KSN NSZZ Solidarność

List otwarty Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki

Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”  (Warszawa-Falenty, 18-19 maja 2018 r.) wystosowali List otwarty w sprawie projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedłożonego w Sejmie 5 kwietnia 2018 r.

W załączeniu przedstawiamy również szczegółowe Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2446) oraz „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (druk 2447).Kategorie: Ogólne