KSN NSZZ Solidarność

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KSN w MNiSW

18 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Wicepremierem - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosławem Gowinem.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w spotkaniu uczestniczyli:

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sebastian Skuza
Podsekretarz Stanu

Jarosław Oliwa
Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów

Marcin Czaja
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego

                                     

fot. gov.pl


Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

Dominik Szczukocki
Przewodniczący KSN

Bogusław Dołęga
Zastępca Przewodniczącego KSN

Maria Sapor
Zastępca Przewodniczącego KSN

Marek Kisilowski
Zastępca Przewodniczącego KSN

Krzysztof Pszczółka
Zastępca Przewodniczącego KSN


Podczas spotkania omawiano sprawy finansowe oraz kwestie związane z wdrażaniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Więcej szczegółów w załączonej informacji ze spotkania:

 


Kategorie: Ogólne