KSN NSZZ Solidarność

Kolejne spotkanie ws. projektu Ustawy 2.0

W dniu 10 lipca 2017 roku na zaproszenie Fundacji Rektorów Polskich przedstawiciele central związkowych: Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" reprezentowanej przez: dr inż. Bogusława Dołęgę i dr inż. Marka Kisilowskiego oraz RSzWiN ZNP spotkali się z przedstawicielami Fundacji Rektorów Polskich oraz kierownictwem KRASP.

Spotkanie było poświęcone omówieniu propozycji dotyczących spraw pracowniczych w przygotowywanym przez Zespół KRASP projekcie Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym.


Komunikat ze spotkania - pobierz


Kategorie: Ogólne