KSN NSZZ Solidarność

Stanowisko środowiska Łódzkiego ws. ustawy 2.0

Przedstawiciele łódzkich uczelni wyższych, zrzeszonych w Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ  Solidarność  ,,Ziemia Łódzka"  podjęli wspólne stanowisko w sprawie prac nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Stanowisko RSN NSZZ Solidarność ,,Ziemia Łódzka”


Kategorie: Ogólne