KSN NSZZ Solidarność

Informacja o szkoleniu w Kołobrzegu

Komisje: ds. Płac, ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych i ds. Interwencji zapraszają członków Komisji Zakładowych z wyższych uczelni, instytutów badawczych, PAN należących do KSN na szkolenie które odbędzie się w dniach 20 -23 kwietnia 2017 roku, w Kołobrzegu na terenie ośrodka wypoczynkowego Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza.


Dokumenty do pobrania: