PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM ZARZAD REGIONU KOMISJA REWIZYJNA DELEGACI NA KZD

 


Ruszyła kampania

"Sprawdam polityka"


Aktualności:

Oddziały terenowe :

Sekcje branżowe:

Dokumenty do pobrania:

Podkarpacki Związkowiec:

Publikacje:

Galeria:


Warty przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Serdeczne wyrazy współczucia
Dla
Kol. Krystyny Opalińskiej
Przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle i Członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej z powodu śmierci
TATY
składają
Przewodniczący, Zarząd oraz Pracownicy Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

21.11.2014r. Rzeszów

W Filharmonii Rzeszowskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP wybitnym działaczom opozycji antykomunistycznej . Na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej odznaczonych zostało 10 osób. Wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Kazimierz Jarząb działacz z WSK Krosno, natomiast Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczony został Andrzej Kozioł , również działacz WSK Krosno z lat 80-tych. Odznaczenia wręczał dr Łukasz Kamiński Prezes IPN , wraz z dyr. Oddziału w Rzeszowie Ewą Leniart. Serdecznie gratulujemy.

18.11.2014r. – Warszawa

W Domu Pielgrzyma Amicus na warszawskim Żoliborzu obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

16.11.2014r.

W całym kraju odbywają się wybory samorządowe. Członkowie NSZZ „Solidarność” naszego Regionu kandydują do wszystkich szczebli samorządu, głównie z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a także innych lokalnych komitetów. Koleżankom i Kolegom życzymy sukcesów, gdyż obecność ludzi „Solidarności” w samorządzie jest niezwykle ważna.

14.11.2014r. – Sanok

W dniu dzisiejszym mija 2-ga rocznica śmierci honorowego członka NSZZ „Solidarność” ŚP. ks. prał. Adama Sudoła. Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz wraz z Z-cą Andrzejem Szallem i członkiem ZR Antonim Malinowskim złożyli wiązankę ulubionych przez zmarłego róż na jego grobie. Następnie wzięli udział w Mszy św. w jego intencji w kościele farnym, gdzie przez 26 lat ŚP. ks. Adam był proboszczem. Kolejną część obchodów upamiętniających 2-gą rocznicę śmierci stanowiło spotkanie wspomnieniowe w Sali gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku.

14.11.2014r. – Szczepańcowa

Po zarejestrowaniu Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Eurocash S.A. Centrum Dystrybucyjne w Szczepańcowej; Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, a także członkowie Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” na czele z jej Przewodniczącym - Konradem Kwolkiem spotkali się z Managerem - Andrzejem Zielińskim i Dyrektorem Logistyki – Wojciechem Zabiłowiczem. Przedmiotem spotkania było omówienie zasad współpracy i funkcjonowania Organizacji Oddziałowiej.

12.11.2014r. – Brzozów

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Brzozowie odbyło się II spotkanie KZ NSZZ „Solidarność”  z przedstawicielami zarządu przedsiębiorstwa. Tematem spotkania był Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego niektóre postanowienia się zdezaktualizowały. Stąd też wynikła konieczność renegocjacji ZUZP.

12.11.2014r. – Folusz

Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz wziął udział w spotkaniu z pracownikami Domu Pomocy Społecznej, gdzie oprócz spraw dotyczących Związku po Krajowym Zjeździe Delegatów, mówiono o wyborach samorządowych. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy DPS w Foluszu jest radnym powiatu jasielskiego, co w zdecydowany sposób przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej, dlatego Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz apelował do wszystkich o poparcie kol. Stanisława Mlickiego w zbliżających się wyborach.

11.11.2014r. – Krosno, Sanok, Jasło

Narodowe Święto Niepodległości w tym roku odbyło się w wyjątkowej oprawie, w której zawierała się nadzwyczajnie duża liczba delegacji składających kwiaty. Było to spowodowane zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Członkowie „Solidarności” Regionu Podkarpacie zawsze uczestniczą w uroczystościach patriotycznych z potrzeby serca i umiłowania wolności. W Krośnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz w towarzystwie młodego pokolenia „Solidarności” Karola Krzemińskiego i Rafała Jakubowicza z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Skład pocztu sztandarowego naszego Regionu stanowili: Piotr Kolanko z Krośnieńskich Hut Szkła S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz Grzegorz Kolanko i Mariusz Szarek z BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

fot. Andrzej Józefczyk

7.11.2014r. Krosno

W siedzibie ZR obył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych powiatu krośnieńskiego i brzozowskiego. Podobnie jak w Jaśle i Sanoku omówiono te same zagadnienia, czyli finanse Regionu oraz sprawy organizacyjne i działania Związku.

6.11.2014r. Sanok

W siedzibie oddziału w Sanoku przy ul. Rynek 13 odbył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych. Przew. ZR omówił działania Związku po Krajowym Zjeździe Delegatów podkreślając mi. in., że pierwszy raz w historii naszego regionu mamy kolejną osobę we władzach Krajowych, gdyż Andrzej Szall został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Szef oddział Andrzej Szall omówił sytuację finansową Regionu, natomiast obecni na spotkaniu Z-ca Wojciech Jarząb oraz członek Prezydium Marian Foremny omówili kwestie organizacyjne związane z wartą przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Omówiono także przygotowania do upamiętnienia II rocznicy śmierci Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” śp. ks. Prałata Adama Sudoła, która przypada na 14 listopada br.

 4.11.2014r. Jasło

W nowej siedzibie jasielskiego oddziału przy ul. Wincentego Pola 3 odbył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych. Główne tematy spotkania to: działania związku po Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Podkarpacie oraz Krajowym Zjeździe Delegatów, które przedstawił Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz. Uczestniczący w spotkaniu  Z-ca- Skarbnik Andrzej Szall omówił sytuację finansową oraz spływ składek członkowskich na rzecz Regionu. Wojciech Jarząb zastępca omówił kwestię wart przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu i przedstawił harmonogram na rok 2015.

30.10.2014r. – Brzozów

Odbyło się spotkanie w sprawie renegocjacji postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PGK Brzozów na czele z jej Przewodniczącym Markiem Rzepką. Ponadto z ramienia władz naszego Regionu udział w rozmowach wzięli: Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR, oraz Lucjan Fejkiel – członek KM NSZZ „Solidarność” przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej. Stronę Pracodawcy reprezentowali przedstawiciele Zarządu Spółki. Powołany został zespół roboczy, który rozpocznie prace. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 12 listopada 2014r.

29.10.2014r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla Zakładowych i Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, organizowane przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oddział w Krośnie. W szkoleniu wzięli udział Inspektorzy z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie, „GAMRAT” S.A. w Jaśle  i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Bielawka.

28.10.2014r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR na swym kolejnym posiedzeniu. Omawiano bieżące sprawy regionu m.in. wykonanie budżetu za III kwartał. Postanowiono także zwołać „Konwenty Przewodniczących” organizacji związkowych: Oddział Jasło 4.11.2014r. godz. 14.00; Oddział Sanok 6.11.2014r. godz. 15.00; Krosno 7.11.2014r. godz. 13.00. Ustalono też termin posiedzenia Zarządu Regionu na dzień 25 listopada 2014r. tradycyjnie na godz. 9.00 w siedzibie Regionu.

28.10.2014r. Krosno

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego odbyło się szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy Oświaty i Wychowania organizowane przez Region Podkarpacie przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oddział w Krośnie. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Bielawka.

19-20.10.2014r. Warszawa - Żoliborz

Kolejną już wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z naszego Regionu. Tym razem pod przewodnictwem Mariana Foremnego byli to przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie. Nasz Region reprezentowali: Marian Foremny członek prezydium ZR, Przewodniczący KZ Janusz Lech, oraz Bartosz Borowicz, Marian Kłapkowski, Tomasz Półchłopek, Krzysztof Jarząb.

19.10.2014r. Krosno, Jasło

W 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się msze św. w Krośnie w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej i Jaśle w kościele pw. św. Stanisława BM. Podczas tych uroczystych Liturgii wystawiono poczty sztandarowe z następujących Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność”: W Krośnie: BWI Poland Technologies Sp. z o.o., a także KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej; w Jaśle: Gamrat S.A. i Huta Szkła w Jaśle S.A. Licznie zgromadzone były również poczty sztandarowe z jasielskich szkół.

19.10.2014r. Warszawa – Żoliborz

Na warszawskim Żoliborzu w kościele pw. Św. Stanisława Kostki odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Guzdek. W Liturgii uczestniczyła rodzina bł. ks. Jerzego, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą, poczty sztandarowe, związkowcy, kapelani, parlamentarzyści i ogromne rzesze wiernych.
18.10.2014r. Włocławek
W sobotę odbyły się uroczystości poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, w związku
z 30. rocznicą Jego tragicznej śmierci. W modlitwie na włocławskiej tamie, procesji z relikwią i mszy polowej wzięli udział biskupi, księża oraz działacze NSZZ „Solidarność”.


17.10.2014r. Górsk k. Torunia

Odbyła się uroczysta msza św. i otwarcie Centrum Edukacji Młodzieży im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach uczestniczyła delegacja naszego Regionu na czele z  Wojciechem Jarząbem - Z-cą Przewodniczącego ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, oraz poczet sztandarowy w składzie Marian Foremny – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, Lucjan Fejkiel – Członek KM przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej i Wojciech Bodziak z sanockiego Autosanu. Ponadto delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach we Włocławku (18.10.2014r.) i na warszawskim Żoliborzu (19.10.2014r.).14.10.2014r. Rogi

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach odbyła się msza św. podczas której poświęcony został nowy sztandar szkoły podstawowej. Druga część odbyła się w hali sportowej przy szkole podstawowej gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia Kazimierza Wielkiego.
W tym ważnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności uczestniczył przew. ZR Tadeusz Majchrowicz, który przekazał życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

Rady pracowników

XVII Walne Zebranie Delegatów

Zapraszamy do Galerii !!

OFERTY: