KSN NSZZ Solidarność

KSN w obronie wolności słowa

Stając w obronie wolności słowa i swobody prowadzenia dyskusji akademickiej, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Premiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprzeciwiając się nadużywaniu władzy rektorskiej i domagając się stosowania jednakowych standardów etycznych wobec wszystkich pracowników akademickich.

List do Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 16 września 2019 r.

Mając na uwadze troskę o najlepsze tradycje akademickie, właściwe miejsce Uniwersytetu w życiu publicznym, jego rangę społeczną i apolityczność, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje działania rektorów, którzy próbują wykorzystywać nadane im w 2018 r. Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnienia do walki z pracownikami o odmiennych niż oni poglądach.

Z powodu działań podjętych wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” domaga się od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prof. dr hab. Andrzej Tretyna, Rektora UMK w związku z rażącym naruszeniem prawa poprzez nadużycie władzy dla celów politycznych, gdyż zastosował środek zapobiegawczy - zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego nie adekwatnie do czynu i z pogwałceniem prawa - ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

                 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” uważa, że niepodjęcie sprawy dyskryminacji prof. Aleksandra Nalaskowskiego przez Rektora UMK, przez organ do tego uprawniony, czyli Ministra, będzie bardzo źle odebrane przez pracowników uczelni i daje przyzwolenie na tego typu zachowania władz uczelni w przyszłości.


Kategorie: Ogólne