KSN NSZZ Solidarność

Szkolenie dla SIP

Komisja ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych informuje, że szkolenie dla SIP mające odbyć się na Politechnice Poznańskiej nie odbędzie się w planowanym terminie (17-18 września). Informacje o nowym  terminie szkolenia zostaną podane na stronie KSN.


Kategorie: Ogólne