KSN NSZZ Solidarność

Wiadomości KSN styczeń - luty

Najnowszy numer Wiadomości KSN  1-2 (298-299) jest już dostępny on-line.

Spis treści:     

 • Przymus - J. Sobieszczański
 • Koronawirus. Ciąg dalszy V. – JS
 • Działania Krajowej Sekcji Nauki NZZS „S”:

- Komunikaty z posiedzenia Prezydium KSN

- Sprawozdanie ze spotkania ETUCE-CEENET

- Webinar przedkonferencyjny

- Sprawozdanie z Konferencji ETUCE 2000
 

 • 40 lat „Solidarności”. Rozmowa z Marią Sapor – M. Kaczyńska
 • Ze strony Komisji Krajowej

- „Jazgot wielkich koncernów”

- Spadek PKB o 2,8 proc.

 • Owocny rozwój edukacji … - J. Czyż
 • Dr hab. Maria M. Tryjarska – J. Czyż
 • W poszukiwaniu uosobienia – W. Pillich
 • Zofia Filipkowska z Błeszyńskich – T. Błeszyński
 • Dziwny jest ten świat
 • Wybrane wydarzenia