KSN NSZZ Solidarność

Komunikat z Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

11 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” była reprezentowana przez zastępców przewodniczącego KSN kol. Marię Sapor i Wojciecha Pillicha oraz członków Prezydium kol. Kazimierza Sicińskiego i Marka Kisilowskiego, który jednocześnie był też reprezentantem Sekcji Edukacja, młode pokolenie, sport Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.  Więcej informacji w komunikacie sporządzonym przez przedstawicieli KSN.

Komunikat z Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego


Kategorie: Ogólne