KSN NSZZ Solidarność

Seminarium: ustawa 2.0

W Kołobrzegu trwa seminarium dotyczące zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, którego organizatorem są trzy Komisje Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”: Komisja ds. wynagrodzeń i innych świadczeń, Komisja ds. warunków pracy i spraw socjalnych oraz Komisja ds. interwencji.

Przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” uczelni publicznych i instytutów naukowych z całej Polski w dniach 4-7 kwietnia zapoznają się z następującą tematyką:

 • Nawiązywanie, trwanie i rozwiązywanie stosunków pracy w uczelniach i w instytutach naukowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wprowadzających.
   
 • Statuty uczelni – sprawy pracownicze
   
 • Wynagrodzenia - zmiany od 1 stycznia 2019 roku wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
   
 • Podwyżki wynagrodzeń w uczelniach publicznych w roku 2019.
   
 • Regulaminy: wynagradzania, pracy i organizacyjny z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku i przepisów statutu uczelni.
   
 • Plan rzeczowo-finansowy.
   
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
   
 • Ergonomia pracy.                                                                                                                                        fot. M.Kaczyńska


Kategorie: Ogólne