KSN NSZZ Solidarność

List Ministra Piotra Müllera do Rektorów uczelni publicznych

Koleżanki i Koledzy,

informujemy o bardzo ważnym piśmie wystosowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów uczelni publicznych nadzorowanych przez MNiSW (pobierz).

Pismo to zostało wystosowane w związku z interwencją KSN "Solidarność" i RSzWiN ZNP w ministerstwie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przesyłali nam informacje dotyczące wdrażania ustawy i realizacji podwyżek w swoich uczelniach.


Kategorie: Ogólne