KSN NSZZ Solidarność

Nowy Rok Akademicki 2015/2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Rozpoczynamy kolejny nowy rok akademicki. W takich chwilach nie zapominając o przeszłości i sytuacji aktualnej, naturalnym jest szczególne pochylenie się nad przyszłością. Wszyscy pamiętamy jeszcze o 35 rocznicy wydarzeń sierpniowych. Wspomnienie to jest również zobowiązaniem dla Krajowej Sekcji Nauki. Chcielibyśmy, aby wszelkie nasze działania przynosiły wymierne efekty dla poszczególnych pracowników naszego sektora, ale również, aby przyczyniały się do oczekiwanych zmian w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. Już podczas najbliższej Rady w Krakowie zamierzamy podjąć dyskusję, która jak ufam, pozwoli w krótkim czasie przedstawić kolejne nasze propozycje zmian w prawie. Na bieżąco staramy się współuczestniczyć w rozwiązywaniu Waszych problemów, jak i podejmujemy inne działania, np. prezentując nasze wspólnie wypracowywane stanowiska, propozycje, umożliwiając wymianę informacji itp.

 
Jeżeli uważacie, że są obszary lub sprawy, które wymagają zintensyfikowania działań - bardzo proszę dajcie nam znać. 
Zapraszamy Was wszystkich do aktywnego uczestniczenia w naszych pracach, w tym również w działaniach podejmowanych przez poszczególne Komisje Sekcji.
 
Pozwólcie, że w tym miejscu złożę Wam życzenia, aby ten nowy rok akademicki był czasem zrealizowania marzeń, zarówno zawodowych, jak i osobistych.
 
Pozdrawiam serdecznie
Bogusław Dołęga

Kategorie: Posiedzenia KSN