KSN NSZZ Solidarność

Sprostowanie informacji z portalu Gazeta.pl

W związku z artykułem red. Sebastiana Rosłona pt: „Przemysław Czarnek: Podwyżki dla nauczycieli akademickich jeszcze w 2020 r. Łącznie 200 milionów złotych” wyjaśniamy, że użyte w artykule „skróty myślowe”, wprowadzają czytelników w błąd:

1. Rektorzy nie dzielą pieniędzy na wynagrodzenia „sami”, ale zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi podmioty sfery finansów publicznych, jedynie „w porozumieniu ze związkami zawodowymi” działającymi na danej uczelni;

2. 800 mln zł planowane w roku 2021 nie są środkami na kolejną regulację wynagrodzeń, ale stanowią zabezpieczenie skutków regulacji realizowanej w 2020 roku.

Wzywamy Członków związków zawodowych działających w publicznych szkołach wyższych w Polsce do aktywnego nadzoru nad podziałem środków na wynagrodzenia pracowników.

 

Marek Kisilowski
Z-ca przewodniczącego KSN NSZZ „S”
Rzecznik prasowy KSN