KSN NSZZ Solidarność

„Ze Swojczan do Wolności" - premiera filmu D. Walusiaka

W czwartek, 27 lutego br. w Krakowie odbyła się premiera filmu „Ze Swojczan do Wolności" w reżyserii Dariusza Walusiaka, zrealizowanego w ramach Jubileuszu 40 - lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

Film powstał z inicjatywy Małopolskiej "Solidarności", a Akademia Górniczo-Hutnicza była jednym ze sponsorów tego filmu.

Film opowiada historię drukarni wydawnictwa podziemnego „Biuletyn Małopolski”, którą w roku 1982 stworzyli pracownicy i studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W filmie została przedstawiona historia jednego z najważniejszych pism podziemnych w Małopolsce jakim był „Biuletyn Małopolski”, który w roku 1982 założyli Jerzy Zdrada (nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1989–1997 poseł na Sejm X, I i II kadencji, w latach 1997–2001 wiceminister edukacji narodowej), Danuta Abrahamowicz (zm. 1995r. działaczka opozycji demokratycznej w PRL, polska uczona, slawistka, słowacystka, tłumaczka) oraz Roman Laskowski (polski językoznawca, slawista, polonista, działacz opozycji demokratycznej w PRL i NSZZ „S”). Drukarnię uruchomili pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej Bogdan Niewczas oraz Leszek Dulba w domu Zofii i Mieczysława Sudelskich w Swojczanach koło Charsznicy, która działała tam ponad dwa lata. Drukowaniem zajmowali się studenci AGH: Andrzej Firek, Jan Gonciarczyk, Jacek Radło oraz Andrzej Styczeń.

Wszystkie te osoby, mimo dużego zagrożenia karą więzienia tworzyły, drukowały i rozpowszechniały niezależne pismo, w którym informowano o represjach ze strony SB i działaniach podziemnych struktur Solidarności.

Na premierze filmu obecni byli min. Jerzy Zdrada, Leszek Dulba, Mieczysław Sudelski oraz Andrzej Styczeń, a także wiele osób zaangażowanych w działalność podziemnej „Solidarności” w Małopolsce.

Opracowała:
Maria Sapor 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Zdjęcia:
Małgorzata Kaczyńska
Uniwersytet Jagielloński


     

   

   


O premierze filmu „Ze Swojczan do Wolności" informowała również krakowska Kronika w TVP3 w dniu 27.02.2020
(aby obejrzeć kilknij zdjęcie powyżej)


Kategorie: Ogólne