KSN NSZZ Solidarność

Projekt rozporządzenia ws. podziału środków finansowych – opinia KSN

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przesłała do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinię Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych z 24 lipca 2020 roku. ► pobierz


Załącznik do powyższej opinii:


Kategorie: Ogólne