KSN NSZZ Solidarność

Stanowisko Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu

Krajowy Sekretariat Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność”, w skład którego wchodzi Krajowa Sekcja Pracowników Szkół Artystycznych wystosował stanowisko w sprawie projektu ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w którym między innymi popiera zgłaszane postulaty i działania podejmowane przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ "Solidarność". Pełna treść stanowiska Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” – pobierz.


Kategorie: Ogólne