KSN NSZZ Solidarność

NIT - spotkanie KSN w MNiSW

W dniu 14 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie było poświęcone omówieniu uwag i wątpliwości zgłoszonych do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

Więcej informacji w  komunikacie ze spotkania – pobierz.