PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM ZARZAD REGIONU KOMISJA REWIZYJNA DELEGACI NA KZD

 

Elektroniczna legitymacja związkowa- coraz bliżej

Ruszyła kampania

"Sprawdam polityka"


Aktualności:

Oddziały terenowe :

Sekcje branżowe:

Dokumenty do pobrania:

Podkarpacki Związkowiec:

Publikacje:

Galeria:


5.02.2016r. Sanok

Autosan ma nowego inwestora. Będzie to Polska Grupa Zbrojeniowa. Umowa ma zostać podpisana do końca marca. Oznacza to, że dwuletnie starania zakładowej „Solidarności” i Regionu Podkarpacie zakończyły się sukcesem.
W sanockim Autosanie, który jest w upadłości od 2013 r. pracuje obecnie 360 pracowników. W ubiegłym roku firma sprzedała 50 nowoczesnych autobusów Sansity, których może produkować przynajmniej 300. Zgodnie z planami nowego inwestora oprócz autobusów, Autosan będzie produkował również samochody dla wojska. Jaki to będzie model jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że wszyscy pracownicy przejdą do nowego pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Ewa Latusek, przewodnicząca zakładowej „Solidarności” wskazuje, że sukces możliwy był dzięki zmianie władzy, zaangażowaniu wojewody, marszałka województwa, burmistrza i lokalnych posłów i radnych.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni. Co prawda w zakładzie nie było wielu pracowników, bo do końca lutego mamy przerwę w pracy, ale ludzie się informują, telefony się urywają, wszyscy się bardzo cieszą – powiedziała przewodnicząca. Ewa Latusek przypomina, że od dawna „Solidarność” zabiegała o inwestora. Od pół roku związkowcy spotykali się z potencjalnymi inwestorami, politykami, rządem oraz każdym kto mógł pomóc uratować zakład. Opowiadali im o zakładzie, załodze, o potencjale jaki ma. Te działania zakończyły się sukcesem.
- To wspaniała wiadomość na początek tego roku – cieszy szef podkarpackiej „Solidarności” Tadeusz Majchrowicz. Myślę, że wielu nie zdaje sobie jeszcze sprawy jak ważna jest to dla Sanoka, całego powiatu i regionu. To nie tylko uratowane i kolejne miejsca pracy w samym zakładzie, ale też w firmach kooperujących i usługowych.
Zdaniem przewodniczącego to tak długo oczekiwana na Podkarpaciu dobra zmiana.

Źródło: Strona KK NSZZ „Solidarność”

2.02.2016r. Zręcin

W budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt.: „Człowiek blisko Boga”, poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II. Autorem obrazów przedstawiających wizerunki Ojca Świętego jest pan Waldemar Cieślak z Gdańska. Motto przewodnie wystawy stanowią słowa ks. kardynała Stanisława Dziwisza: „Odszedł do Domu Ojca, ale nadal przemawia do nas i świata”, wypowiedziane 28 marca 2010 r. w bazylice archikatedralnej na Wawelu. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”oraz Zarządem Regionu Gdańskiego i Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. W uroczystościach udział wzięli m.in. Tadeusz Majchrowicz – Z-ca Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, oraz Marian Foremny – Członek Prezydium ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.

1.02.2016r. Folusz

W Domu Pomocy Społecznej w Foluszu przeprowadzono wybory na funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Nową Przewodniczącą została wybrana Kol. Agnieszka Smalara, na ręce której składamy gratulacje i życzymy sukcesów w pracy związkowej. Wybory nadzorowali Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczący ZR Podkarpacie NSZZ "Solidarność", oraz Paweł Pietrusza - Z-ca Przewodniczącego ZR, Szef Oddziału NSZZ "Solidarność" w Jaśle.

29.01.2016r. Jasło

Odbyły się wybory na funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej w Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle. Nowym Przewodniczącym został Kol. Andrzej Mijal, któremu serdecznie gratulujemy. Wybory nadzorował Paweł Pietrusza - Z-ca Przewodniczącego ZR, Szef Oddziału NSZZ "Solidarność" w Jaśle.

29.01.2016r.  Warszawa

W oddziale Komisji Krajowej NSZZ " Solidarność” w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, podczas którego wybrano statutowe władze Sekcji. Przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji został wybrany Marcin Gallo – Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Komornikach. Nie zabrakło również wyraźnego akcentu podkarpackiej „Solidarności, gdyż w skład dziesięcioosobowej Rady Krajowej Sekcji Młodych weszło, aż dwóch delegatów z naszego Regionu: Konrad Kwolek – Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Eurocash S.A. Centrum Dystrybucyjne w Szczepańcowej, oraz Rafał Jakubowicz – członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. W zebraniu uczestniczył również Tadeusz Majchrowicz – Z-ca Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, który od początku patronował powstaniu „struktury młodych” w NSZZ „Solidarność”. Wszystkim wybranym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy związkowej na rzecz młodych pracowników.

28.01.2016r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" w Krośnie odbyło się spotkanie opłatkowe Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Po podzieleniu się opłatkiem i serdecznych życzeniach omówiono sprawy bieżące Sekcji, jak również przedstawiono pilotaż wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej w naszym Regionie. Na koniec omówiono plan czerwcowej pielgrzymki śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

28.01.2016r.

Prof. Marcin Zieleniecki, nasz kolega z Zespołu Prawnego KK NSZZ "Solidarność" i obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny znalazł się w "Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników", przygotowywanym od kilku lat przez "Dziennik Gazetę Prawną". W tym roku znalazł się na 28 miejscu, awans z pozycji numer 30.
Marcin Zieleniecki w resorcie objął tekę wiceministra odpowiedzialnego za ubezpieczenia społeczne. Będzie więc twarzą sztandarowej zmiany, którą chce przeforsować obecny rząd – obniżenia wieku emerytalnego.

27.01.2016r.

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”(o czym informowaliśmy wcześniej) podjął decyzję o przystąpieniu do pilotażowego projektu wprowadzania elektronicznej legitymacji członkowskiej Związku. Wszystkie informacje będą zapisane w  kodzie kreskowym dokumentu, dzięki temu powstanie baza danych członków Związku, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

25.01.2016r. Krosno

Odbyło się pierwsze w 2016 roku posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Głównym punktem obrad było przyjęcie bilansu za ubiegły rok. Ponadto w naszym Regionie została zarejestrowana Regionalna Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność”, jak również podjęto decyzję o pilotażu wdrożenia elektronicznej legitymacji związkowej.

20.01.2016r.

Inspektorzy PIP będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi nie tylko w przemyśle i handlu, ale również w firmach usługowych. "Solidarność" podkreśla, że zdecydowanie zwiększy to skuteczność działań inspekcji pracy. Zmianie uległa dotychczasowa interpretacja przepisów obowiązująca w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek uprzedzania o kontroli wprowadzony był ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP od wielu lat apelowało, aby wzorem całej Europy kierować się prawem międzynarodowym, które ma prymat nad ustawami krajowymi. Były interpelacje poselskie, stanowisko Rady Ochrony Pracy (ROP), opinie rządu, resortu gospodarki, a nawet prokuratora generalnego. Na korzyść inspektorów orzekł także Naczelny Sąd Administracyjny.

20.01.2016r.

W piątek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie przedstawicieli sieci handlowych z rządem poświęcone kwestii podatku od handlu wielkopowierzchniowego. Z inicjatywy "Solidarności" poruszono też kwestię zakazu handlu w niedzielę.

16.01.2016r. Warszawa 

Uroczysta msza święta w Kościele pw. św. Stanisława Kostki na Źoliborzu poprzedzająca Spotkanie Noworoczne uczestników Wart przy Grobie Bł.ks. Jerzego Popiełuszki. Nie zabrakło delegacji regionu Podkarpacie na czele z Koordynatorem Marianem Foremnym i Przewodniczącym ZR. W uroczystościach i warcie uczestniczyli ponadto członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów: Marian Bajger, Zygmunt Kubit, Kazimierz Szarek, Władysław Szarek, Zofia Nocek i Edward Nocek, oraz kierowca Krzysztof Jarząb.

15.01.2016r.  Płock

Odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Eurocash S.A. podczas którego omówione zostały sprawy organizacyjne, a także opracowano plan działania w związku z ogólnopolską kampanią na rzecz rozwoju Związku. W zebraniu uczestniczyli Z-ca Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, Ireneusz Pszczoła z Działu Rozwoju Związku KK, przedstawiciele władz Regionu Gdańskiego i Regionu Płockiego, natomiast nasz Region reprezentował Z-ca Przewodniczącego – Wojciech Jarząb. Podczas obrad nie mogło zabraknąć również Przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Eurocash S.A. Centrum Dystrybucyjnego w Szczepańcowej Konrada Kwolka.

15.01.2016r. Sanok

Odbyło się międzyzakładowe zebranie delegatów Organizacji Międzyzakładowej w SPGK w Sanoku, podczas którego rezygnację złożył dotychczasowy Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej – Piotr Biodrowicz, na którego ręce podziękowania za wieloletnią pracę w imieniu ZR złożył Z-ca Przewodniczącego ZR – Andrzej Szall. Nowym Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został wybrany Jerzy Szczudlik, któremu serdecznie gratulujemy.

11.01.2016r. Gdańsk

W Sali BHP w Gdańsku odbyło się branżowe spotkanie opłatkowe, gdzie jak co roku spotkali się Przewodniczący sekratariatów i sekcji krajowych. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda w swoim wystąpieniu stwierdził, iż rok 2015 był trudnym rokiem dla „Solidarności”, ale jednocześnie rokiem przełomowym, gdyż wybory parlamentarne doprowadziły do ustąpienia rządów koalicji PO-PSL. Ponadto podkreślił, że obecna władza jest bardziej otwarta na współpracę, a także przypomniał o zawarciu umowy programowej pomiędzy Związkiem, a urzędującym Prezydentem. W spotkaniu uczestniczyli również Z-ca Przewodniczącego KK – Tadeusz Majchrowicz, oraz Bolesław Potyrała – Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

5.01.2016r. Gdańsk

NSZZ „Solidarność” pozytywnie zaopiniował prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dotyczące wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 

29.12.2015r. Krosno

W siedzibie ZR Podkarpacie odbyło się ostatnie w roku 2015 posiedzenie Prezydium ZR. Omówiono sprawy bieżące Związku, jak również dokonano podsumowania kończącego się roku.

29.12.2015r. Rzeszów

W budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas którego wręczono nominacje, jak również wybrano Przewodniczącego Rady, oraz Prezydium Rady.  Przewodniczącym został wybrany Pan Władysław Ortyl, natomiast nasz Region w Radzie reprezentuje Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR.

21.12.2015r. Krosno

Odbyło się zebranie członków Organizacji Międzyzakładowej w MPGK w Krośnie, podczas którego rezygnację złożyła dotychczasowa Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej – Halina Teneta, na której ręce podziękowania za wieloletnią pracę w imieniu ZR złożył Z-ca Przewodniczącego ZR – Wojciech Jarząb. Nowym Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został wybrany Zdzisław Sokołowski, któremu serdecznie gratulujemy.

19-20.12.2015r. Warszawa, Żoliborz

Kolejną wartę przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili pod przewodnictwem Mariana Foremnego – Koordynatora Wart związkowcy z naszego Regionu. Tym razem wartę pełnili członkowie podkarpackiej „Solidarności” z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie: Dariusz Biedka, Barbara Kubaszczyk, Tadeusz Zawadowicz, Łukasz Pelczar, Zofia Malecka, oraz kierowca Krzysztof Jarząb.

19.12.2015r.  Krosno

Stało się już tradycją, iż 19 dnia każdego miesiąca w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej odprawiana jest msza święta w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność”, nie inaczej było w miesiącu grudniu. W liturgii uczestniczyli członkowie naszego Związku na czele z Z-cą Przewodniczącego KK – Tadeuszem Majchrowiczem, a także sympatycy „Solidarności”. Po zakończeniu mszy świętej, jej uczestnicy spotkali się w budynku plebanii, aby podzielić się opłatkiem. Warto w tym miejscu nadmienić, iż w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie można oglądać portrety Jana Pawła II autorstwa Waldemara Cieślaka. Mottem przewodnim wystawy są słowa ks. kardynała Stanisława Dziwisza: „Odszedł do Domu Ojca, ale nadal przemawiał do nas i świata” wypowiedziane 28 marca 2010 r. w bazylice archikatedralnej na Wawelu.

14.12.2015r. Warszawa

Odbyło się pierwsze posiedzenie  plenarne Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia obecna była Pani Premier Beata Szydło, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz Ministrowie – m.in. skarbu, zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych.

13.12.2015r.  Krosno, Jasło

W kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się msza św. w intencji ofiar stanu wojennego. Na uroczystej liturgii licznie stawili się zarówno Związkowcy, jak i sympatycy „Solidarności”. Poczet sztandarowy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” wystawiono w składzie Jan Bogacz, Krzysztof Zygmunt i Andrzej Antos (wszyscy z organizacji związkowej w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie). Ponadto wystawione zostały sztandary  organizacji związkowych z BWI Poland Technologies Sp. z o.o., oraz KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż członkowie podkarpackiej „Solidarności” włączyli się również aktywnie w oprawę liturgiczną mszy świętej. W podobny sposób uczczono pamięć ofiar  stanu wojennego w Jaśle, gdzie także podczas mszy św. wystawiono poczty sztandarowe organizacji związkowych z Gamratu i Huty Szkła w Jaśle.

 

12.12.2015r. - Sanok

W Zespole Basenów Kąpielowych MOSiR w Sanoku odbyły się XXVI Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w pływaniu o Puchar,,Solidarności”, będące jednocześnie VIII Memoriałem Janusza Skubińskiego. O rosnącej popularności zawodów może świadczyć fakt, iż poza uczestnikami z sanockich szkół podstawowych i gimnazjów udział wzięli również uczniowie ze szkół w Strachocinie i Trepczy. Liczba zawodników oscylowała ok. 100, w 7 kategoriach wiekowych, co pozwoliło na wyłonienie 48 punktowanych miejsc. Sponsorem głównym zawodów był Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, a ponadto w sponsoring włączyły się również sanockie Organizacje Zakładowe NSZZ „Solidarność”. Bardzo cieszy fakt, że znaleźli się także sponsorzy zewnętrzni wśród których byli m.in.: Starostwo Powiatowe w Sanoku, Piekarnia p. Tomasza Jadczyszyna, oraz Trans-NG p. Jerzego Tormy.

7.12.2015r.

Komisja Certyfikacyjna ogłosiła listę laureatów ósmej edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". NSZZ „Solidarność” wraz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą po raz kolejny nagrodzi certyfikatem firmy, które szanują prawa pracownicze oraz stawiają na stabilne zatrudnienie i partnerskie relacje w zakładzie pracy. Wśród 20 laureatów z całego kraju znalazła się też firma z naszego regionu, a mianowicie PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie, której Dyrektorem jest Pan Józef Folcik. Podsumowaniem całego konkursu były słowa wypowiedziane przez Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę: „Człowiek powinien być i jest przed kapitałem. Ideą konkursu jest promowanie stałego zatrudnienia, a nagrodzeni pracodawcy pokazują, że to jest możliwe”.

3.12.2015r.  Gdańsk

Młodzi przedstawiciele „Solidarności” z całej Polski spotkali się w Gdańsku aby omówić plany działania Krajowej Sekcji Młodych.  Poza wymianą doświadczeń młodzi związkowcy mogli poznać również zasady działania niedawno powstałej Rady Dialogu Społecznego. Z naszego Regionu w spotkaniu uczestniczyli: Konrad Kwolek – Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Eurocash S.A. Centrum Dystrybucyjne w Szczepańcowej, oraz Rafał Jakubowicz – członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

 

24.11.2015 r. Warszawa

Wszystkie organizacje związkowe działające w PGNIG S.A. w godzinach od 15 – ej do 18 – ej, zorganizowały manifestację przed budynkiem siedziby Zarządu PGNiG w Warszawie. Powodem manifestacji był brak porozumienia w celu rozwiązania sporu zbiorowego z pracodawcą, który trwa od maja br., obrona Przewodniczących Komisji Zakładowych przed zwolnieniami z pracy oraz obrona miejsc pracy. W manifestacji wzięło udział około 500 osób. Z Oddziału w Sanoku na manifestację pojechało 4 autokary, z Oddziału Zielona Góra – 6, z Odolanowa – 1. W sumie 11 autokarów, a także pracownicy miejscowi z Warszawy. Manifestacja odbyła się na terenie PGNIG S.A. Prasa i telewizja nie zostały wpuszczone na teren Zakładu. Pracodawca w tym czasie spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych w budynku na negocjacjach, na których w dalszym ciągu nie doszło do porozumienia. Nikt z Zarządu nie wyszedł przed budynek przemówić do manifestujących. W kolejnym dniu media podały, że w manifestacji wzięło udział sto osób.

23.11.2015r. Krosno

Odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu, podczas którego oprócz omówienia spraw bieżących Związku, oraz przedstawienia udziału członków Prezydium ZR w licznych wydarzeniach oraz negocjacjach, przyjęto uchwałę nadając tytuł: „Zasłużonego dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” 16. osobom zgłoszonym przez struktury zakładowe naszego Regionu.  Na czele wspomnianej grupy znalazł się Ś.p. o. Bogusław Piechuta, który był długoletnim gwardianem kościoła oo. Kapucynów w Krośnie, twórcą Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a ponadto budowniczym sali o. Pio, w której odbywały się spotkania wybitnych przedstawicieli świata polityki i Kościoła. Podczas posiedzenia przyjęto również rozliczenie z wykonania budżetu za III-ci kwartał br.

19.11.2015r. Krosno, Jasło, Sanok

Zakończył się cykl szkoleń pt. „Rachunkowość i podatki w związku zawodowym” dla Skarbników Komisji Zakładowych organizowany przez Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęty w miesiącu sierpniu w Ustrzykach Dolnych i Sanoku, a następnie kontynuowany 17 listopada w siedzibie ZR w Krośnie i zakończony  19 listopada w Jaśle. Szkolenia prowadzone były przez Skarbnika Zarządu Regionu Podkarpacie – Andrzeja Szalla i Lidię Uliasz – księgową ZR. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczą licznie uczestniczące osoby, oraz ich aktywność podczas zajęć.

14-15.11.2015r. Warszawa, Żoliborz

Odbyła się 53. Warta przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełniona przez Związkowców z naszego Regionu. Tym razem przedstawiciele podkarpackiej „Solidarności” zgromadzili się na warszawskim Żoliborzu pod przewodnictwem Mariana Foremnego – Koordynatora Wart, oraz Janusza Lecha Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. Listopadową wartę pełnili: Marian Kłapkowski, Jan Stasik, Rafał Niemiec, Kazimierz Cwynar, oraz Krzysztof Jarząb.

 

11.11.2015r. Krosno

W Krośnie obchody Narodowego  Święta Niepodległości zainaugurowano mszą świętą za Ojczyznę sprawowaną przez księży z krośnieńskich parafii w Bazylice Kolegiackiej „Fara”. Po uroczystej liturgii nastąpił przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józef Piłsudskiego na krośnieńskim Rynku. W imieniu Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyli Z-ca Przewodniczącego ZR – Wojciech Jarząb oraz Krzysztof Fal – Zastępca Przewodniczącego ZR ds. Rozwoju Związku. Wystawiony został również poczet sztandarowy naszego Regionu – w składzie Mariusz Szarek, Grzegorz Kolanko i Grzegorz Jastrzębski z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

 

KOMUNIKAT

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” informuje, iż w miesiącu sierpniu rozpoczął się cykl szkoleń dla Skarbników Komisji Zakładowych.  Odbyły się już szkolenia w Ustrzykach Dolnych, oraz dla części Skarbników z oddziału sanockiego. W terminie 13 listopada br. przeprowadzone zostanie szkolenie dla pozostałych osób z Sanoka, następnie 17 listopada w siedzibie ZR w szkoleniu uczestniczyć będą Skarbnicy z Krosna i Brzozowa, natomiast cykl zakończy się 19 listopada w Jaśle. Szkolenia prowadzone są przez Skarbnika Zarządu Regionu Podkarpacie – Andrzeja Szalla i Lidię Uliasz – księgową ZR.

4.11.2015r.  Krosno

Odbyło się spotkanie z Andrzejem Kołodziejem - sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych, działaczem „Solidarności” oraz Solidarności Walczącej. Od godziny 17:00 lokalne media przeprowadzały wywiady z bohaterem dnia, natomiast później w sali Parafii pw. św.Wojciecha i MB Częstochowskiej opowiedział on o początkach „Solidarności” oraz przedstawił swój życiorys. Słowom Andrzeja Kołodzieja z zainteresowaniem przysłuchiwali się zgromadzeni związkowcy na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarnosć” Tadeuszem Majchrowiczem, a także sympatycy Związku.

Serdeczne wyrazy współczucia
dla Rodziny zmarłego

śp. Adama Kopacza
składa
Przewodniczący, Pracownicy i Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie.

Śp. Adam Kopacz był jednym z twórców i założycieli NSZZ „Solidarność”
w ZUN
Naftomet w Krośnie. Przez wiele lat był Przewodniczącym Walnych Zebrań Delegatów Regionu Podkarpacie.Długoletni pracownik w ZUN Naftomet w Krośnie.

Pogrzeb zmarłego śp. Adama Kopacza odbędzie się w dniu 30.10.2015r.
o godz. 11.00 modlitwa różańcowa, a o godz. 11.30 msza św. w Parafii św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30  w Krośnie.

22.10.2015r. – Krosno

W tygodniu przedwyborczym członkowie „Solidarności” z całej Polski uczestniczyli w akcji informacyjnej polegającej na kolportowaniu ulotek, których treść ukazywała kłamstwa Rządu Ewy Kopacz, jak również promowała stronę: www.sprawdzampolityka.pl. W naszym Regionie pięć zorganizowanych grup Związkowców rozprowadzało ulotki na terenie Krosna, w miejscach licznie uczęszczanych przez mieszkańców. Członkowie „Solidarności” spotkali się z dużą życzliwością i sympatią Krośnian oraz zrozumieniem z ich strony. Rozdane zostało blisko 5000 ulotek  i pozostaje mieć nadzieję, iż osobom niezdecydowanym w jaki sposób głosować ułatwią one wybór już w nadchodzącą niedzielę.

 

19.10.2015r. – Krosno

Dziewiętnasty dzień każdego miesiąca tradycyjnie już poświęcony jest modlitwie w intencji Ojczyzny, „Solidarności” i Ludzi Pracy.  Nie inaczej było w miesiącu październiku. Msza święta w podanych wyżej intencjach odbyła się w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie. Podczas liturgii oprócz zgromadzonych członków i sympatyków Związku, wystawiono poczty sztandarowe Regionu Podkarpacie oraz organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z KHS Krosno S.A. i BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

18.10.2015 r. – Jasło

Uroczystości związane z obchodami 35-lecia powstania Jasielskiej „Solidarności” rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Mijala – Duszpasterza Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie. Homilię wygłosił były kapelan jasielskiej „Solidarności” ks. dr Stanisław Marczak. Na Mszę św. przybyli licznie Jaślanie związani z „Solidarnością”, poczty sztandarowe wystawione przez organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” z „Gamrat” S.A. i Huty Szkła w Jaśle, członkowie NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym ZR Podkarpacie i Z-cą Przew. Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
Dalsza część uroczystości, spotkanie byłych i obecnych działaczy jasielskich struktur „Solidarności” oraz zaproszonych gości, odbyła się w sali konferencyjnej budynku Exalo Drilling S.A. przy ul. Asnyka. Na zakończenie spotkania Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wręczył zaproszonym gościom albumy „Od komunizmu do Unii Europejskiej” wydane z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”.

 

17 -18 .10.2015r. – Warszawa, Żoliborz

Kolejną wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnili związkowcy z naszego Regionu. Tym razem byli to przedstawiciele „Solidarności” z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie: Zbigniew Pelczar, Małgorzata Pelczar, Robert Brekiesz, a także Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie: Romualda Braun oraz Barbara Kubaszczyk.

14.10.2015 r. Warszawa

Ponad 15 tysięcy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół z całej Polski demonstrowało w Dniu Edukacji Narodowej swoje niezadowolenie z polityki oświatowej obecnego Rządu. Manifestację pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zorganizowały dwie największe centrale związkowe zrzeszające pracowników oświaty: NSZZ „Solidarność”- Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnicy demonstracji żądali:
- zwiększenia nakładów na edukację,
- podwyżek płac pracowników oświaty,
- przeciwdziałania prywatyzacji edukacji,
- zahamowania procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły.
W manifestacji uczestniczyli również związkowcy z Krosna, Jasła i Sanoka reprezentujący Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania w Krośnie.

12.10.2015r. - Warszawa

Przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta ratowników i innych pracowników służby zdrowia w obronie prawa do uczciwych wynagrodzeń. Protestujący wyrazili swój sprzeciw wobec prywatyzacji publicznej służby zdrowia i ratownictwa medycznego, a także plagi umów śmieciowych. Organizatorami pikiety byli Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia oraz Krajowa Sekcja Ratownictwa Medycznego i Pogotowia Ratunkowego NSZZ „Solidarność”.  Manifestacja odbywała się w przeddzień Święta Ratownictwa Medycznego. Również Związkowcy z naszego Regionu aktywnie uczestniczyli w pikiecie. Byli to członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

11.10.2015 r. Krosno

W niedzielę 11 października z inicjatywy Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie (OO. Kapucynów) została odprawiona msza św. w intencji śp. Ojca Bogusława Piechuty. Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof  Mijal Duszpasterz Ludzi Pracy. Wystawiono poczty sztandarowe: Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, BWI Technologies Poland Sp. z o.o., KHS Krosno S.A..
Po mszy św. w Sali Ojca Pio odbyło się spotkanie z dr hab. Krzysztofem Kaczmarskim Naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej IPN oddział w Rzeszowie który, przybliżył zgromadzonym postać śp. Ojca Bogusława.
Bogusław Piechuta (ur. w Stalowej Woli, 21 listopada 1946) r. – działacz opozycyjny w PRL – gwardian Klasztoru Ojców Kapucynów w Krośnie, budowniczy Kaplicy i sali widowiskowej św. O. Pio. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Piotra Bednarczyka 20 kwietnia 1971 r.  w Sędziszowie Małopolskim.  W sierpniu 1982 r. decyzją swoich przełożonych został przeniesiony z parafii pw.św. Antoniego w Nowej Soli do Krosna, gdzie przybył 25 VIII 1982 r., w czasie stanu wojennego. Znał to miasto, bo w latach 1971-72 pracował tutaj jako katecheta. Dzięki jego kazaniom i jego pomysłom klasztor w Krośnie stał się arką wolności dla opozycji. Tu organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Cywilizację Miłości, Msze za Ojczyznę, i Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz zapraszał znanych opozycyjnych działaczy i artystów i otaczał opieką osoby represjonowane i ich rodziny. W celu organizowania spotkań wybudował kaplicę wraz z salą widowiskową św. O.Pio. I razem z o. Józefem Ślebodą rozpoczął starania o uruchomienie Radia Krosno, co spotkało się z reakcją rzecznika rządu. Wydawał też gazetkę kościelną i pisał artykuły. Jego potężne kazania ściągały wielu wiernych. Był represjonowany. W Krośnie, mimo nacisku SB w sprawie przeniesienia, przebywał, przez dwie kadencje. Potem działał w Skomielnej i we Wrocławiu. Przez ostatnie 14 lat swego życia mieszkał w Tenczynie. Odszedł do Pana dniu 8 września 2015 roku, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

7.10.2015r. Warszawa

W dniu, który z inicjatywy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych jest obchodzony jako Światowy Dzień Godnej Pracy; sekretariaty branżowe "Solidarności" Metalowców, Górnictwa i Energetyki oraz Przemysłu Chemicznego zorganizowały pikietę przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Celem pikiety było wyrażenie protestu Związkowców wobec „polityki umów śmieciowych” polskiego Rządu. Związkowcy przedstawili jednoznaczne stanowisko co do wyżej opisanej polityki Rządu RP  w petycji wniesionej za pośrednictwem Pani Premier do najwyższej władzy wykonawczej w naszym kraju. W pikiecie pod budynkiem ministerstwa aktywnie uczestniczyli również członkowie podkarpackiej „Solidarności” z Krosna, Jasła, a także Sanoka.

5.10.2015r . Krosno

Inaugurację roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Mniejszej - Fara Krosno. Druga część odbyła się w Kampusie Technicznym przy ul Dmochowskiego.
Zaproszenie na tą podniosłą uroczystość przyjęli parlamentarzyści, Rektorzy zaprzyjaźnionych Uczelni, władze samorządowe miasta i powiatu.
Przewodniczącego ZR reprezentowała Magdalena Kubit.
Po immatrykulacji i odznaczeniach dla zasłużonych wykładowców uczelni , wykład inauguracyjny wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof.dr hab. Aleksander Bobko.

1.10.2015r. Rzeszów

W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Wojewórztwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyły się uroczystości uhonorowania polskich działaczy antykomunistycznego oporu. Okazję ku temu stanowił jubileusz 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej. Kulminacyjnym momentem czwartkowych obchodów było spotkanie w auli im płk. Łukasza Cieplińskiego. Na ręce Dyrektora rzeszowskiej delegatury IPN dr Ewy Leniart, gratulacje i życzenia składali m.in. Wicemarszałek Wojciech Buczak, Wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wolicki, Przewodniczący rzeszowskiej Solidarności Roman Jakim. Następnie przed zgromadzonymi pojawił się Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Łukasz Kamiński, rozpoczynając wręczanie Krzyży Wolności i Solidarności, nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dwudziestu dwóm członkom podziemia antykomunistycznego. Wśród uhonorowanych znaleźli się samorządowcy z Podkarpacia, m.in. Lesław Majkut – Sekretarz Województwa Podkarpackiego oraz Jan Sołek - Członek Zarządu Województwa I Kadencji. Dla naszego Regionu najmilszy akcent stanowił fakt odznaczenia Kol. Adama Oberca, dlatego z całego serca składamy wyrazy uznania.
Adam Tadeusz Oberc (ur. 1952)– od 1970 r. pracował jako ślusarz-mechanik w Fabryce Amortyzatorów „Polmo” w Krośnie. Na terenie zakładu pracy pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Wydziałowej, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 16 XII 1981 r. zorganizował i kierował strajkiem, w którym udział wzięła ponad tysięczna załoga FA „Polmo”. 18 XII 1981 r. został zatrzymany, a następnie 6 I 1982 r. Sąd Wojewódzki w Krośnie Wydział II Karny skazał go za powyższy czyn na dwa lata pozbawienia wolności oraz zasądził koszty postępowania w sprawie i opłatę w wysokości 3 tys. zł. Sąd Najwyższy w Warszawie – Izba Karna 24 II 1982 r. utrzymał powyższy wyrok. Zakład Karny w Hrubieszowie opuścił warunkowo 11 IV 1983 r. na mocy uchwały Rady Państwa. Następnie ze względu na dyscyplinarne zwolnienie z FA „Polmo” do 1989 r. pracował jako konserwator w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krośnie. W ramach nielegalnej działalności związkowej współpracował z RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie, a następnie w 1984 r. został jej członkiem, w latach 1984-1986 był redaktorem naczelnym „Solidarności Podkarpackiej”, a także kolportował wydawnictwa bezdebitowe oraz brał udział w akcjach ulotkowych. W tym okresie czasu funkcjonariusze SB wielokrotnie przeprowadzali z nim rozmowy ostrzegawcze oraz dokonywali rewizji w jego domu i miejscu pracy.

22.09.2015r.  Warszawa

Około godziny 12.00 powstało miasteczko protestacyjne strażaków Państwowej Straży Pożarnej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Pomimo wielokrotnie podejmowanych rozmów ze stroną rządową, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” nie otrzymała pisemnej obietnicy spełnienia postulatów, które przedstawiono podczas spotkania 1 kwietnia 2015 r. z minister spraw wewnętrznych, panią Teresą Piotrowską. W akcji protestacyjnej  przed KPRM biorą udział strażacy ze wszystkich województw. Do Warszawy udała się również grupa reprezentująca nasz Region, aby czynnie wesprzeć protestujących.

19-20.09.2015r.  Warszawa – Żoliborz

Kolejną wartę przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki pełnili Związkowcy z naszego Regionu. Tym razem ta zaszczytna rola przypadła członkom Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, którzy stawili się na warszawskim Żoliborzu pod przewodnictwem Mariana Foremnego – Koordynatora Wart . Nocną wartę, po aktywnym uczestnictwie w uroczystej liturgii pełnili: Marian Bajger, Edward Nocek, Mieczysław Dziura, Kazimierz Cwynar,Janina Kowalak oraz Kazimierz Szarek.

19 – 20.09.2015r. Krosno, Częstochowa

W kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie o godzinie 23:00 odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny, Solidarności i  Ludzi Pracy celebrowana przez duszpasterza Ludzi Pracy naszego Regionu - ks. Krzysztofa Mijala. Błogosławieństwo udzielone na koniec liturgii miało towarzyszyć blisko 200 pielgrzymom podkarpackiej Solidarności w drodze na Jasną Górę.  Warto nadmienić, iż również celebrans liturgii towarzyszył związkowcom podczas całej pielgrzymki. Niedzielny poranek rozpoczął się na Wałach Jasnogórskich, gdzie nabożeństwo drogi krzyżowej sprawowali: duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Środkowowschodniego – ks. Zbigniew Kuzia, duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Płockiego – ks. Tadeusz Łebkowski oraz ks. Krzysztof Mijal. Około godziny 9:00 odbył się różaniec, natomiast godzinę później rozpoczął się koncert orkiestry Filharmonii Lubelskiej. Zaraz po nim odczytany został list Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, a następnie przyszedł czas na wystąpienie Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudy. O godzinie 11:00 rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił Abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski. Podczas uroczystości na Jasnej Górze wystawiono poczty sztandarowe: Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, oraz organizacji związkowych z BWI Poland Technologies Sp. z o.o., KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej, Gamrat S.A., a także Huty Szkła w Jaśle.

17.09.2015 r. Krosno

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna i Związku Sybiraków odbyły się uroczystości upamiętniające 76 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz 75 rocznicę masowych deportacji.
O godz. 10.00 w Bazylice Kolegiackiej "Fara" w intencji Polski i Sybiraków  w Krośnie została odprawiona Msza św. po, której uczestnicy przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
W uroczystości z ramienia NSZZ "Solidarność" uczestniczył Z-ca Przewodniczącego ZR Podkarpacie Wojciech Jarząb. Wystawiono również poczet sztandarowy Regionu w składzie: Marian Foremny, Marian Bajger i Edward Nocek.

15.09.2015 Warszawa

Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”.
„Związek murem za przewodniczącym”

W dniu 8 września 2015 roku,

w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny,

ok. godziny 19.40 odszedł do Pana ojciec Bogusław Piechuta,

wieloletni moderator, założyciel, opiekun i ojciec

polskich Grup Modlitwy Ojca Pio.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 11 września, w Stalowej Woli:
09.30: Przywiezienie ciała Zmarłego do kościoła Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Klasztornej 27
10.00: Jutrznia i różaniec w intencji Zmarłego
11.00: Msza Święta pogrzebowa, a po niej pochowanie ciała w grobowcu zakonnym na cmentarzu rozwadowskim.

Ojciec Bogusław Piechuta urodził się 23 listopada 1946r. w Rozwadowie (obecnie dzielnica Stalowej Woli). Nowicjat rozpoczął 30 sierpnia 1964 r. a zwieńczył go złożeniem pierwszej profesji zakonnej dnia 31 sierpnia 1965r. Profesję wieczystą złożył w 1969r. a święcenia kapłańskie przyjął w 1971r. W  latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku aktywny działacz patriotyczny i duszpasterz ludzi pracy. Od 1982r. współpracownik i opiekun podziemnych struktur Solidarności w Krośnie za co był prześladowany przez władze ludowe. Numizmatyk oraz twórca młodzieżowych zespołów wokalno-instrumentalnych. Rozmiłowany w postaci św. Ojca Pio. Łączył  i prowadził ludzi zachwyconych życiem i duchowością stygmatyka
z Pietrelciny. Przez ostatnie 14 lat swego życia mieszkał w Tenczynie.
Do końca zaangażowany w posługę Grupom Modlitwy Ojca Pio.

5.09.2015 r. Brzozów

Dla uczczenia 35 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność " związkowcy z brzozowskich organizacji spotkali się na Pikniku. Wśród gości : Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz , Przew. Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik , były Poseł Adam Śnieżek , delegat na I KZD Edward Mróz .
Bardzo miła atmosfera , rozmowy o Związku , smaczne regionalne przysmaki przygotowane przez żeńską " Solidarność" na czela z Elżbietą Preisnar . Przew. ZR wręczył gościom Albumy wydane z okazji XXXV lecia NSZZ "Solidarność".

4.09.2015r. Warszawa

Przed parlamentem od godz. 9:00 odbywała się pikieta „Solidarności” w związku z głosowaniem Senatu ws. przyjęcia projektu postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które miałoby się odbyć 25 października br. w dniu wyborów parlamentarnych. Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania: czy są „za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy”, czy są „za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” i czy są „za przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódmego roku życia”. W pikiecie uczestniczyło również około 50-ciu Związkowców z naszego Regionu, natomiast od godziny 11:00 pod URM manifestację prowadzili Związkowcy z ZUS-u.

29.08.2015r. Gdańsk

Z okazji obchodów 35. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" na terenach byłej Stoczni Gdańskiej miał miejsce festyn rodzinny zatytułowany "Solidarność pokoleń". Prawdziwym hitem muzycznym wieczoru był występ irlandzkiego piosenkarza i kompozytora - Chrisa de Burgh. Wcześniej wystąpiły zespoły m.in. Boney M., Elektryczne Gitary, Lombard, Sztywny Pal Azji. Polscy wykonawcy zaprezentowali repertuar nawołujący do umiłowania Ojczyzny i wolności. Wśród świętujących znalazło się również ok. 200 członków podkarpackiej „Solidarności” z Krosna, Sanoka oraz Jasła.

22-23.08.2015r. Warszawa, Żoliborz

Na warszawskim Żoliborzu po raz 50. pełnili wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki przedstawiciele „Solidarności” z naszego Regionu. Tym razem byli to Krzysztof Jarząb, Tadeusz Marecki, Zofia Marecka, Mariusz Szarek, Wiesław Kozubek, Jan Kandefer, Adam Wojtowicz  
z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

Serdeczne wyrazy współczucia
dla Rodziny zmarłego
śp. Jana Piroga
długoletniego Radcy Prawnego Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

składa
Przewodniczący, Pracownicy i Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie.

Pogrzeb zmarłego śp. Jana Piroga odbędzie się w dniu 24.08.2015r. o godz. 15.00
w Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli.

18.08.2015r. Warszawa

W Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania zorganizowanego z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z sygnatariuszami wniosku o rozszerzenie przedmiotu referendum oraz reprezentantami społecznych komitetów referendalnych.

15.08.2015 r. Krosno

W sobotę 15 sierpnia odbyły się w Krośnie uroczyste obchody Święta Wojska Polska. W kościele farnym Bazylice Kolegiackiej odprawiona została msza święta koncelebrowana przez księży z krośnieńskich parafii. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Podkarpacie, kwiaty złożyli:
Wojciech Jarząb, Krzysztof Fal zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu i Konrad Kwolek Przewodniczący Sekcji Młodych przy Regionie Podkarpacie.
Wystawiono również poczet sztandarowy naszego Regionu w składzie, Monika Michalec z Krośnieńskich Hut Szkła Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej, Zbigniew Pelczar z MPGK Krosno Sp. z o.o. i Grzegorz Jastrzębski z BWI Technologies Sp. z o.o.

06.08.2015r. Warszawa

W święto Przemienienia  Pańskiego odbyły się uroczystości zaprzysiężenia nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -  Andrzeja Dudy. Przejęciu obowiązków przez nowego Prezydenta towarzyszyło m.in. posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, msza św. w warszawskiej archikatedrze, czy objęcie obowiązków Zwierzchnika Sił Zbrojnych. W imieniu NSZZ „Solidarność” w całych uroczystościach wziął udział Przewodniczący Związku - Piotr Duda.

1.08.2015r. Miejsce Piastowe

Osiemnaście lat temu „Solidarność” Regionu Podkarpacie po raz pierwszy uczestniczyła w czuwaniu fatimskim w Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Na zakończenie liturgii Bp. Jan Chrapek, który wówczas przewodniczył mszy św. zwrócił się do nas słowami: „może by tak „Solidarność” co roku w sierpniu spotykała się tu „na górce”?”. Za kilka miesięcy nie odżałowany Bp. Radomski Jan Chrapek zginął w wypadku samochodowym i jego słowa wypowiedziane 1 sierpnia 1998r. traktujemy jako swoisty testament.
            Dziękujemy Wszystkim za modlitwę w intencji ludzi pracy, za „Solidarność” i za Prezydenta RP dr Andrzeja Dudę.
            Nabożeństwo Fatimskie 1.08.2015r., odbywające się w 71 rocznicę Powstania Warszawskiego było kolejnym punktem obchodów 35 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w naszym Regionie.

24.07.2015r. Gdańsk

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja prasowa podczas, której Przewodniczący Piotr Duda przestawił program obchodów 35-lecia NSZZ „Solidarności”.

20.07.2015r. Krosno

Obradowało Prezydium Zarządu Regionu Podkarpacie. Główne tematy to: sprawy bieżące oraz obchody 35-lecia NSZZ „Solidarność”. Region Podkarpacie organizuje wyjazd do Gdańska na Festyn Rodzinny „SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ” (więcej informacji na naszej stronie). Dopracowano również szczegóły związane z Nabożeństwem Fatimskim organizowany 18 rok z rzędu w pierwszą sobotę sierpnia.

19 - 20.07.2015 r. Warszawa, Żoliborz

Już po raz 49. wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Tym razem byli to:
Marian Foremny członek Prezydium ZR, Jan Stasik Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów, Dariusz Biedka, Marcin Dusza, Tadeusz Zawadowicz SPPR w Krośnie, Stefan Liput KPB S.A. oraz gościnnie Zofia Zagórska i Ryszard Zagórski internowany w Stanie Wojennym jako ówczesny członek Solidarności Region Małopolska, którzy przybyli z pielgrzymką prywatną do grobu Patrona Solidarności. Wzięli udział w Mszy św., w czasie której nieśli Relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Mieli też okazję przebywać w mieszkaniu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, co było dla nich dużym zaszczytem.

 

19.07.2015 r. Krosno

W niedziele 19 lipca w Krośnie została otwarta wystawa poświęcona życiu i męczeństwu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystego odsłonięcia dokonał Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prałat Krzysztof Mijal podczas comiesięcznej mszy św. za Ojczyznę i Ludzi Pracy. Mszę św. w kościele pw. Św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w koncelebrowali  ks. prałat Krzysztof Mijal, ks. Prałat Tadeusz Szetela, ks. Paweł Kowal. Oprócz członków i sympatyków „Solidarności” były także poczty sztandarowe naszego Regionu wystawione przez ZR Podkarpacie, KM w KHS „Krosno S.A., KM w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. oraz KZ w Hucie Szkła w Jaśle.

Wystawę można oglądać w dniach 19 -27 lipca br.

 

3.07.2015r. – Zimna Woda

W „Swojskim Zaciszu” obradowało Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oprócz części sprawozdawczej oraz wyborów uzupełniających, delegaci wysłuchali Prezesa FA Krosno S.A., a także Dyrektora Generalnego BWI Poland Technologies Sp. z o.o., którzy omówili sytuację spółek. Gościem MZD był również poseł na sejm Piotr Babinetz, który przedstawił projekty Prawa i Sprawiedliwości dotyczące kwestii wieku emerytalnego, płacy minimalnej i innych postulatów zawartych w umowie programowej „Solidarności” z Prezydentem elektem – Andrzejem Dudą. Przewodniczący Zarządu Regionu – Tadeusz Majchrowicz w swoim wystąpieniu skoncentrował się na tematach „prawa pracownika-prawa człowieka” w kontekście skarg „Solidarności” do Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Komisji Europejskiej.

2.07.2015r. – Krosno

Obradował Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” na swym 8. posiedzeniu obecnej kadencji. Zasadniczą część obrad zdominowały sprawy finansowe i przyjęcie wykonania budżetu za I-sze półrocze. Omówiono również bieżącą sytuację Regionu oraz przygotowania do sierpniowego Nabożeństwa Fatimskiego i obchodów 35. Rocznicy Porozumień Sierpniowych.

1.07.2015r.  Strzyżów, Krosno

Odbył się II Etap 26. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków na trasie Strzyżów-Krosno, którego współorganizatorem był Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Etap ten podobnie jak pierwszy, odbywający się w Lublinie wygrał holenderski kolarz Johim Ariesen z grupy Metec i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Tuż za jego plecami finiszował Paweł Franczak (grupa ActiveJet), a jako trzeci na linii mety zameldował się Jakub Kaczmarek (CCC Sprandi Polkowice). W klasyfikacji generalnej zwycięzca obu środowych etapów Johim Ariesen wyprzedza o osiem sekund Pawła Franczaka oraz o dziewięć Niemca Christophera Hatza z grupy Team Kuota. W czwartek odbędzie się etap powszechnie uznawany za najtrudniejszy na trasie z Nowego Sącza do Jaworzna, a jego dystans wyniesie 189,2 km. W dekoracji zwycięzców etapu wziął udział Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.

Sponsorem II ETAPU 26. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków są:

Nowy Styl Group

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

27.06.2015r. Skomielna

W ubiegłą sobotę na " zakopiance " protestowali związkowcy "Solidarności" Parków Narodowych. Nasz region reprezentowali związkowcy z Bieszczadzkiego Parku Narodowego na czele z Przew. KZ "Solidarność" dr Ryszardem Prędkim. Dziękujemy tą drogą za godne reprezentowanie regionu i "parkowców".

23-26.06.2015r. Gdańsk

Odbyło się szkolenie dla organizatorów związkowych z Regionów i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, którego program skoncentrowany był wokół skutecznego organizowania i planowania działania w kraju. W imieniu Przewodniczącego KK NSZZ „S” Piotra Dudy, spotkanie otworzył Tadeusz Majchrowicz, Z-ca Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. W szkoleniu z ramienia naszego Regionu uczestniczyli: Magdalena Kubit i Lucjan Fejkiel.

25.06.2015r. Rymanów

Odbyły się wybory władz statutowych nowo powstałej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uzdrowisku Rymanów S.A. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” został wybrany Kol. Łukasz Kwolek. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz pracowników. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali: Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu – Wojciech Jarząb, oraz Kacper Sabik.

20 – 21.06.2015r. Warszawa, Żoliborz

Kolejną wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie podkarpackiej „Solidarności”. Tym razem nasz Region reprezentowali związkowcy z jasielskiego Gamratu: Adam Dziok,  Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński, Zbigniew Grasela, Anna Rak, oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS Jasło S.A.– Stanisław Słupek.

15.06.2015r. Jasło

W dniu 15.06.2015 r. na płycie jasielskiego Rynku odbyła się, zorganizowana przez Międzyzakładową Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle, pikieta nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego, którzy sprzeciwiają się polityce oświatowej starostwa.
W petycji skierowanej do Zarządu Powiatu w Jaśle nauczyciele i pracownicy oświaty domagają się:

  1. Zwiększenia środków na sfinansowanie zadań oświatowych (utrzymanie szkół).
  2. Utrzymania dotychczasowej oferty kształcenia w klasach dwuzawodowych i dwuprofilowych.
  3. Utrzymania limitu maksymalnie 28-30 uczniów w klasie.
  4. Zaniechania likwidacji miejsc pracy w administracji i obsłudze szkół.

W pikiecie wzięło udział ok. 150 osób, a wśród nich Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie: Wojciech Jarząb, Andrzej Szall i Paweł Pietrusza.
Słowa poparcia w liście skierowanym do uczestników pikiety przekazał Zastępca Przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz, który nie mógł uczestniczyć w pikiecie ze względu na obrady Komisji Krajowej.

12.06.2015r. Krosno

Zakończyliśmy remont wejścia do budynku Regionu. Dziękujemy firmie Jetika Sp. z o.o. pana Tadeusza Jewiarza za wysoką jakość wykonanego remontu. Jednocześnie przepraszamy tą drogą wszystkich za utrudnienia w dostępie do banku i biur znajdujących się w siedzibie Regionu.

9.06.2015r. – Rzeszów

W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa (Ratusz) odbyła się konferencja inaugurująca „Podkarpackie dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, organizowane w ramach kampanii „Zanim podejmiesz pracę”. Organizatorami przedsięwzięcia są Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie przy współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie i Jaśle, natomiast nasz Region objął je swoim patronatem. Celem Podkarpackich dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest zachęcenie uczestników rynku pracy, w szczególności osób podejmujących zatrudnienie do podnoszenia poziomu wiedzy na temat prawnej ochrony pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Nasz Region podczas konferencji reprezentowali: Z-ca Przewodniczącego ZR Wojciech Jarząb, Z-ca Przewodniczącego ZR ds. Rozwoju Związku – Krzysztof Fal, oraz Magdalena Kubit i Kacper Sabik.

7.06.2015r. – Włocławek

We Włocławku zainaugurowało działalność multimedialne Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się w V-tą rocznicę beatyfikacji kapłana, a rozpoczęto je Mszą świętą o godzinie 9:00. Po uroczystej liturgii muzeum zostało poświęcone, a następnie rozpoczęło się jego zwiedzanie. Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” reprezentował Z-ca Przewodniczącego – Tadeusz Majchrowicz, natomiast z ramienia naszego Regionu obecni byli: Marian Foremny – Członek Prezydium ZR Koordynator Wart przy Grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, oraz poczet sztandarowy Regionu w składzie Z-ca Przewodniczącego ZR – Wojciech Jarząb, Lucjan Fejkiel i Zbigniew Pelczar. Wspomniane muzeum powstało w ramach projektu „Szlak męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Obiekt został wzniesiony przy sanktuarium męczeńskiej śmierci kapelana "Solidarności" w parafii Matki Bożej Fatimskiej, prowadzonej przez zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Kościół ten stoi tuż przy zaporze wiślanej, z której zabójcy zrzucili ciało błogosławionego do rzeki.6.06.2015r. – Warszawa, Żoliborz

O godzinie 18:00 na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczysta Msza święta w V rocznicę beatyfikacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nasz Region reprezentowali: Marian Foremny – Członek Prezydium ZR Koordynator Wart przy Grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, natomiast poczet sztandarowy Regionu na czele z Z-cą Przewodniczącego ZR – Wojciechem Jarząbem tworzyli Lucjan Fejkiel i Zbigniew Pelczar.

29.05.2015r. Krosno

Blisko dwa lata temu doszło do strajku w krośnieńskim PKS-ie, po tym jak pracodawca w trybie art. 52 Kodeksu pracy zwolnił Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Eugeniusza Szczamburę, który kierował komitetem protestacyjno-strajkowym. Po dwukrotnym umorzeniu  przez prokuraturę śledztwa o uznanie strajku za nielegalny pracodawca złożył pozew subsydiarny. Odbyło się kilka rozpraw, przesłuchano wielu świadków i ostatecznie w piątek Sąd uniewinnił 10-osobowy komitet protestacyjno-strajkowy, nie dopatrując się nielegalności strajku.

24.05.2015r. – II tura wyborów prezydenckich

Andrzej Duda Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej.
 „To nie będzie prezydentura zamknięta.”

19.05.2015r. – Przemyśl

W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbył się finał XV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach, której przedmiotem w tej edycji było życie św. abp-a Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. We wszystkich etapach olimpiady wzięło udział około 4000 młodych uczniów uczęszczających do gimnazjów Archidiecezji przemyskiej. Kolejny etap wyłonił około 300 osób, natomiast do pisemnej części  finału olimpiady przystąpiło 31 gimnazjalistów. Po części pisemnej 10 osób z najlepszymi wynikami przystąpiło do części ustnej. Olimpiadę wygrała uczennica Publicznego Gimnazjum w Lubatowej – Karolina Folcik, natomiast 3-cie miejsce zajęła Aleksandra Korzeń reprezentująca tą samą szkołę. W pierwszej dziesiątce olimpiady znalazło się dwoje uczniów z krośnieńskiego gimnazjum: Julia Pyteraf oraz Karol Marosz. Jak w każdej edycji, również i tym razem jedną z nagród ufundował Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Zarządu Regionu wręczył rower turystyczny laureatowi – Karolowi Maroszowi. W przyszłym roku przedmiotem olimpiady będzie życie rodziny Ulmów z Markowej.

19.05.2015r. – Krosno

Dziewiętnasty  dzień każdego miesiąca tradycyjnie czczony jest uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie. Nie inaczej było tym razem. Msza została odprawiona w intencji Ojczyzny, NSZZ „Solidarność” oraz o mądry wybór prezydenta w najbliższą niedzielę. Oprócz członków i sympatyków „Solidarności” był także poczet sztandarowy naszego Regionu wystawiony przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie. Po zakończonej liturgii Przewodniczący ZR – Tadeusz Majchrowicz, wraz ze swoim Zastępcą – Wojciechem Jarząbem i członkiem Prezydium ZR – Marianem Foremnym wręczyli kolejne ponad 20- osobowej grupie uczestników wart przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki medale „Zło Dobrem Zwyciężaj”, przyznawane przez kapitułę Komitetu Pamięci Męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. W imieniu zmarłego niedawno naszego kolegi Śp. Tomasza Mazura, członka „Solidarności” z MPGK w Krośnie, to zaszczytne wyróżnienie odebrał jego brat.

18.05.2015r. Krosno

Obradował Zarząd Regionu na swym zwyczajnym posiedzeniu. Przyjęto realizację budżetu za I kwartał br. i stosowne uchwały. W drugiej części dyskutowano na temat sytuacji w Kraju i zbliżającej się II tury wyborów prezydenckich. ZR przyjął stanowisko ws. wyborów prezydenckich, które zamieszczamy poniżej.16-17.05.2015r. – Warszawa, Żoliborz

Członkowie podkarpackiej „Solidarności” pełnili 47. wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Tym razem delegację stanowili związkowcy z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” z Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w składzie: Bogusława Czekańska, Anna Buczyńska, Halina Stanisz, Piotr Kolanko, Jan Kozioł, Józef Kuczer.

11-15.05.2015r. Warszawa

W dniach 11-15.05.2015 r. w Warszawie, w ramach projektu pt. Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie eksperckie NSZZ “Solidarność” odbyło się już szóste szkolenie specjalistyczne, skierowane do członków i kandydatów Rad Rynku Pracy – reprezentujących tam NSZZ “Solidarność”. W szkoleniu, które składało się z trzech modułów: społecznego, ekonomicznego i prawnego, udział wzięli nasi przedstawiciele w Powiatowych Radach Rynku Pracy. Wojciech Jarząb z Krosna i Paweł Pietrusza z Jasła.

05.05.2015r.

W dniu 05.05.2015r. Piotr Duda w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podpisał z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą „Umowę programową” oraz oficjalnie udzielił mu poparcia.
Umowa zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy.

04.05.2015r.

W związku z tworzeniem struktur Regionalnej Sekcji Młodych Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, zwracamy się z apelem do młodych zatrudnionych w naszym regionie, o pomoc w budowaniu nowej związkowej społeczności.
Zdecydowana większość z nas boryka się codziennie z podobnymi problemami w zakładach pracy, dlatego celem nowo tworzonej Sekcji będzie nakreślenie tych problemów, poszukiwanie sposobów ich rozwiązania, a następnie podjęcie działań, które umożliwią poprawę sytuacji pracowników. Wymiana doświadczeń, pomysłów, a także wzajemne wspieranie się umożliwi zbudowanie silnej więzi, która pozytywnie wpłynie na wzmocnienie struktur Związku.
Pomysł utworzenia Regionalnej Sekcji Młodych zrodził się wraz z ukonstytułowaniem się Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. Działa ona jednak w skali całego kraju, więc nie jest w stanie zająć się problemami pracowniczymi napływającymi z wszystkich regionów. Należy zatem umożliwić młodym pracownikom w naszym regionie dostęp do takiej pomocy i właśnie ten fakt przemawia za budowaniem tej nowej struktury związkowej.
Warto przy tym nadmienić, iż inicjatorem powstania Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” jest Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie – Tadeusz Majchrowicz, natomiast członkiem władz tymczasowych Krajowej Sekcji Młodych został Rafał Jakubowicz z Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie.

Kontakt:
Konrad Kwolek                                                                  Rafał Jakubowicz
Regionalny Koordynator                                          Członek Tymczasowej Rady
ds. Sekcji Młodych                                                   Krajowej Sekcji Młodych
NSZZ „Solidarność”                                                 NSZZ „Solidarność”
e-mail: kwolekk@interia.pl                                       e-mail: rajakubowicz@gmail.com

3.05.2015r. Krosno, Jasło, Sanok

W dniu 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Krośnie, Jaśle i Sanoku odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. W kościele farnym Bazylice Kolegiackiej w Krośnie odprawiona została msza święta w intencji mieszkańców miasta Krosna  koncelebrowana przez księży z krośnieńskich parafii. W liturgii uczestniczyli: Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Tadeusz Majchrowicz, oraz Z-ca Przewodniczącego ZR Podkarpacie – Wojciech Jarząb. Wystawiono również poczet sztandarowy naszego Regionu w składzie: Zbigniew Pelczar, Lucjan Fejkiel i Grzegorz Jastrzębski. Także uroczystości w Jaśle rozpoczęły się mszą świętą, która została odprawiona na płycie Rynku w intencji Ojczyzny, gdzie wśród licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych obecny był również poczet z KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. w Jaśle. Świętowano też w Sanoku, gdzie po zakończonej uroczystej liturgii złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Złożyła je również delegacja reprezentująca podkarpacką Solidarność w składzie: Andrzej Szall – Z-ca Przewodniczącego i Skarbnik ZR Podkarpacie NSAZZ „Solidarność”, Antoni Malinowski, a także Andrzej Gorczyński.

28.04.2015r. Warszawa

Odbył się protest Pracowników Oświaty i Wychowania zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Około 10 tysięcy związkowców manifestowało swoje niezadowolenie z polityki oświatowej Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród protestujących byli również przedstawiciele „Solidarności” z naszego Regionu, a więc Pracownicy Oświaty i Wychowania z Krosna, Jasła i Sanoka.

27.04.2015r. Krosno

W związku z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych,  w stołówce KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej odbyła się Konferencja zatytułowana: „Prewencja – działanie na zmniejszenie liczby wypadków”. Organizatorami byli: Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. Konferencję rozpoczął Przewodniczący ZR – Tadeusz Majchrowicz, natomiast tematy, którym zaproszeni prelegenci poświęcili swoje referaty dotyczyły: analizy danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy na Podkarpaciu w latach 2012-2014, a także działalności prewencyjnej PIP ukierunkowanej na obniżenie liczby wypadków przy pracy. O pierwszym z ww. tematów traktował referat wygłoszony przez Nadinspektora Inspekcji Pracy – Jerzego Pasa, natomiast nad kwestią działalności prewencyjnej PIP pochyliła się w swoim wystąpieniu Nadinspektor Inspekcji Pracy Barbara Czarnek. Uczestnikami Konferencji byli Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy oraz pracownicy służb BHP. Wśród gości: Sabina Kozubal – z biura Posła na Sejm RP Stanisława Piotrowicza i Tomasz Małecki reprezentujący stowarzyszenie: „Czyń Dobro Mimo Wszystko”.

Sponsorem Konferencji: "Prewencja - działanie na zmniejszenie liczby wypadków" jest:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2015r. zmarł nagle w wieku 43 lat nasz Kolega – członek Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

Maciej Hrywniak

Śp. Maciej był również członkiem Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Rejonie Energetycznym  w Sanoku, oraz członkiem Zakładowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym S.A. Najbliższej Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie w Jego intencji.

Informujemy, iż pogrzeb Śp. Macieja Hrywniaka odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015r. /czwartek/
o godzinie 14:00, w kaplicy cmentarza centralnego w Sanoku.

19.04.2015r. – Krosno

W Parafii pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny, ludzi pracy, a także za ofiary wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Podczas liturgii wystawiony został poczet sztandarowy Regionu, który stanowili: Zbigniew Pelczar, Urszula Berestecka i Barbara Kubaszczyk. Bardzo cieszy fakt, iż we Mszy św. uczestniczyli licznie zgromadzeni Związkowcy z naszego Regionu.

19-20. 04.2015r. – Warszawa, Żoliborz

Odbyła się 46. Warta Związkowców z naszego Regionu przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tym razem pełnili ją członkowie Solidarności z Nadleśnictwa zarówno krośnieńskiego, jak i z Ustrzyk Dolnych na czele z Przewodniczącym Organizacji Związkowej – Tadeuszem Hejnowiczem. Ponadto nasz Region reprezentowali: Andrea Passariello, Bruno Passariello, Łukasz Sobański, Arkadiusz Warga, Bartłomiej Warga i Krzysztof Jarząb.

11-12.04.2015r. Warszawa

Na warszawskim Żoliborzu Związkowcy z naszego Regionu po raz 45 pełnili wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tym razem reprezentantami Regionu byli: Andrzej Szall – Z-ca Przewodniczącego i Skarbnik ZR Podkarpacie wraz z małżonką Lucyną Szall; przedstawiciele Solidarności z sanockiego „Stomilu”: Antoni Malinowski – Przewodniczący Organizacji Zakładowej, Stanisław Aksamit, Adam Piegdoń, Jerzy Skibiński oraz Zygmunt Ziemiański, a także Koordynator Wart przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Marian Foremny i kierowca – Krzysztof Jarząb.

10.04.2015 r. Jasło

W rodzinnym mieście śp. senatora Stanisława Zająca obyły się uroczystości w związku z przypadającą w dniu 10.04.2015 r. piątą rocznicą katastrofy smoleńskiej. Modlitwą oraz złożeniem symbolicznych wieńców i zniczy na grobie tragicznie zmarłego senatora mieszkańcy Jasła, przyjaciele oraz przedstawiciele władz samorządowych oddali hołd swojemu znakomitemu rodakowi.
Wieczorem w jasielskiej Farze odprawiono okolicznościową mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Eucharystii przewodniczył Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. biskup Jan Wątroba.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik  „Golgota Wschodu” obok I Liceum Ogólnokształcącego,  gdzie odbył się apel pamięci, w trakcie którego odczytano listę wszystkich 96 ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.
Wśród uczestników uroczystości byli również członkowie i sympatycy „Solidarności”. Kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja w składzie: Paweł Pietrusza – Zastępca Przewodniczącego ZR Podkarpacie, Henryk Bilski – członek KM NSZZ „Solidarność” POiW w Jaśle oraz Kazimierz Rozenbeiger – Prezes Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”.

10.04.2015r. Krosno

Odbył się pogrzeb zasłużonego dla podkarpackiej Solidarności Alfreda Trybusa, który odszedł do wieczności dnia 8 kwietnia 2015r. w  wieku 80 lat. Msza święta przed wyprowadzeniem ciała Śp. Alfreda odbyła się w Klasztorze Franciszkanów pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, natomiast pochówek nastąpił na cmentarzu komunalnym w Krośnie.
W ostatniej drodze Śp. Alfreda żegnała rodzina, a także licznie zgromadzeni przyjaciele pamiętający liczne dobro, którym Alfred Trybus obdarzał ich niejednokrotnie czynem, czy też słowem. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli również przedstawiciele Solidarności „Poczty Polskiej”. Świętej pamięci Alfred był wieloletnim członkiem „Solidarności”, jak również założycielem Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w „Poczcie Polskiej” w naszym regionie. Przez wiele lat pełnił funkcję Sekretarza Komisji Zakładowej, natomiast po przejściu na emeryturę – dopóki pozwalał mu na to stan zdrowia - nadal aktywnie udzielał się w Związku. Mogą o tym świadczyć liczne artykuły publikowane na łamach „Tygodnika Solidarność”, czy „Naszego Dziennika”, które zawsze odznaczały się wysokim stopniu przemyślenia i pisane były w duchu głębokiego patriotyzmu. W swoim ziemskim pielgrzymowaniu Śp. Alfred kierował się dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”, gdyż właśnie w umiłowaniu Boga i Ojczyzny znalazł źródło życia. Przewodniczący ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”-  Tadeusz Majchrowicz  składa w imieniu Regionu Podkarpacie serdeczne wyrazy współczucia Żonie i najbliższej rodzinie zmarłego.

10.04.2015r. „Solidarność” Pamięta
5. rocznica Katastrofy Smoleńskiej

W tym dniu wspominamy i modlimy się w intencji 96 ofiar na czele z Parą Prezydencką.
Pamięcią i modlitwą obejmujemy również Senatora naszej ziemi śp. Stanisława Zająca.

27.03.2015r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się VI posiedzenie ZR obecnej kadencji. Obrady zdominowało podsumowanie dotychczasowych akcji w ramach trwającego Pogotowia Strajkowego w całym Związku. W najbliższym czasie tj. 7 kwietnia 2015r. odbędzie się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protest Służby Zdrowia, natomiast 28 kwietnia 2015r. protest Oświaty. Omówiono także przygotowania do Święta Solidarności z okazji 35-lecia Powstania Związku. Organizowany będzie wyjazd członków „Solidarności” i ich rodzin do Gdańska gdzie 29 sierpnia 2015r. odbędą się główne uroczystości (Piknik Rodzinny oraz Koncert pt.; „My Naród”).

26.03. 2015r. Warszawa

W Domu Pielgrzyma „Amicus” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej.
Tematem posiedzenia był projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych Instytucjach Dialogu Społecznego. Członkowie KK po zapoznaniu się z projektem przyjęli jednogłośnie stanowisko.

23.03.2015r. Kobylany

W kościele parafialnym  pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kobylanach odbył się pogrzeb zmarłego dnia 21 marca 2015r. Józefa Szmyda. Świętej pamięci Józef był wieloletnim członkiem „Solidarności”, działaczem opozycyjnym w okresie PRL-u, natomiast wielu będzie go wspominać jako społecznika oddanego ludziom, którym bezinteresownie pomagał. Podczas ostatniego pożegnania Ś.P. Józefa wystawiony został poczet sztandarowy podkarpackiej Solidarności na czele z Marianem Foremnym – Członkiem Prezydium Zarządu Regionu, Romanem Świecińskim, a także Janem Walaszczykiem. Ponadto w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR oraz Edward Mróz – Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów przy ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Świadectwo życia Ś.P. Józefa sprawiło, iż podczas jego ostatniej drogi, żegnały go licznie zgromadzone grupy przyjaciół i związkowców.

14-15.03.2015r.  Warszawa, Żoliborz

Już po raz 44. Związkowcy z naszego Regionu pełnili wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu.  Tym razem byli to Marian Foremny – Członek Prezydium Zarządu Regionu - Koordynator Wart, Jan Stasik - emeryt, oraz Władysław Sowa, Andrzej Gładysz, Eugeniusz Cieślewicz, Wojciech Bodziak reprezentujący „Solidarność” sanockiego Autosanu. W warcie uczestniczył ponadto kierowca – Krzysztof Jarząb.

12.03.2015r. Kielce

W hotelu DAL odbyło sie drugie spotkanie organizacyjne Sekcji Młodych NSZZ "Solidarność". Miło nam poinformować, że w pięcio osobowej tymczasowej Radzie jest Rafał Jakubowicz z SPPR w Krośnie, zaś koordynatorem na nasz region Konrad Kwolek z Eurocash Szczepańcowa. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w organizowaniu Regionalnej Sekcji w której mogą się zrzeszać nasi " młodzi " członkowie.( do 35 roku życia )

9.03.2015r. Warszawa

Przew.ZR Tadeusz Majchrowicz wziął udział w posiedzeniu Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów , której zadaniem jest przygotowanie zmian do Statutu Związku. Zjazd Delegatów ,który ma przyjąć zmiany planowany jest na 2016r.

8.03.2015r. Iwonicz Zdrój

W kinie Domu Zdrojowego odbył się Benefis znakomitej Poetki Bronisławy Betlej z okazji 77-lecia pracy twórczej .Dochód został przeznaczony na rzecz dzieci z Daliowej, które w tragicznym pożarze straciły Matkę i cały dobytek. Organizatorem Benefisu było Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko. W tym wielkim wydarzeniu brał udział Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz.

6.03.2015r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR . Omawiano sprawy bieżące regionu, oraz przygotowania do najbliższych ważnych wydarzeń min. kolejnych działań protestacyjnych, organizowanej Konferencji z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, czy sierpniowego Święta Solidarności.

2.03.2015r.  Krosno

W związku z przypadającym 1 marca Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”; w  kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się uroczysta Msza święta. Liturgię uświetniły licznie wystawione poczty sztandarowe. Wśród nich nie mogło zabraknąć sztandaru podkarpackiej „Solidarności”. Tym razem w  skład pocztu sztandarowego naszego Regionu weszli członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie: Sławomir Dziepak, Rafał Jakubowicz i Karol Krzemiński. Ponadto po zakończonej Mszy świętej delegacje reprezentujące nasz Region, a także Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” w KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej i BWI Poland Technologies Sp. z o.o. złożyły kwiaty pod tablicą „W hołdzie ofiarom terroru komunistycznego” znajdującą się na budynku dawnego Urzędu Bezpieczeństwa. Delegację Regionu stanowili: Wojciech Jarząb – Zastępca Przewodniczącego ZR, Krzysztof Fal - Zastępca Przewodniczącego ZR ds. Rozwoju Związku, Zbigniew Pelczar – członek KZ NSZZ „Solidarność” w MPGK Krosno. Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej reprezentowali: Urszula Berestecka, Lucjan Fejkiel i Maria Słowik, natomiast delegatami Związkowców Solidarności z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. byli Zdzisław Lawera, Jerzy Nowak oraz Jan Długosz. Budującym jest fakt, iż  nie tylko osoby funkcyjne uczestniczyły w uroczystościach upamiętniających poświęcenie i heroizm „żołnierzy wyklętych”, lecz wzięli w nich udział także członkowie Solidarności z krośnieńskich zakładów pracy.

21.02.2015r.  Rzeszów

W siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie Przewodniczących dotychczasowych Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy przejętych przez SM Mlekovita(Sanok, Lublin, Trzebownisko). Omówiono zasady funkcjonowania przyszłej Komisji Międzyzakładowej w SM Mlekovita , a także wyznaczono termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów, podczas którego delegaci dokonają wyboru władz statutowych. Nasz Region reprezentowali: Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu – Andrzej Szall, Marek Suski – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w przejętej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku, oraz Bożena Jakubaszek Z-ca Przewodniczącego KZ.

20.02.2015r.  Sanok

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” – Andrzej Szall i Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Autosan S.A. w upadłości likwidacyjnej – Ewa Latusek spotkali się z Syndykiem Masy Upadłości Autosanu. Podczas spotkania omawiali trudną sytuację firmy, a także poszukiwali rozwiązań w związku z pojawiającymi się „poślizgami” w kwestii terminów wynagrodzeń pracowników.

13-19.02.2015r. Krosno, Sanok, Jasło

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, które odbyło się dnia 13 lutego 2015r. w związku z akcją protestacyjną mającą na celu zmuszenie polskiego rządu do dialogu społecznego przyjęto uchwałę nr 12/9/2015. Treść uchwały zobowiązała wszystkich członków podkarpackiej Solidarności do wzięcia udziału w akcji. W dniu 16 lutego 2015r., w Krośnie, Sanoku i Jaśle podczas zwołanych Konwentów Przewodniczących; przewodniczący zapoznali się z treścią uchwały i sposobem przeprowadzania protestu. W dniach 17-18 lutego br. kolportowano ulotki w poszczególnych zakładach pracy, rozmawiano z pracownikami, wysłuchiwano ich postulatów i proponowanych rozwiązań, natomiast w czwartek 19 lutego zorganizowane grupy związkowców rozpowszechniały ulotki protestacyjne na terenie następujących miast: Krosna, Sanoka, Jasła, Brzozowa, Ustrzyk Dolnych i Leska.
Pomimo swoistej „nagonki” na związkowców ze strony mediów, przechodnie spotykani na ulicach w sposób otwarty rozmawiali z członkami Związku, dzielili się swoimi problemami i spostrzeżeniami. Popierali również postulaty skierowane do Pani Premier i podkreślali, iż katalog problemów zawartych w ulotce, nie jest bliski jedynie związkowcom, ale dotyczy także ich samych.

16.02.2015r. Jasło, Krosno, Sanok

Spotkania Przewodniczących Organizacji Związkowych.
Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wraz z zastępcami Wojciechem Jarząbem, Andrzejem Szalem i Pawłem Pietruszą spotkał się z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych z całego Regionu Podkarpacie. Oprócz spraw organizacyjnych m.in. ankieta osobowa, oświadczenia do Regionalnego Centrum Porad Prawnych, omówienia programu Związku na kadencję 2014-2018, zasadniczym tematem była sytuacja w Kraju i Regionie.Przew. ZR przedstawił przebieg wydarzeń w kraju (protest górników, rolników i wielu innych branż), a także wnioski i decyzje Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjnego. Bieżący tydzień to czas akcji informacyjnej. W czwartek 19 lutego 2015r. od godz. 9.00-13.00 nasi związkowcy wyjdą z ulotkami poza zakłady na ulice miast naszego Regionu. Dalsza akcje będą prowadzone zgodnie ze scenariuszem opracowanym przez Ogólnopolski Sztab Protestacyjny.

14-15.02.2015r. Warszawa, Żoliborz

Pod przewodnictwem Koordynatora Wart przy Grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Mariana Foremnego, członkowie podkarpackiej Solidarności pełnili kolejną wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tym razem nasz Region reprezentowali: Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR, Bożena Jarząb, Ewa Pelczar, Zbigniew Pelczar, a także Marian Sobutka.

13.02.2015r. Krosno

Obradował Zarząd Regionu na nadzwyczajny posiedzeniu. Główny temat to sytuacja w kraju i nasilające się protesty w różnych branżach. Po dyskusji ZR przyjął uchwałę zobowiązującą wszystkie struktury NSZZ „Solidarność” naszego Regionu do czynnego udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Ogólnopolski Sztab Protestacyjny. W najbliższy poniedziałek odbędą się spotkania z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych podczas, których otrzymają pełną informację. ZR stosowną uchwałą zgłasza do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaśle kol. Pawła Pietruszę - zastępcę przewodniczącego ZR.

11.02.2015r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” odbyło się szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy z Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej. Szkolenie przeprowadziła mgr Małgorzata Bielawka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie,
Oddział w Krośnie.

4-6.02.2015r. Rzeszów

W siedzibie rzeszowskiej Solidarności odbyło się szkolenie dla członków Regionalnych Komisji Rewizyjnych. W szkoleniu uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej z naszego Regionu na czele z jej Przewodniczącym Marcinem Majką. Ponadto udział wzięli Dorota Krzysztyniak-Szydło, Piotr Marczak, Dariusz Szczepanik.

26.01.2015r. Krosno

W siedzibie Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” odbyło się pierwsze w roku 2015 posiedzenie Zarządu Regionu. Tematem przewodnim posiedzenia było przyjęcie bilansu za rok 2014, preliminarza na rok 2015, a także sprawy bieżące Związku. Zarząd dyskutował również na temat trudnej sytuacji pracowników w naszym regionie i w związku z tym przyjął następujące stanowisko:
Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” popiera w całej rozciągłości działania poszczególnych grup zawodowych mających na celu poprawę ich sytuacji w zakładach pracy. Zdajemy sobie sprawę, iż zdecydowana większość pracodawców dokonała swoistej „zmowy” i wykorzystując brak ofert pracy i postępujące bezrobocie wypłaca pracownikom jedynie minimalne wynagrodzenie przewidziane przepisami prawa. Nie możemy godzić się na takie nieetyczne działania prowadzące do sytuacji, w której rodziny pracowników żyją w ubóstwie i w naszym regionie jest co raz więcej tzw. „biednych pracujących”. Związek podejmie wszelkie dopuszczalne prawem działania w celu zmiany tej sytuacji.

24 stycznia 2015r. Warszawa

Odbyło się spotkanie noworoczne Koordynatorów wart przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Przedstawicieli Regionów, na którym obecny był również Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” – Tadeusz Majchrowicz. Przy okazji spotkania w parafii pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Zło dobrem zwyciężaj”. Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki przyznał to wyróżnienie jedynie nielicznym. Nie zabrakło również akcentu podkarpackiej Solidarności, gdyż wśród wyróżnionych znalazł się Marian Foremny – członek Prezydium Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”; Koordynator wart przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Koledze serdecznie gratulujemy.

17-18.01.2015r. Warszawa, Żoliborz

Kolejną już wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnili członkowie podkarpackiej Solidarności. Tym razem byli to: Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – Piotr Biodrowicz oraz emeryci z Sanoka w składzie: Stanisław Muszański, Jan Wilusz, Zbigniew Jaworski, Henryk Korbowniczy.

16.01.2015r. Katowice

W sali im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie regionu Śląsko Dąbrowskiego obradował Ogólnopolski Sztab Protestacyjny NSZZ " Solidarność ".
Wysłuchano informacji Dominika Kolorza przew. ZR i Jarosława Grzesika przew. Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego, którzy cały czas uczestniczą w rozmowach z rządem .
Po kilku godzinnej dyskusji Sztabu podjęta została decyzja o ogłoszeniu POGOTOWIA STRAJKOWEGO w całym Kraju .
Zobowiązujemy wszystkie organizacje związkowe do oflagowania swoich zakładów i podjęcie przygotowań do udziału w akcjach protestacyjnych.
Dziś kopalnie jutro Twoje miejsce pracy.

15.01.2015r. Warszawa

Karol Adamski dyr. Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Jerzy Ginalski dyr. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w gronie 19 laureatów VII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

13.01.2015r. Krosno

W imieniu Prezydium ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, Zastępca Przew. ZR Wojciech Jarząb skierował na ręce Dominika Kolorza Przew. ZR Śląsko-Dąbrowskiego wyrazy poparcia dla górników i ich rodzin walczących o miejsca pracy. Restrukturyzacja poprzez likwidację miejsc pracy, jest kolejnym chorym pomysłem rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który nie ma nic innego do zaproponowania i prowadzi do zaostrzenia protestów na Śląsku i w całym Kraju. Likwidacja kopalń to także likwidacja wielu firm, które pracują na rzecz górnictwa a na dalszy wzrost bezrobocia i pogłębienie rozwarstwienia społecznego, nie może być zgody naszego Związku - czytamy w liście do Braci Górniczej.

9.01.2015r. Leszno

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wziął udział w uroczystości pogrzebowej zmarłego nagle Przew. Rady Sekretariatu Rolnictwa śp. Wojciecha Pogorzelskiego. Zmarły był niezwykle oddanym działaczem, który funkcjonował w bardzo trudnym obszarze jaki jest rolnictwo, wspierał rodziny byłych pracowników zlikwidowanych PGR-ów, organizował kolonie dla ich dzieci. Zmarł w wieku 55 lat. Spoczywaj w pokoju.

2.01.2015r. Krosno

Nowy 2015 Rok rozpoczął się pracowicie od posiedzenia Prezydium ZR Podkarpacie.
Głównym punktem było omówienie wykonania budżetu za rok 2014 i preliminarz na rok 2015.
Omówiono też sprawy bieżące i plany inwestycyjne niezbędne do przeprowadzenia w siedzibie regionu. Postanowiono zwołać posiedzenie ZR na dzień 26.01.2015r. na godz.9.00 (w siedzibie ZR).

20.12.2014r. Rzeszów

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wziął udział w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Zebranie zwołane w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Przew. ZR przez Kol. Wojciecha Buczaka, który został Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego. Nowym Przew. ZR. został wybrany kol. Roman Jakim,  Przew. Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego, Przew. Komisji w WSK Rzeszów. Serdecznie gratulujemy Wojciechowi i Romanowi w nadziei na dalszą współpracę naszych regionów.

19.12.2014r. Krosno

Jak w każdy miesiąc w dniu 19-tego w Kościele pw. Św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się msza w intencji Ojczyzny i Ludzi Pracy. Mszę uświetnił udział sztandarów „Solidarności", księża na czele z naszym Duszpasterzem Krzysztofem Mijalem oraz związkowcy naszego regionu.
Po mszy podczas spotkania w domu parafialnym, Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz podziękował za cały rok szerzenia kultu Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, organizowanie comiesięcznych mszy, wart na Żoliborzu i gromadzenie pamiątek, które są w Izbie Pamięci ks. Jerzego i NSZZ „Solidarność”.

Warty przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

13.12.2014r. – Krosno, Jasło, Sanok

33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce związkowcy naszego Regionu upamiętnili poprzez modlitwę w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Msza święta została odprawiona Krośnie w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej, Jaśle – w kościele pw. św. Stanisława BM, a także w Sanoku w Kościele Farnym. W Liturgii tak Krośnie jak i miastach oddziałowych uczestniczyły poczty sztandarowe. Mszę św. w Krośnie celebrowali Ks. Krzysztof Mijal – Kapelan podkarpackiej „Solidarności”, Ks. Kanonik Tadeusz Szetela, a także wikariusz parafii – ks. Paweł Kowal. Po Liturgii głos zabrał Przewodniczący Zarządu Regionu – Tadeusz Majchrowicz, który podziękował wszystkim zebranym, a także wyraził wdzięczność dla osób przygotowujących wystrój świątyni. Oprawę Mszy świętej uświetnił zespół muzyczny działający przy parafii pw. św. Piotra Apostoła i Jana z Dukli, który po zakończeniu obrzędów wykonał krótki recital słowno muzyczny poświęcony upamiętnianym wydarzeniom.

13.12.2014r. –Sanok

Odbyły się 25. zawody pływackie o Puchar Solidarności, będące jednocześnie 7. Memoriałem Janusza Skubińskiego. W zawodach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych, a także młodzież gimnazjalna. Liczba uczestników zawodów w tym roku wyniosła rekordowo 108. Nagrody dla zwycięzców ufundowali Zarząd Regionu Podkarpacie, a także Komisje z  Oddziału sanockiego. Ponadto dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowano skromny poczęstunek. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom.

9.12.2014r. – Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, w którym wziął udział również Z-ca Przewodniczącego ZR – Wojciech Jarząb. Omówił on bieżącą sytuację Związku w Regionie, a także z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył życzenia dla członków Sekcji i ich rodzin.

8-9.2014r. – Przysietnica k. Brzozowa

Odbyło się 2-dniowe szkolenie, którego przedmiot stanowił „Profesjonalizm Organizacji Związkowych”. Zostało ono zorganizowane przez Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, natomiast poprowadziła je Maryla Kościńska – Trener z Działu Szkoleń Komisji Krajowej. Szkolenie było dedykowane w sposób szczególny dla nowych Organizacji Związkowych ( Eurocash, Carrefour), a także dla Przewodniczących i członków władz wykonawczych, którzy pełnią funkcję po raz pierwszy. W szkoleniu łącznie wzięły udział 22 osoby.

7-8.12.2014r. – Warszawa, Żoliborz

Ratownicy „Solidarności” z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego wraz z Koordynatorem – członkiem Prezydium Zarządu Regionu Marianem Foremnym uczestniczyli w 41. Warcie przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki  - Patrona NSZZ „Solidarność”. Ponadto wzięli udział w Mszy świętej celebrowanej przez Bp-a lwowskiego i transmitowanej na żywo przez Telewizję Polonia. Msza święta była odprawiana z okazji dnia modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Uczestnicy warty: Marian Foremny, Dariusz Biedka, Mariusz Dusza, Rafał Jakubowicz, Sławomir Dziepak, Ryszard Zagórski, Krzysztof Jarząb.

5.12.2014r. – Dukla

W kościele pw. Marii Magdaleny w Dukli odbyła się uroczysta Msza święta w związku z obchodami dnia świętej Barbary. Jak co roku górnicy skalnicy obchodzą uroczyście święto swojej Patronki, rozpoczynając je modlitwą w intencji wszystkich pracowników i ich rodzin. Druga część obchodów to biesiada górnicza, która odbyła się w Sali domu weselnego „Dwa serca” w Krośnie. W uroczystościach z ramienia Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusza Majchrowicza, uczestniczył jego Zastępca Krzysztof Fal.

2.12.2014r. – Gdańsk

VII edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Kapituła rozpatrzyła wnioski złożone przez Organizacje Związkowe i dnia 15 stycznia 2015r., w Belwederze 19 firm otrzyma to zaszczytne wyróżnienie. Po raz pierwszy w tym konkursie znaleźli się pracodawcy z naszego regionu i miło nam poinformować, że tytuł Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom otrzymają: Karol Adamski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, a także Jerzy Ginalski – Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Serdeczne wyrazy współczucia
Dla
Kol. Małgorzaty Bielawki
prawnika Regionu Podkarpacie z powodu śmierci
TATY
składają
Przewodniczący, Zarząd oraz Pracownicy Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

 

29.11.2014r. – Radom

Odbyło się spotkanie mające na celu omówienie zasad działania Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy EUROCASH S.A. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej: Andrzej Nowakowski i Agnieszka Kozieł, a także Komisji Oddziałowych NSZZ „Solidarność”, w tym także przedstawiciele Komisji Oddziałowej w Eurocash S.A. Centrum Dystrybucyjne w Szczepańcowej na czele z  jej Przewodniczącym Konradem Kwolkiem oraz Bartłomiejem Brzaną. Ponadto nad prawidłowym przebiegiem spotkania z ramienia Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej czuwał Ireneusz Pszczoła. Nasz Region reprezentowali Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR, a także Krzysztof Fal – Z-ca Przewodniczącego ZR ds. Rozwoju Związku.

22-23.11.2014r. – Warszawa

Czterdziestą wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili przedstawiciele naszego Regionu. Tym razem byli to członkowie NSZZ „Solidarność” działający przy Nadleśnictwie w Ustrzykach Dolnych: Tadeusz Hejnowicz i Józef Gromala; a także członkowie z Nadleśnictwa w  Leżajsku: Władysław Wziątka, Krystyna Wziątka, Roman Jasiński oraz Irena Jasińska.

Serdeczne wyrazy współczucia
Dla
Kol. Krystyny Opalińskiej
Przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle i Członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej z powodu śmierci
TATY
składają
Przewodniczący, Zarząd oraz Pracownicy Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

21.11.2014r. Rzeszów

W Filharmonii Rzeszowskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP wybitnym działaczom opozycji antykomunistycznej . Na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej odznaczonych zostało 10 osób. Wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Kazimierz Jarząb działacz z WSK Krosno, natomiast Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczony został Andrzej Kozioł , również działacz WSK Krosno z lat 80-tych. Odznaczenia wręczał dr Łukasz Kamiński Prezes IPN , wraz z dyr. Oddziału w Rzeszowie Ewą Leniart. Serdecznie gratulujemy.

18.11.2014r. – Warszawa

W Domu Pielgrzyma Amicus na warszawskim Żoliborzu obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

16.11.2014r.

W całym kraju odbywają się wybory samorządowe. Członkowie NSZZ „Solidarność” naszego Regionu kandydują do wszystkich szczebli samorządu, głównie z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a także innych lokalnych komitetów. Koleżankom i Kolegom życzymy sukcesów, gdyż obecność ludzi „Solidarności” w samorządzie jest niezwykle ważna.

14.11.2014r. – Sanok

W dniu dzisiejszym mija 2-ga rocznica śmierci honorowego członka NSZZ „Solidarność” ŚP. ks. prał. Adama Sudoła. Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz wraz z Z-cą Andrzejem Szallem i członkiem ZR Antonim Malinowskim złożyli wiązankę ulubionych przez zmarłego róż na jego grobie. Następnie wzięli udział w Mszy św. w jego intencji w kościele farnym, gdzie przez 26 lat ŚP. ks. Adam był proboszczem. Kolejną część obchodów upamiętniających 2-gą rocznicę śmierci stanowiło spotkanie wspomnieniowe w Sali gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku.

14.11.2014r. – Szczepańcowa

Po zarejestrowaniu Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Eurocash S.A. Centrum Dystrybucyjne w Szczepańcowej; Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, a także członkowie Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” na czele z jej Przewodniczącym - Konradem Kwolkiem spotkali się z Managerem - Andrzejem Zielińskim i Dyrektorem Logistyki – Wojciechem Zabiłowiczem. Przedmiotem spotkania było omówienie zasad współpracy i funkcjonowania Organizacji Oddziałowiej.

12.11.2014r. – Brzozów

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Brzozowie odbyło się II spotkanie KZ NSZZ „Solidarność”  z przedstawicielami zarządu przedsiębiorstwa. Tematem spotkania był Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego niektóre postanowienia się zdezaktualizowały. Stąd też wynikła konieczność renegocjacji ZUZP.

12.11.2014r. – Folusz

Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz wziął udział w spotkaniu z pracownikami Domu Pomocy Społecznej, gdzie oprócz spraw dotyczących Związku po Krajowym Zjeździe Delegatów, mówiono o wyborach samorządowych. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy DPS w Foluszu jest radnym powiatu jasielskiego, co w zdecydowany sposób przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej, dlatego Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz apelował do wszystkich o poparcie kol. Stanisława Mlickiego w zbliżających się wyborach.

11.11.2014r. – Krosno, Sanok, Jasło

Narodowe Święto Niepodległości w tym roku odbyło się w wyjątkowej oprawie, w której zawierała się nadzwyczajnie duża liczba delegacji składających kwiaty. Było to spowodowane zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Członkowie „Solidarności” Regionu Podkarpacie zawsze uczestniczą w uroczystościach patriotycznych z potrzeby serca i umiłowania wolności. W Krośnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz w towarzystwie młodego pokolenia „Solidarności” Karola Krzemińskiego i Rafała Jakubowicza z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Skład pocztu sztandarowego naszego Regionu stanowili: Piotr Kolanko z Krośnieńskich Hut Szkła S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz Grzegorz Kolanko i Mariusz Szarek z BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

fot. Andrzej Józefczyk

7.11.2014r. Krosno

W siedzibie ZR obył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych powiatu krośnieńskiego i brzozowskiego. Podobnie jak w Jaśle i Sanoku omówiono te same zagadnienia, czyli finanse Regionu oraz sprawy organizacyjne i działania Związku.

6.11.2014r. Sanok

W siedzibie oddziału w Sanoku przy ul. Rynek 13 odbył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych. Przew. ZR omówił działania Związku po Krajowym Zjeździe Delegatów podkreślając mi. in., że pierwszy raz w historii naszego regionu mamy kolejną osobę we władzach Krajowych, gdyż Andrzej Szall został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Szef oddział Andrzej Szall omówił sytuację finansową Regionu, natomiast obecni na spotkaniu Z-ca Wojciech Jarząb oraz członek Prezydium Marian Foremny omówili kwestie organizacyjne związane z wartą przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Omówiono także przygotowania do upamiętnienia II rocznicy śmierci Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” śp. ks. Prałata Adama Sudoła, która przypada na 14 listopada br.

 4.11.2014r. Jasło

W nowej siedzibie jasielskiego oddziału przy ul. Wincentego Pola 3 odbył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych. Główne tematy spotkania to: działania związku po Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Podkarpacie oraz Krajowym Zjeździe Delegatów, które przedstawił Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz. Uczestniczący w spotkaniu  Z-ca- Skarbnik Andrzej Szall omówił sytuację finansową oraz spływ składek członkowskich na rzecz Regionu. Wojciech Jarząb zastępca omówił kwestię wart przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu i przedstawił harmonogram na rok 2015.

30.10.2014r. – Brzozów

Odbyło się spotkanie w sprawie renegocjacji postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PGK Brzozów na czele z jej Przewodniczącym Markiem Rzepką. Ponadto z ramienia władz naszego Regionu udział w rozmowach wzięli: Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR, oraz Lucjan Fejkiel – członek KM NSZZ „Solidarność” przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej. Stronę Pracodawcy reprezentowali przedstawiciele Zarządu Spółki. Powołany został zespół roboczy, który rozpocznie prace. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 12 listopada 2014r.

29.10.2014r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla Zakładowych i Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, organizowane przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oddział w Krośnie. W szkoleniu wzięli udział Inspektorzy z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie, „GAMRAT” S.A. w Jaśle  i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Bielawka.

28.10.2014r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR na swym kolejnym posiedzeniu. Omawiano bieżące sprawy regionu m.in. wykonanie budżetu za III kwartał. Postanowiono także zwołać „Konwenty Przewodniczących” organizacji związkowych: Oddział Jasło 4.11.2014r. godz. 14.00; Oddział Sanok 6.11.2014r. godz. 15.00; Krosno 7.11.2014r. godz. 13.00. Ustalono też termin posiedzenia Zarządu Regionu na dzień 25 listopada 2014r. tradycyjnie na godz. 9.00 w siedzibie Regionu.

28.10.2014r. Krosno

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego odbyło się szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy Oświaty i Wychowania organizowane przez Region Podkarpacie przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oddział w Krośnie. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Bielawka.

19-20.10.2014r. Warszawa - Żoliborz

Kolejną już wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z naszego Regionu. Tym razem pod przewodnictwem Mariana Foremnego byli to przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie. Nasz Region reprezentowali: Marian Foremny członek prezydium ZR, Przewodniczący KZ Janusz Lech, oraz Bartosz Borowicz, Marian Kłapkowski, Tomasz Półchłopek, Krzysztof Jarząb.

19.10.2014r. Krosno, Jasło

W 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się msze św. w Krośnie w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej i Jaśle w kościele pw. św. Stanisława BM. Podczas tych uroczystych Liturgii wystawiono poczty sztandarowe z następujących Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność”: W Krośnie: BWI Poland Technologies Sp. z o.o., a także KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej; w Jaśle: Gamrat S.A. i Huta Szkła w Jaśle S.A. Licznie zgromadzone były również poczty sztandarowe z jasielskich szkół.

19.10.2014r. Warszawa – Żoliborz

Na warszawskim Żoliborzu w kościele pw. Św. Stanisława Kostki odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Guzdek. W Liturgii uczestniczyła rodzina bł. ks. Jerzego, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą, poczty sztandarowe, związkowcy, kapelani, parlamentarzyści i ogromne rzesze wiernych.
18.10.2014r. Włocławek
W sobotę odbyły się uroczystości poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, w związku
z 30. rocznicą Jego tragicznej śmierci. W modlitwie na włocławskiej tamie, procesji z relikwią i mszy polowej wzięli udział biskupi, księża oraz działacze NSZZ „Solidarność”.


17.10.2014r. Górsk k. Torunia

Odbyła się uroczysta msza św. i otwarcie Centrum Edukacji Młodzieży im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach uczestniczyła delegacja naszego Regionu na czele z  Wojciechem Jarząbem - Z-cą Przewodniczącego ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, oraz poczet sztandarowy w składzie Marian Foremny – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, Lucjan Fejkiel – Członek KM przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej i Wojciech Bodziak z sanockiego Autosanu. Ponadto delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach we Włocławku (18.10.2014r.) i na warszawskim Żoliborzu (19.10.2014r.).14.10.2014r. Rogi

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach odbyła się msza św. podczas której poświęcony został nowy sztandar szkoły podstawowej. Druga część odbyła się w hali sportowej przy szkole podstawowej gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia Kazimierza Wielkiego.
W tym ważnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności uczestniczył przew. ZR Tadeusz Majchrowicz, który przekazał życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

Rady pracowników

XVII Walne Zebranie Delegatów

Zapraszamy do Galerii !!

OFERTY: