KSN NSZZ Solidarność

List KSN do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność" w liście do Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego poparła negatywną opinię Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność" o projekcie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (wersja z dnia 18.XII.2017 r.).Kategorie: Ogólne