KSN NSZZ Solidarność

Wiadomości KSN wrzesień - październik

Najnowszy numer Wiadomości KSN 9 - 10 (294 – 295) jest już dostępny on-line.

Spis  treści:

 • Trochę historii… - M. Kaczyńska
 • Czas na dalsze zmiany …..- J. Sobieszczański
 • Koronawirus. Ciąg dalszy III. – JS
 • Działania Krajowej Sekcji Nauki NZZS „S”:
  - Komunikaty z posiedzenia Rady i Prezydium KSN
  - Stanowisko nr 1e w sprawie Białorusi
  - Pismo od MNiSW
 • Ze strony MNiSW
 • Ze strony Komisji Krajowej
 • Decyzja Prezydium KK. nr 157/20
  - Stanowisko Prezydium KK nr. 9/20
  - Prezydium KK w sprawie polityki klimatycznej
  - „S” w sprawie funduszu świadczeń socjalnych
  - Minimalna pensja – krajowa i europejska
 • Credo, motto, inwokacja, entré,..- J. Czyż
 • Krótkie przypomnienie o staraniach KSN w sprawie zmiany modelu awansu akademickiego – W. Pillich
 • Racjonalny model awansu akademickiego – w. Pillich
 • Wspomnienia z początków „Solidarności” – K. Weiss
 • Wybrane wydarzenia