KSN NSZZ Solidarność

Wiadomości KSN marzec – kwiecień 2020

Najnowszy numer Wiadomości KSN 3-4 (288 – 289) jest już dostępny on-line.

Spis treści:

  • Wojna o życie – J. Sobieszczański
  • Działania Krajowej Sekcji Nauki NZZS „S”:

- Stanowisko Prezydium KSN,
- Informacja o posiedzeniu Prezydium KSN
- Uwagi Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki
- Opinia KSN w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy -

P o SWiN, 28 stycznia 2020 r.
- Informacja o zebraniu przedstawicieli instytutów
- Odpowiedź na pismo B. Dołęgi

  • Zmiana na stanowisku ministra NiSW
  • Ze strony MNiSW:

- Zbiór informacji o wyborach organów uczelni

  • Ze strony Komisji Krajowej:

- Stanowisko Prezydium KK z dn. 27.04.2020 r.

  • Ze Swojczan do wolności. – Maria Sapor
  • W solidarnym poszukiwaniu człowieczeństwa - ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. Cz.II.
  • Wspomnienie o ś.p. Krystynie Łybackiej
  • Wybrane wydarzenia