KSN NSZZ Solidarność

Działania KSN w sprawie projektu ustawy o NIT

W odpowiedzi na list z dnia 7 marca 2017r., Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność  otrzymała od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotra Dardzińskiego informację o postępie prac nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym - pobierz