KSN NSZZ Solidarność

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” UAM w Poznaniu ws. ustawy 2.0

Komisja Zakładowa NSZZ  „Solidarność”  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wystosowała stanowisko w sprawie założeń do Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym.


Kategorie: Ogólne