KSN NSZZ Solidarność

List KSN do Ministra Rozwoju i Finansów, Mateusza Morawieckiego

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju i Finansów, Mateusza Morawieckiego (list w załączeniu) z prośbą o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 27 października 2017 roku, a w szczególności zmian art. 22  dotyczących odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.Kategorie: Ogólne