KSN NSZZ Solidarność

Wieloletni Plan Finansowy Państwa – opinia KSN

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała opinię do projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) na lata 2019-2022 (pobierz).

KSN apeluje, aby możliwość zablokowania sztywnych wydatków państwa, o której mowa w aktualizacji planu konwergencji, nie dotyczyła środków niezbędnych dla realizacji celów Ustawy 2.0, uzgodnionych w procesie konsultacji ze środowiskiem akademickim.


Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022. Warszawa, 20 maja 2019 r.


Kategorie: Ogólne