roku. Gdy wracał ze sztandarem "S" z mszy na stadionie X-lecia został zatrzymany przez MO. Kolegium skazało go na grzywnę za "zakłócanie porządku publicznego". Choć grzywnę zapłacono Andrzej Gąsiewski nie wrócił do domu. Jego ciało znaleziono na bocznicy kolejowej Prokuratura nie zarządziła sekcji zwłok ani nie wszczęła śledztwa.

Wasiluk Henryk Lat 28. Więzień polityczny. Zmarł w dniu 25 listopada 1983 r. Po zwolnieniu z więzienia popełnił samobójstwo przez samospalenie przed eksmisją z mieszkania

Wedrowny Jerzy Lat 28. Aresztowany za udział w manifestacji w dniu 31 sierpnia 1983 r. Zmarł w areszcie śledczym we wrześniu 1983 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, przed terminem rozprawy

Witkowski Włodzimierz Lat 31. Zaginął podczas manifestacji w dniu 31 sierpnia 1983 r. we Wroclawiu. Zwłoki znaleziono w dniu 7 września 1983 r. wiszące na drzewie pod Oleśnicą

Ziółkowski Jan Lat 56. Współpracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956 r. Zmarł w dniu 5 marca 1983 r. w wyniku pobicia cztery dni wcześniej na V Komisariacie MO w Poznaniu.

Marek Kuchta Lat 30. Zmarł 5 maja 1983 roku w wyniku pobicia 3 maja przez funkcjonariuszy MO.

Bartoszcze Piotr Lat 34. Działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Zmarł w nocy z 7 na 8 lutego 1984 r. Ciało znaleziono w dniu 8 lutego 1984 r. w studzience melioracyjnej na polu ze śladami bicia i duszenia.

Fraczek Lech Zmarł w dniu 25 maja 1984 r. po pobiciu w dniu 5 kwietnia 1984 r. na posterunku MO

Fras Tadeusz Lat 33. Nauczyciel, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w szkole. Zmarł w dniu 7 września 1984 r. Ciało znaleziono na przedmieściu Krakowa. Wg oficjalnej wersji wyskoczył z II piętra. Sekcja zwłok ujawniła ślady bicia i duszenia

Gebosz Andrzej Lat 31. Zmarł w dniu 26 października 1984 r. po pobiciu podczas przesłuchania w DUSW Łódź - Śródmieście

Hac Aleksander Lat 44. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Zmarł w dniu 18 pazdziernika 1984 r. Znaleziony w dniu 16 października 1984 r. w piwnicy domu przy ul. Królewskiej z ciężkimi obrażeniami głowy

Hnat Edyta Lat 8. Uczennica II klasy szkoły podstawowej w Jarosławiu. Zastrzelona z broni palnej w parku na os. Łańcuckim w Jarosławiu przez pijanego funkcjonariusza MO Krzysztofa Małonia. Zmarła w Szpitalu Miejskim w Jarosławiu 29 marca 1984 r.

Jasiński Krzysztof Lat 25. Działacz NSZZ „Solidarność”. Internowany. Zmarł w dniu 10 listopada 1984 r. Zwłoki znaleziono na przystanku PKS w Elblągu z silnymi urazami

Kulka Stanisław Lat 47. W dniu 15 listopada 1984 r. został zastrzelony na szosie przez milicjanta Jana Żurka

Lawrynowicz Henryk Lat 42. W dniu 8 listopada 1984 r. został zatrzymany na Komisariacie Kolejowym. Zmarł w dniu 9 listopada 1984 r. Lekarz stwierdził krwiaka skroni i liczne obrażenia

Lazarski Kazimierz Lat 58. Pobity we własnym mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO. Zmarł w dniu 24 września 1984 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy skazał funkcjonariuszy Ryszarda Boryga, Zbigniewa Królaka i Józefa Jarosika na kary od 1 do 2 lat pozbawienia wolności

Popiełuszko Jerzy Lat 37. Kapelan NSZZ „Solidarność”. 19 października 1984 roku gdy wracał z Bydgoszczy został uprowadzony i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy MSW. Ciało księdza wyłowiono ze zbiornika wodnego na Wiśle koło Włocławka 30 października 1984 roku.

Romanowski Jarosław Lat 23. Zmarł w dniu 12 maja 1984 r. Zatrzymany przez MO. Wg oficjalnej wersji powiesił się w areszcie

Struski Krzysztof Lat 28. Zmarł w dniu 14 listopada. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO zostal wyrzucony z milicyjnego samochodu

Sztencel Paweł Lat 19. Zmarł w dniu 22 grudnia 1984 r. na astmę sercową w areszcie śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi, po odmówieniu pomocy lekarskiej

Tokarczyk Zbigniew Lat 31. Działacz NSZZ „Solidarność” i KPN. Internowany i szykanowany przez SB. Zmarł w nocy z 22 na 23 lutego 1984 r. Ciało znaleziono koło domu denata. Sekcja wykazała urazy wątroby i płuc oraz ślady ciosów

Walczak Bogusław Lat 57. Zmarł w marcu 1984 r. Został zatrzymany przez patrol MO w dniu 8 marca 1984 r. Żonie wydano ciało w dniu 16 marca 1984 r. twierdząc, że znaleziono je na ulicy.

Antonowicz Marcin Lat 19. Zmarł w dniu 2 listopada 1985 r. Został zatrzymany przez patrol MO w dniu 19 października 1985 r. W milicyjnym samochodzie doznał śmiertelnych urazów głowy

Budny Jan Zmarł w dniu 14 lutego 1985 r. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO Witolda Jabłońskiego i Kazimierza Klonowskiego w dniu 11 lutego 1985 r. Pobity w czasie przesłuchania. W szpitalu stwierdzono krwiaka mózgu, który był przyczyną zgonu

Bulko Zdzisław Lat 30. Zmarł w dniu 17 grudnia 1985 r. Znaleziony w rowie pod Zamościem z ciężkimi obrażeniami. Zwolnieni przez niego z pracy za pijaństwo i kradzieże trzej ORMO-wcy grozili mu zemstą

Czarny Mikołaj Lat 56. Zmarł w dniu 14 lutego 1985 r. Został zatrzymany przez MO.(...) Zmarł w wyniku urazów czaszki. Wg oficjalnej wersji spadł ze schodów

Franz Roman Lat 32. Zmarł w dniu 8 stycznia 1985 r. Został zatrzymany przez milicję na Komisariacie Kolejowym. Znaleziony martwy na ławce koło dworca PKP. Sekcja wykazała stłuczenie mózgu

Krawiec Jan Lat 22. Zmarł w dniu 30 października 1985 r. W dniu 30 października 1985 r. został zatrzymany na Komendzie MO w Miechowie. Wg oficjalnej wersji popełnił samobójstwo w areszcie przez powieszenie. Ciało nosiło ślady urazów piersi, brzucha i głowy

Krzywda Jacek Lat 37. Zmarł w dniu 26 czerwca 1985 r. Został pobity w bramie domu, w którym mieszkał, przez patrol MO

Kasprowski Dariusz Lat 23. Zmarł w dniu 9 grudnia 1985 r. Wg. oficjalnej wersji powiesił się, w ZK w Koronowie. Na zwłokach stwierdzono liczne urazy szyi, ramion i pleców

Martin Lesław Lat 37. Członek Komisji Rewizyjnej Zarzadu Regionu NSZZ „Solidarność”. Zamordowany w dniu 23 stycznia 1985 r. Został zrzucony przez „nieznanych sprawców” z kładki dla pieszych nad ulicą, z wysokości 20m

Popławski Piotr Pop cerkwi prawosławnej w Narwi. Zaginął w dniu 15 czerwca 1985 r. Zwłoki znaleziono w dniu 20 czerwca 1985 r. w lesie koło Zabludowa. Wg oficjalnej wersji popełnił samobójstwo

Przepiorzynski Witold Członek NSZZ „Solidarność”. Zaginął w dniu 9 maja 1985 r. Zwłoki znaleziono w dniu 17 maja 1985 r. w kanale portowym ze śladami silnych obrażeń

Szuster Aleksander Lat 25. Zmarł w dniu 30 stycznia 1985 r. po pobiciu na Komisariacie MO w Świdniku. Przyczyną śmierci było złamanie podstawy czaszki

Ślusarski Ryszard Lat 25. Zmarł w dniu 4 marca 1985 r. po pobiciu przez funkcjonarjuszy MO w mieszkaniu, na ulicy i w komisariacie. Śmierć nastąpiła w wyniku zmiażdżenia wątroby, nerek i pęknięcia jelit.

Bednarek Marian Lat 35. Zmarł w dniu 27 grudnia 1986 r. po pobiciu na komisariacie MO

Szkarlat Zbigniew Lat 43. Działacz NSZZ „Solidarność”, więzień polityczny. Zmarł w dniu 9 lutego 1986 r. Znaleziony na ulicy w dniu 2 lutego 1986 r. ciężko pobity, stwierdzono pęknięcie czaszki i uszkodzenie mózgu

Luks Grzegorz Lat 19. Zmarł w dniu 14 stycznia 1987 r. Został zbity i skopany przez patrol MO w nocy z 29 na 30 sierpnia 1986 r. Przy niedostatecznej pomocy lekarskiej, zmarł w wyniku powikłań po pourazowej torbieli trzustki

Kalinowski Wacław Zmarł w dniu 27 marca 1987 r. W dniu 22 marca 1987 r. został pobity w samochodzie milicyjnym

Strzelecki Jan Lat 69. Zmarł w dniu 11 lipca 1988 r. Znaleziony ciężko pobity nad Wisłą w dniu 30 czerwca 1988 r.

Niedzielak Stefan Proboszcz parafii Św. Karola Boromeusza. Zamordowany w dniu 20 stycznia 1989 r. Ciało znaleziono w mieszkaniu denata. Sekcja wykazała liczne urazy i rozerwanie wiązadeł kręgu szyjnego jako przyczynę śmierci.

Suchowolec Stanisław Proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny na Dojlidach. Zamordowany w dniu 30 stycznia 1989 r. Wg wersji prokuratury śmierć nastąpiła w wyniku zatrucia tlenkiem metali spowodowanego pożarem w pokoju powstałym z zapalenia się grzejnika.

Zych Sylwester Lat 39. Wikariusz parafii Św. Jakuba. Więzień polityczny. Zamordowany 11 lipca 1989 r. Ciało znaleziono na dworcu PKS.

Jesteśmy Im winni pamięć i modlitwę.

 


Opracowanie
Małgorzata Kaczyńska


Kategorie: Ogólne