Dziś jest: Sobota 1 października 2022 Imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

Wybory 2018-2023

Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" - 2017

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych 

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej

 

 

Uchwała  nr 19/17 z 20 czerwca 2017 r.
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
ws. prawomocności zebrań jednostek organizacyjnych 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 61 ust.2 Statutu NSZZ „Solidarność” stwierdza, że zebrania jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” są prawomocne jeżeli bierze w nich udział nie mniej niż połowa uprawnionych do głosowania.

 

Uchwała nr 63/9/2017
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność"
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" w Krośnie powołuje Regionalna Komisję Wyborczą na kadencję 2018-2022 w składzie:

1. Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczący RKW

2. Wojciech Jarząb

3. Paweł Pietrusza

4. Andrzej Szall

5. Elżbieta Preisnar

 

Uchwała nr 69/9/2017
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność"
ws. poszerzenia składu Regionalnej Komisji Wyborczej

 Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie postanawia poszerzyć skład Regionalnej Komisji Wyborczej, powołanej Uchwałą nr 63/9/2017 z dnia 28.04.2017 r., o Zastępcę Przew. ZR -  Krzysztofa Fala.

  

Uchwała nr 70/9/2017
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarość"
ws. terminów i klucza wyborczego na kadencję 2018-2022

1.      Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie ustala następujące proporcje (klucz wyborczy), według których wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie w kadencji 2018-2022, które określa tabela poniżej:

Liczba członków organizacji

Liczba delegatów

40 do 80

1

81 do 160

2

161 do 240

3

241 do 320

4

321 do 400

5

401 do 480

6

481 do 560

7

561 do 640

8

641 do 720

9

721 do 800

10

801 do 880

11

881 do 960

12

961 do 1040

13

  2.      Organizacje zakładowe liczące mniej niż 40 członków związku, wyborów delegata dokonują poprzez zebrania elektorów według następującego klucza:

• organizacje liczące do 10 członków – 1 elektor

• od 11 do 20 członków – 2 elektorów

• od 21 do 30 członków – 3 elektorów

• od 31 do 39 członków – 4 elektorów

Elektorski okręg wyborczy uprawniony do wyboru delegata na WZD Regionu tworzy się w wyniku dobrowolnego połączenia organizacji zakładowych liczących łącznie co najmniej 40 członków związku.

W terminie do 14 marca 2018 r. organizacje zakładowe wybierające elektorów zgłaszają na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi organizacjami. Protokoły z zebrań wyborczych wybierających elektorów dostarczyć należy do siedziby ZR najpóźniej wraz ze zgłoszeniem terminu Zebrania Elektorów. Ostateczny termin wyborów delegatów w okręgach elektorskich przypada na dzień 31 marca 2018 r.

3.      Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” wyznacza dzień 16 kwietnia 2018 r. jako nieprzekraczalny termin rejestracji w Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyborów delegatów na WZD Regionu.

4.      Zobowiązuje się organizacje zarejestrowane w Regionie Podkarpacie NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia i uzgodnienia z Regionalną Komisją Wyborczą terminu mających się odbyć zebrań wyborczych, nie później niż 14 dni kalendarzowych przed ich rozpoczęciem.