KSN NSZZ Solidarność

NKN Forum - Katowice

Informujemy, że 1 lipca 2019 r. odbędzie się następna debata NKN FORUM, w której czynny udział wezmą przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki.
Kol. Dominik Szczukocki Przewodniczący KSN będzie jednym z panelistów w sesji pt. „Wpływ ustawy na zmiany w uczelniach – konkursy, awanse, oceny”, a kol. Krzysztof Pszczółka Zastępca Przewodniczącego KSN w seminarium „Ochrona pracowników w nowym otoczeniu instytucjonalnym”.

NKN Forum odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Temat debaty: Ścieżki kariery - rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki – przejdź do strony NKN Forum - Katowice


Kategorie: Ogólne