KSN NSZZ Solidarność

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 23 czerwca 2018 r.

Główne cele działania Komisji:

 • nawiązuje współpracę ze związkami zawodowymi z różnych krajów działającymi w sferze nauki i szkolnictwa wyższego
 • integruje działania Sekcji związane ze współpracą z Education International oraz ETUCE w obszarze spraw pracowników szkolnictwa wyższego
 • integruje działania Sekcji związane ze współpracą z EUROCADRES oraz UNI w obszarze spraw pracowników nauki i szkolnictwa wyższego
 • prowadzi działania ukierunkowane na współpracę w zakresie opracowywania i pozyskiwania projektów związanych z działalnością naukowo- badawczą oraz dotyczącą rozwiązywania problemów pracowniczych
 • współpracuje z Sekretariatem Nauki i Oświaty oraz przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w działaniach związanych ze współpracą międzynarodową
 • prowadzi działania informacyjne ukierunkowane na jednostki zrzeszone w Sekcji i przygotowuje oddziaływanie Sekcji na władzę Ośrodków Akademickich i administracji państwowej z obszaru spraw współpracy międzynarodowej
 • inicjuje działania Sekcji w przedsięwzięciach o skali międzynarodowej dotyczących kształcenia na poziomie akademickim
 • współuczestniczy w tworzeniu i implementacji bazy danych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego w zakresie problemowym Komisji
 • realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji
  Kontakt z Komisją - formularz kontaktowy