KSN NSZZ Solidarność

Działania KSN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o IB

28 października 2016 r. w sejmowym systemie rejestracji projektów ustaw został zarejestrowany poselski projekt nowelizacji ustawy o Instytutach Badawczych. Już 5 listopada skierowaliśmy do parlamentarzystów, którzy wnieśli ten projekt, list z prośbą o jego wycofanie (link do listu). Tego samego dnia, podczas spotkania z Sekretarzem Stanu w MNiSW prof. Aleksandrem Bobko, kiedy przekazano mu prośbę do Ministra Jarosława Gowina o interwencję w sprawie wycofania projektu (link do pliku), otrzymaliśmy ustne zapewnienie, iż Minister jest przeciwny proponowanej nowelizacji. Jednocześnie przesłaliśmy nasze negatywne stanowisko Radzie Dialogu Społecznego (link do pliku). Niestety, podczas kolejnego spotkania w ministerstwie w dniu 14 grudnia przekazano nam informację, że: „MNiSW przyjęło bierne stanowisko w tej sprawie, ani nie poparło ani nie poddało krytyce projektu nowelizacji", a zatem diametralnie odmienne w stosunku do prezentowanego podczas poprzedniego spotkania. Po przegłosowaniu ustawy przez Sejm i Senat zwróciliśmy się do Pana Prezydenta RP z prośbą o jej niepodpisywanie i rozważenie możliwości przekazania Sejmowi RP do ponownego rozpatrzenia (na mocy art. 122 ust. 5 Konstytucji RP), lub wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją (na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP) (link do pliku). Działania te nie przyniosły żadnych rezultatów, w dniu 25 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawę i nowelizacja weszła w życie.