KSN NSZZ Solidarność

Uwagi KSN do projektu założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała uwagi do projektu założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (i aktów towarzyszących), który powstał w wyniku pracy zespołu kierowanego przez prof. Marka Kwieka w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Ustawa 2.0”.