KSN NSZZ Solidarność

Opinia KSN do projektu Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała opinię do  projektu Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030).

Projekt ten wskazuje na wyzwania, jakie stoją przed Polską tj. uczynienie z Niej bardziej atrakcyjnego miejsca do życia, rozwijania wiedzy i podejmowania pracy, a w konsekwencji lokowania inwestycji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Główny cel przedmiotowej Strategii został określony jako rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zauważa, że cele te nie mogą zostać osiągnięte, jeśli nie zostanie w pełni realizowana idea zrównoważonego dostępu do edukacji, w tym szczególnie do szkolnictwa wyższego i nadal będzie stawiać się na rozwój wiodących ośrodków akademickich.


Kategorie: Ogólne