KSN NSZZ Solidarność

Komunikat ze spotkania KSN w MNiSzW o IB

15 lutego 2017 r. obyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ  „Solidarność” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie dotyczyło instytutów badawczych.