KSN NSZZ Solidarność

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Stałego ETUCE – luty 2019

W dniach 21-22 lutego 2019 roku odyło się kolejne posiedzenie Komitetu Stałego ETUCE ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki (European Trade Union Committee for Education) – HERSC.

Krajową Sekcję Nauki NSZZ “Solidarność” na spotkaniu HERSC reprezentowała Aniela Białowolska – Tejchman,  p.o. Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i członek Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”.


Tematem przewodnim posiedzenia Komitetu Stałego ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki była Rezolucja w sprawie wzmocnienia wolności akademickiej w Europie” zaproponowana przez HERSC na spotkaniu w Tallinnie i podpisana na specjalnej konferencji ETUCE w Atenach w listopadzie 2018 r.

Podczas obrad poruszano następujące zagadnienia:

  • Europejski Sektorowy Dialog Społeczny
  • Raport w sprawie bieżących prac nad rozwojem Procesu Bolońskiego
  • Edukacja w polityce europejskiej
  • Zapewnienie podstawowych wartości i wymiaru społecznego w nauczaniu i uczeniu się
  • Podstawowe Wartości i Wolność Akademicka – analiza działania Rezolucji przyjętej na Konferencji Specjalnej w Atenach
  • Praca Obserwatorium Magna Charta Universitatum - podstawowe wartości w badaniach
  • EQAR - najnowsze osiągnięcia w zakresie rozwoju Agencji Zapewniania Jakości
  • Działalność Education International
  • ETUCE w sprawie Konsorcjum Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC)

Szczegółowe informacje o posiedzeniu Komitetu Stałego ETUCE ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki w załączonym sprawozdaniu - pobierz