KSN NSZZ Solidarność

Komisja Rewizyjna KSN w kadencji 2014 - 2018

  • Bancewicz Józef (Politechnika Poznańska)
  • Duda Jacek (Politechnika Lubelska)
  • Jakubowska Barbara (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików)
  • Kossuth Andrzej (Politechnika Śląska)
  • Ozga Agnieszka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - Przewodnicząca KR - rewizyjna.ksn@solidarnosc.org.pl