KSN NSZZ Solidarność

Posiedzenie Delegatów KSN IB na WZD

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w Falentach  odbyło się posiedzenie Delegatów na WZD Pionu Instytutów Badawczych (KSN IB). Więcej informacji w załączonej notatce – pobierz.