KSN NSZZ Solidarność

Walne Zebranie Delegatów KSN, Sękocin (Stary) k. Warszawy, 23-24.05.2014

W dniach 23-24 maja 2014 r. w Sekocinie Starym k. Warszawy odbyło się walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". Podczas WDZ wybrano nowe władze Krajowej Sekcji Nauki na kadencję 2014-2018.

Relacja w "Wiadomościach KSN" nr 5-6/2014

Komunikaty z obrad

Migawki z obrad (zdj. A. Winiarski, UŚl.) Więcej zdjęć.

                     

Sala obrad pełna delegatów                       Gość WZD                                  Komisja Wyborcza:                      
                                                               Kol. Andrzej Kropiwnicki,                     ręce pełne roboty                        
                                                             Przew. Regionu Mazowsze                                                                                                                                

           

       Kolejki do wyborów:                 Komisja Uchwał i Wniosków                      Gość WZD
          jak w PRL-u :-)                                więcej projektów niż                      Kol. Ryszard Proksa
                                                                 czasu na procedowanie        Przew. Sekretariatu Nauki i Oświaty

             

    Delegat z mandatem 102,             Kwiaty i upominki dla Przew.                 Po obradach:
        oklaskiwany raz po raz                 w kadencji 2010-2014,                  niedzielna Msza Święta
    za komunikaty z głosowań                  Kol. Edwarda Malca                          w intencji KSN

 

Komunikaty przedwyborcze:

Dokumenty związane z wyborami na kadencję 2014-18:


Kategorie: Posiedzenia KSN