KSN NSZZ Solidarność

Wiadomości KSN listopad - grudzień

Najnowszy numer Wiadomości KSN 9 - 10 (294 – 295) jest już dostępny on-line.

 

Spis  treści:

  • Jacy będziemy w nadchodzących latach – o. A. Pietrzak SVD
  • Czas zaćmienia - J. Sobieszczański
  • Koronawirus. Ciąg dalszy IV. – JS
  • 40 lat „Solidarności”

- Przemyśleć „Solidarność”/Solidarność. – E. Żurawska

- Czarna karta historii Polski – M. Kaczyńska

  • Ze strony MNiSW.

- POLITYKA NAUKOWA PAŃSTWA Projekt

- Zarządzenie Ministra EiN

  • Ze strony Komisji Krajowej

- Decyzja Prezydium KK. nr 157/20

- Komisja Europejska przedstawiła projekt Dyrektywy

- Projekt Dyrektywy Komisji Europejskiej ……

- Prognoza polskiego PKB

- Dodatkowe możliwości związane z oszczędzaniem w PPK

  • Pamiętajmy o Nich
  • Wybrane wydarzenia