KSN NSZZ Solidarność

NIE! dla ustawy 2.0 – listy otwarte do Władz RP

W związku z toczącymi się w Sejmie pracami nad ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" oraz promowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo niekorzystnych dla społeczności akademickiej rozwiązań, środowiska akademickie z całej Polski wystosowały listy otwarte do Prezydenta RP, Premiera RP, Prezesa PiS, a także do Posłów i Senatorów RP.

List otwarty Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Warszawa-Falenty, 18 maja 2018 r.
 

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2446) oraz „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2447). Warszawa, 19 maja 2018
 


Stanowisko Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

 

Stanowisko Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność”

 

Stanowisko Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „ Solidarność ”

 

Stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność”


 

Stanowisko Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”

 

Stanowisko Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

 

Stanowisko X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego

 

Stanowisko XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność”


 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej do Pana Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego oraz Pana Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego

 

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do Pani Ewy Tomaszewskiej, Posła na Sejm RP

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskiem

 

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego do Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego

 

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego

 

Stanowisko Komisji Zakładowej Z.O.Z. NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

 

NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku, ZNP Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku do Prezydenta Rządu, Sejmu i Senatu RP

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku, ZNP Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku – Apel w sprawie Ustawy 2.0

 

Apel związków zawodowych  Uniwersytetu w Białymstoku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, 17 lipca 2018 r.

 

Uchwała Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Komisja Uczelniana NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do prof. R. Terleckiego oraz List Otwarty

 

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej w sprawie projektów ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

 

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

Stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego

 

Stanowisko Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Łódzkiej

 

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej do Pana Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego

 

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej do Pana Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

 

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej do Pana Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

 

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej do Pana Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" oraz Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich działające w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" oraz Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich działające w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi do Pana Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego


Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 Stanowisko Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

 

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku


Lista głosów sprzeciwu wobec ustawy 2.0 nie jest zamknięta, codziennie spływają nowe stanowiska.

 

 


Kategorie: Ogólne