PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM ZARZAD REGIONU KOMISJA REWIZYJNA DELEGACI NA KZD

 


Ruszyła kampania

"Sprawdam polityka"


Aktualności:

Oddziały terenowe :

Sekcje branżowe:

Dokumenty do pobrania:

Podkarpacki Związkowiec:

Publikacje:

Galeria:


19 października odbędzie się uroczysta msza św. w 30. rocznicę śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Krosno: Parafia pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej godz. 11:00; Jasło: Parafia pw. św. Stanisława BM godz. 18:00.

14.10.2014r. Rogi

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach odbyła się msza św. podczas której poświęcony został nowy sztandar szkoły podstawowej. Druga część odbyła się w hali sportowej przy szkole podstawowej gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia Kazimierza Wielkiego.
W tym ważnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności uczestniczył przew. ZR Tadeusz Majchrowicz, który przekazał życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14.10.2014r. Krosno

Wszystkim naszym koleżankom i kolegom pracownikom Oświaty i Wychowania składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Misja kształcenia dzieci i młodzieży jest aktualna przez wszystkie stulecia i pozwala na lepsze poznanie człowieka i otaczającego go świata.

13.10.2014r. Krosno

Z okazji Światowego Dnia Ratownictwa Medycznego wszystkim naszym koleżankom i kolegom składamy serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Wasze codzienne poświęcenie dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie.

10.10.2014r. Krosno

W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się Gala służby zdrowia organizowana przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przy współudziale Stowarzyszenia „Czyń dobro mimo wszystko”.
Nasz Region reprezentowali byli członkowie Rady Społecznej Szpitala: Magdalena Kubit i Tadeusz Majchrowicz.

9-10.2014r. Bielsko-Biała

Zakończyły się obrady XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz pierwsze posiedzenie Komisji Krajowej. Delegaci naszego Regionu wracają z „tarczą”, gdyż przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz został ponownie wybrany na zastępcę przewodniczącego Komisji Krajowej, jest także wiceprzewodniczącym Krajowego Zjazdu Delegatów i członkiem Komisji Statutowej. Szef oddziału w Sanoku Andrzej Szall zastępca przewodniczącego ZR- skarbnik został wybrany przez KZD do 16-osobowej Krajowej Komisji Rewizyjnej, natomiast kol. Bolesław Potyrała przew. KM Exalo Drilling S.A. w Jaśle, jednocześnie przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazowinictwa został również wybrany przez KZD do Komisji Statutowej.

8.10.2014r. – Bielsko-Biała

Podczas XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Przewodniczącym Komisji Krajowej na kadencję 2014-2018 został ponownie wybrany Piotr Duda. Serdecznie gratulujemy.

7.10.2014r. Bielsko-Biała

Odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w upływającej kadencji. Już jutro tj. 8.10.2014r. podczas XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” rozpoczną się wybory nowych władz związkowych na szczeblu krajowym.

22.09.2014r. Krosno

Obradował Zarząd Regionu na swoim drugim posiedzeniu obecnej kadencji. Oprócz spraw bieżących, które zdominowały znaczną część obrad podjęto kilka decyzji finansowych, omówiono program wydarzeń związanych z 30 rocznicą śmierci Patrona NSZZ „Solidarność” Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zgodnie z propozycją przygotowaną przez Prezydium ZR każdy z członków Zarządu Regionu otrzymał wykaz organizacji związkowych, z którymi ma obowiązek być w stałym kontakcie. Wszystkie organizacje związkowe naszego Regionu zostaną poinformowane, z którym z członków ZR mają się komunikować w sprawach np. wymagających interwencji bądź pomocy ze strony władz Regionu. Omawiano również i podjęto ustalenia dotyczące szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”.

21.09.2014r. Częstochowa

32 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasnej Górze zgromadziła wielotysięczną rzeszę związkowców i sympatyków NSZZ „Solidarność”.
Nasz Region reprezentowały poczty sztandarowe oraz ponad 300 pątników na czele z Duszpasterzem Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie ks. Krzysztofem Mijalem.

16.09.2014 r. Krosno

W dniu dzisiejszym mija 3 lata od śmierci Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” Br. Jakuba Nowaka ze zgromadzenia oo. Kapucynów. W imieniu władz Regionu Podkarpacie kwiaty na jego grobowcu złożył Wojciech Jarząb – Zastępca Przewodniczącego ZR.

09.09.2014r. Rzeszów

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Odznaczeń Państwowych przyznanych przez Prezydenta RP. Wśród odznaczonych znalazł się nasz kol. Bolesław Potyrałą Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, który otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.

05.09.2014r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR na drugim posiedzeniu obecnej kadencji. Obrady zdominowane były przez sprawy bieżące. Prezydium dokonało zgłoszenia kol. Elżbiety Preisnar do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie, ustalono również termin posiedzenia Zarządu Regionu na dzień 22 września br.

2.09.2014r. Krosno

W związku z śmiercią Stanisława Krupy, długoletniego Przewodniczącego Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, odbyły się wybory uzupełniające. Nowym Przewodniczącym został wybrany kol. Wojciech Haniebnik. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorowali Wojciech Jarząb i Krzysztof Fal.

31.08.2014r. Gdańsk

Podczas uroczystej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku  ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź odczytał Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w którego końcowej części czytamy:
… Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, biorąc pod uwagę, że wybór i zgoda jest dokonana zgodnie z prawem, przychyla się do próśb i uznaje –

BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO POPIEŁUSZKĘ,
KAPŁANA I MĘCZENNIKA
PATRONEM PRZED BOGIEM
CZŁONKÓW NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”.
…Watykan 25 sierpnia 2014r.

31.08.2014 r Krosno, Jasło, Sanok

W 34. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych odbyły się Msze św. w intencji
NSZZ „Solidarność” i Ludzi Pracy. W naszym Regionie uroczyste liturgie przygotowano w Krośnie
w kościele pw. Św. Wojciecha i MB Częstochowskiej, a także Jaśle w parafii św. Stanisława i Sanoku
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Mszę świętą w Krośnie celebrował Kapelan Podkarpackiej „Solidarności” Ks. Krzysztof Mijal. Podniosłego charakteru uroczystościom nadały dodatkowo licznie zgromadzone poczty sztandarowe.

Informacja

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” informuje, iż organizowany będzie wyjazd na XXXII Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2014 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 września, br. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych zostaną udzielone w siedzibie Zarządu Regionu, jak również w Oddziałach w Jaśle i Sanoku.

20 - 25.08.2014 r.  Oslo

W norweskim Oslo nastąpiło przekazanie relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Blisko stu pielgrzymów z Polski uczestniczyło 30 Polskiej pielgrzymce do Maria Holm. Pielgrzymkę organizował Ogólnopolski Komitet Pamięci bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Trudy wędrówki podjęło także rodzeństwo bł. księdza Jerzego. W uroczystościach brali udział Związkowcy NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Nasz Region pod przewodnictwem Mariana Foremnego reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Wojciech Jarząb, Krzysztof Fal i Lucjan Fejkiel.

 

Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko" zaprasza

17.08.2014 r. – Warszawa

W kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyła się uroczysta Msza święta, w czasie której Słowo Boże wygłosił Ks. Ludwik Kowalski - Proboszcz bazyliki pw. św. Brygidy w Gdańsku. Podczas liturgii przekazano relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które w dniu 31.08.2014 r. razem z relikwiami
Św. Jana Pawła II zostaną wprowadzone do bazyliki św. Brygidy. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Przewodniczącego KK –Bogdan Biś.

16-17 08. 2014 r. – Warszawa

Już po raz 39 wartę przy grobie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Tym razem nasz Region reprezentowali: Krzysztof Fal, Jan Długosz, Konrad Kowalski, Bogdan Piękoś oraz Zofia i Tadeusz Mareccy.

15.08.2014 r. Krosno

W dniu Święta Wojska Polskiego na krośnieńskim Rynku odbyła się polowa Msza święta w intencji żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych bojach
o Niepodległość Ojczyzny. Po uroczystej liturgii nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasz Region reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Wojciech Jarząb, Krzysztof Fal i Lucjan Fejkiel.

8.08.2014 r. Rzeszów

Odbył się pogrzeb zasłużonego działacza NSZZ „Solidarność” Ś.P. Antoniego Kopaczewskiego, który spoczął w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego Rzeszów-Wilkowyja. Ś.P. Antoniego żegnało blisko tysiąc osób; w tym także działacze podkarpackiej „Solidarności”. Nasz Region reprezentowali: Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, a ponadto poczet sztandarowy w składzie: Wojciech Jarząb, Janusz Lech i Krzysztof Fal.

7.08.2014 r.  Jasło

W nowej siedzibie jasielskiego oddziału NSZZ „Solidarność” przy ul. Wincentego Pola 3 na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji 2014-2018 zebrało się Prezydium Zarządu Regionu Podkarpacie. Główne tematy poruszone na posiedzeniu to sprawy bieżące oraz kwestie związane z przygotowaniami do upamiętnienia rocznicy Porozumień Sierpniowych
i XXXII Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka będzie miała szczególny charakter, gdyż odbędzie się w 30 rocznicę śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ponadto po raz pierwszy nie będzie w niej uczestniczyć Mama ks. Jerzego – Marianna.

7.08.2014 r.  Iwonicz

Delegacja Prezydium ZR wzięła udział w pogrzebie Ś.P. Stanisława Krupy – długoletniego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie.
Niech spoczywa w pokoju.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4.08.2014 r. odszedł do wieczności nasz Kolega,
a także wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie

Ś.P. Stanisław Krupa

Składamy serdeczne wyrazy współczucia dla najbliższych Ś.P. Stanisława w tych trudnych dla nich chwilach i zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie w intencji naszego Kolegi.

2.08.2014 r. – Miejsce Piastowe

Tradycją stało się już sierpniowe Pokutne Nabożeństwo Fatimskie ludzi pracy, w czasie którego asystę pełnią  przedstawiciele podkarpackiej „Solidarności”. Nie inaczej było
w bieżącym roku.  Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Stanisław Salaterski. Dodatkowej podniosłości nabożeństwu dodał fakt koncelebrowania liturgii przez dwóch biskupów. Poza wspomnianym powyżej Biskupem z Diecezji Tarnowskiej
w uroczystościach uczestniczył Abp Metropolita Częstochowski Wacław Depo, który przybył
z koronacji MB Śnieżnej w Jarosławiu, robiąc  wszystkim miłą niespodziankę. Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom, którzy włączyli się w przygotowanie tej pięknej uroczystości.

31.07.2014r. – Krosno

Odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków nowo utworzonej w naszym Regionie Organizacji Oddziałowej  działającej przy Carrefour POLSKA w Krośnie. Jej Przewodniczącą została
kol. Magdalena Malinowska. Powstanie nowej Organizacji Związkowej było możliwe dzięki programowi Rozwoju Związku, w ramach którego działali w Regionie przedstawiciele KK NSZZ „Solidarność”: Grzegorz Mroziński i Ireneusz Pszczoła.

26-27. 07.2014 r. Warszawa 

Kolejną już wartę przy grobie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Tym razem byli to przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowej działającej przy MPGK w Krośnie z p. Haliną Tenetą Przewodniczącą Komisji na czele. Ponadto Region reprezentowali: Zbigniew Pelczar, Anita Chenc, Sebastian Chenc, Tomasz Mazur, Arkadiusz Haręzga.

11.07.2014r. Krosno

Rozpoczęła się kadencja 2014-2018 dla władz Regionu Podkarpacie pierwszym posiedzeniem Zarządu Regionu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Wybrane zostało Prezydium ZR na kadencję 2014-2018.

Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący Zarządu Regionu

Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR

Andrzej Szall Zastępca Przewodniczącego ZR – Skarbnik

Paweł Pietrusza Zastępca Przewodniczącego ZR – Sekretarz

Krzysztof Fal Zastępca Przewodniczącego ZR ds. Rozwoju Związku

Marian Foremny – Członek Prezydium ZR (Koordynator Wart przy Grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki)

Elżbieta Preisner – Członek Prezydium ZR.

Ukonstytuowała się również Regionalna Komisja Rewizyjna:

Marcin Majka – Przewodniczący

Krystyna Opalińska – Zastępca Przew. RKR

Ewa Latusek – Sekretarz

Dorota Krzysztyniak – Szydło – Członek

Piotr Marczak – Członek

Stanisław Pawluś – Członek

Dariusz Szczepanik- Członek

ZR przyjął również uchwały, które będą projektami na Krajowy Zjazd Delegatów, oraz rozliczenie budżetu za II kwartał br.

10.07.2014r. Warszawa

„Solidarność” PGNiG w Warszawie wszczyna spór z pracodawcą w związku z niedotrzymywaniem porozumień.

04.07.2014r. Krosno

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie odbyła się konferencja prasowa zwołana przez Starostę. Główny temat konferencji to: odpowiedź na zarzuty jakie padły podczas programu pt: „Po stronie prawdy” w Telewizji Trwam pod adresem starostwa. W konferencji uczestniczył m.in. Przew. Tadeusz Majchrowicz, Z-ca Wojciech Jarząb, Przew. KZ PKS Krosno  Andrzej Szczurek. Strony pozostały przy swoich zdaniach w kwestii sprawowania nadzoru właścicielskiego, a także sprzedaży PKS-u podmiotowi prywatnemu.

04.07.2014r. Krosno

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków.
Zakończył się 4 etap Nowy Sącz-Krosno zwany przez organizatorów etapem królewskim ze względu na aż 7 premii górskich i metę usytuowaną na ul. Wisłoczej tuż przy kościele OO Kapucynów w Krośnie. Kolejny etap wygrany przez naszego zawodnika , którym był Kamil Zieliński, który jak się okazało w Jarosławiu, został zwycięzcą XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

30.06.2014r. Krosno

W dniu 30 czerwca odbyło się XXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie. Najważniejszym punktem sprawozdawczo-wyborczego zebrania był wybór regionalnych władz na kadencję 2014-2018.
Przewodniczącym podkarpackiej „Solidarności” po raz piąty został wybrany Tadeusz Majchrowicz, który w sprawozdaniu z mijającej kadencji podsumował pracę Zarządu Regionu, ale też zarysował największe wyzwania na przyszłość. Priorytetem jest tutaj niezmiennie rozwój związku, a dowodem na skuteczność podejmowanych działań jest utrzymanie uzwiązkowienia od wielu lat na poziomie ponad 7600 członków. W skali kraju jest to niewątpliwy sukces, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację na rynku pracy w Regionie.
Ponadto wybrano dwudziestu członków Zarządu Regionu, siedmiu członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz trzech delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
Gościem specjalnym WZD-R był Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, który w swoim, przyjętym brawami na stojąco, wystąpieniu powiedział o działaniach związku podjętych w dobiegającej końca kadencji oraz ich efektach. Jednoznacznie opisał też rolę NSZZ „Solidarność” w Polsce pod rządami Platformy Obywatelskiej, jako jedynej organizacji występującej w interesie i w obronie praw konstytucyjnych obywateli. Zaapelował też do działaczy o aktywną postawę i podziękował za wkład naszego Regionu i Przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza w działania podejmowane przez Związek.
Zaproszonymi gośćmi byli również: ksiądz Krzysztof Mijal (kapelan regionalnej „Solidarności”), który poprowadził modlitwę na rozpoczęcie obrad oraz modlitwę za dusze zmarłych działaczy i osób zasłużonych dla Związku, Szymon Wawrzyszko – przewodniczący Zarządu Region Ziemia Przemyska, Andrzej Filipczyk – zastępca przewodniczącego Regionu Rzeszowskiego oraz byli działacze podkarpackiej „Solidarności” Edward Mróz i Marian Bajger.
Naturalną kontynuacją procesu wyborczego będzie pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Regionu, które wybierze ze swojego składu Prezydium Zarządu Regionu. Odbędzie się ono w piątek 11 lipca. Tego samego dnia nastąpi też ukonstytuowanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

29-30.06.2014r. Warszawa

Już po raz 37 wartę przy grobie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu w osobach: Marian Foremny - Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, Dariusz Biedka - SPPR w Krośnie, Stefan Liput - KPB w Krośnie S.A., Tadeusz Zawadowicz - Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Łukasz Pelczar - RBDiM w Krośnie, oraz Ryszard Zagórski - internowany w stanie wojennym działacz „Solidarności” Regionu Małopolska.
Członkowie warty uczestniczyli w comiesięcznej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, w czasie której nieśli relikwiarz Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Spotkali się także
z siostrzenicą Bł. Ks. Jerzego.

25 czerwca 2014r. Jasło

25 czerwca 2014r. Jasielski Oddział Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność " ma wreszcie swoją siedzibę. Poświęcenia dokonał ks. Dziekan Tadeusz Paszek. Sekretarz Miasta Jasła Paweł Rzońca przekazał w imieniu Pana Burmistrza Andrzeja Czerneckiego herb z Patronem Jasła, aby strzegł i wspierał Jasielską "Solidarność".

16.06.2014r. Krosno, Miejsce Piastowe

W krośnieńskiej „Naftówce” na lekcji historii II kl. OHP Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz omówił temat „Polskie drogi do Wolności”.
W Zespole Szkół w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Świętujemy zwycięstwo demokracji” mówił na temat Solidarności na Podkarpaciu. To były już kolejne spotkania               z młodzieżą dzięki, którym młodzi ludzie, którzy niebawem trafią na rynek pracy mogą dowiedzieć się o działalności NSZZ „Solidarność” i sytuacji w kraju.

07.06.2014r. Rzeszów

Obradowało IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego, w którym uczestniczył Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz. Kolega Wojciech Buczak został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Regionu na kolejną kadencję.

06.06.2014r. Przemyśl

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz uczestniczył w XIX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Przemyska. Na Przewodniczącego ZR został ponownie wybrany kol. Szymon Wawrzyszko.

05.06.2014r. Sanok

W siedzibie Oddziału w Sanoku obradował Konwent Przewodniczących Organizacji Związkowych powiatu sanockiego. Andrzej Szall Zastępca Przewodniczącego- Szef Oddziału dokonał podsumowania czteroletniej kadencji, natomiast Przew. ZR omówił zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Prawnej Regionu Podkarpacie. Dyskutowano również nad projektami uchwał, które będą przedstawione jako projekty na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Podkarpacie, które odbędzie się 30 czerwca br. 

05.06.2014r. Krosno

W siedzibie krośnieńskiego PKS-u odbyło się spotkanie załogi z Prezesem Zarządu, w którym uczestniczył również nowy Przew. KM NSZZ „S” Andrzej Szczurek i Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący Zarządu Regionu, który był inicjatorem tego spotkania. Prezes Nowak przedstawił sytuację Firmy i odpowiadał na pytania uczestników. Niestety nadal nie ma szans na to aby pracownicy regularnie utrzymywali należne im wynagrodzenia. Kondycja Firmy jest fatalna jeśli nowy właściciel nie dofinansuje spółki to w każdej chwili grozi im upadłość.
Przew. ZR zadeklarował, że udzieli wszechstronnej pomocy jednak do poprawy kondycji potrzebny jest stały dopływ środków ze sprzedaży usług

 

Serdeczne wyrazy współczucia
Dla
Krzysztofa Fala
Członka Prezydium Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”
z powodu śmierci

TATY


składają
Pracownicy Regionu i Związkowcy Podkarpackiej „Solidarności”.

04.06.2014r. Krosno

Historycznym wydarzeniem dla Regionu Podkarpacie stało się dzisiejsze podpisanie umowy
z firmą Availo Sp. z o.o. i utworzenie Centrum Obsługi Prawnej Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Wszyscy członkowie Zarządu Regionu władz wykonawczych struktur zakładowych, Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy wywodzący się z naszego Związku
i inni, będą mogli posiadając odpowiednią kartę korzystać ze specjalnej infolinii i uzyskiwać pomoc prawną i doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa: prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, prawo związkowe, prawo karne i prawo wykroczeń, prawo podatkowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo konsumenckie, wszelkie sprawy związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego, prawo dotyczące darowizn, prawo lokalowe i prawo nieruchomości, prawo ubezpieczeniowe, postępowanie cywilne.
Pomocy prawnej i doradztwa udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi
w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku.

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR, Grzegorz Maj Prezes Firmy Availo Sp. z o.o., Tadeusz Majchrowicz Przew. ZR

04.06.2014r. Gdańsk

To największe zwycięstwo "Solidarności"

List otwarty przewodniczącego Piotra Dudy do członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z okazji 25-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku – największego zwycięstwa „Solidarności”

30.05.2014r. Krosno

W Bieszczadzkim Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego. Sekcja zrzesza blisko 4 tys. członków
w ośmiu organizacjach związkowych: WSK „PZL-Rzeszów” S.A., WSK PZL Świdnik S.A., PZL-Mielec Sp. z o.o., WSK PZL Kalisz S.A., Instytut Lotnictwa w Warszawie, HS Wrocław Sp. z o.o., EADS PZL „Warszawa”-Okęcie S.A. oraz Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.
w Krośnie. Delegaci wysłuchali sprawozdań oraz dokonali wyboru władz Sekcji na kadencję 2014-2018. Przewodniczącym Sekcji Krajowej ponownie został Roman Jakim, który uzyskał 100% głosów. W skład 11-to osobowej Rady Sekcji wybrany został  Janusz Lech Przew. KZ „S” Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie.

30.05.2014r. Krosno

Obradował Zarząd Regionu na swym ostatnim posiedzeniu obecnej kadencji. Podsumowano przebieg wyborów w strukturach zakładowych, wyrejestrowano organizacje, które połączyły się z innymi bądź podjęły taką decyzję z własnej inicjatywy. ZR poparł stosownym stanowiskiem wniosek Regionu Ziemia Przemyska o nadanie przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” tytuły „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”” byłemu Przewodniczącemu ZR śp. Andrzejowi Buczkowi. Zarząd przyjął również projekty stosownych uchwał na Walne Zebranie Delegatów Regionu, które odbędzie się w dniu
30 czerwca 2014 r.

20.05.2014r. Dukla

W Zespole Szkół nr 2 w Dukli odbył się finał XIV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach. W tej edycji Olimpiady organizatorzy skupili się na osobie Świętego Jana z Dukli, biorąc za jej przedmiot życie„(…)mądrego kaznodziei i gorliwego spowiednika (…) a także przewodnika dusz i roztropnego doradcy wielu ludzi”(Jan Paweł II). Pomimo wyrównanego poziomu wiedzy uczestników, jury udało się wyłonić zwycięzców, którzy za swój wysiłek zostali nagrodzeni. Jedną z nagród ufundował ZR Podkarpacie. Podkarpacką „Solidarność” reprezentowali i nagrodę wręczyli Wojciech Jarząb i Lucjan Fejkiel.

19-20.05.2014r. Krosno

W Hotelu Nafta w Krośnie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Uroczyście rozpoczęto je Mszą świętą w Kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie o godzinie 12:00. Msza święta koncelebrowana przez Kapelana „Solidarności” Ks. Krzysztofa Mijala i Ks. Prał. Tadeusza Szetelę została odprawiona za dusze członków Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którzy odeszli do wieczności w mijającej kadencji, a także za pracowników KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej i KPB w Krośnie. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe: Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Regionu Podkarpacie i KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej. Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” reprezentował Wojciech Jarząb. Przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa został ponownie wybrany Bolesław Potyrała.

18.05.2014r. Krosno

W siedzibie Regionu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie organizacji związkowej przy PKS S.A. w Krośnie. Nowym Przewodniczącym został wybrany Andrzej Szczurek. Serdecznie dziękujemy Eugeniuszowi Szczamburze za pracę na rzecz Związku w mijającej kadencji, a nowemu Przewodniczącemu i Członkom władz Komisji Międzyzakładowej życzymy sukcesów i wytrwałości w walce o godność pracowników.
Wybory nadzorował przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej - Wojciech Jarząb.

17-18.05.2014r. Warszawa

Przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu po raz 36 służbę pełnili Związkowcy z naszego Regionu. Tym razem Marian Foremny poprowadził grupę związkowców z KHS „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej. W warcie udział wzięli:
Marian Foremny, Monika Michalec, Teresa Jantosz, Lucjan Fejkiel, Bartłomiej Stanisz
z synem Dawidem.

15.05.2014r. Warszawa

Obradowała Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", podczas której dokonano oceny kampanii " Sprawdzam Polityka ", która trwa od 5-tego maja. Podjęto również uchwałę o wyrejestrowaniu regionu Chełmskiego , który porozumiał się z regionem Mazowsze i ten zarejestruje organizacje związkowe w swoim rejestrze . Więcej na stronie KK.

13.05.2014r. Krosno

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz, oraz Ireneusz Pszczoła i Grzegorz Mroziński z Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej wzięli udział w posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej BWI Poland Technologies sp.z o.o. Oddział w Krośnie. Przedstawili propozycję współpracy w temacie rozwoju organizacji, która należy do największych w regionie, jednak koledzy dostrzegają wielki potencjał i szansę na dalszy rozwój.

13.05.2014r. Krosno

W siedzibie ZR obradowało Prezydium, podczas którego dominowały sprawy bieżące. Podsumowano przebieg wyborów w podstawowych jednostkach  organizacyjnych związku. Omówiono wykonanie budżetu za pierwszy kwartał br. Prezydium ustaliło też termin posiedzenia ZR na dzień 30.05.2014r.

12.05.2014r. Krosno

Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz spotkał się z Komisją Zakładową PGNiG Technologie S.A. w Krośnie, gdzie dominował punkt dotyczący sytuacji w spółce, która jest w dość trudnej sytuacji. Komisja przyjęła stanowisko, które jest odpowiedzią na propozycje Pani Prezes, która oczekuje dalszych wyrzeczeń ze strony załogi. Przew. ZR zadeklarował pomoc prawną i ekspercką w czasie negocjacji.

9.05.2014r. Sanok

W Klubie Górnika w Sanoku odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność " PGNiG oddział Sanok . Po rezygnacji z funkcji Przew. Komisji kol. Tomka Ziembickiego, który awansował i podejmuje pracę w Centrali w Warszawie, dokonano wyboru nowego Przewodniczącego . Następcą Tomka został wybrany Zygmunt Sobka, który był jednym z najbliższych współpracowników ustępującego Przewodniczącego także jest członkiem Zarządu Regionu, pełnił też różne funkcje w Sekcji Krajowej GNiG . Serdeczne podziękowania Tomaszowi złożył w imieniu ZR T. Majchrowicz i A. Szall a nowemu Przewodniczącemu gratulacje i życzenia.

6.05.2014r. Krosno

Od dziś przez najbliższe trzy miesiące nasz region wzmocniony pracownikami Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej będzie realizował program zmierzający do tworzenia nowych organizacji i rozwijania już istniejących. Zachęcamy zainteresowanych do współpracy.

5.05.2014r. Gdańsk

Podczas Konferencji Prasowej w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej Przew. Komisji Krajowej Piotr Duda rozpoczął kampanię społeczną " Sprawdzam Polityka ". Każdy może sprawdzić na stronie www.sprawdzampolityka.pl , jak posłowie i senatorowie głosowali w sprawach społecznych wbrew temu , co ich partie wcześniej głosiły w swoich programach a teraz chcą zostać Europosłami. W naszym okręgu wyborczym kandyduje min. Władysław Kosiniak Kamysz z PSL-u, który wprowadził antypracownicze ustawy , teraz chce do Brukseli.

3.05.2014r. Krosno, Jasło, Iwonicz Zdrój, Sanok, Rymanów

Uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja jak co roku z udziałem delegacji " Solidarności "naszego regionu. Dziękujemy Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu.

1.05.2014r. Kalisz

Już od 22 lat odbywa się Pielgrzymka Robotników do Sanktuarium Św. Józefa. Wśród ludzi " Solidarności " nie zabrakło delegacji naszego regionu z Przew. ZR T. Majchrowiczem , który reprezentował również Przew. Komisji Krajowej Piotra Dudę. W poczcie sztandarowym byli: Krzysztof Fal , Lucjan Fejkiel i Marian Foremny.

30.04.2014r. Krosno

W Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Szpetnara podczas lekcji historii Przew. ZR T. Majchrowicz przedstawił młodzieży Polską Drogę Do Wolności w związku z 25-rocznicą wyborów 4 czerwca 1989 roku. Za największą porażkę uznał to , że ludzie nie chcą korzystać z demokracji i nie uczestniczą w wyborach . Już 25-tego maja wyborcy będą decydować , czy będziemy żyli w Europie Liberalnej , czy Socjalnej. Według sondaży frekwencja nie przekroczy 30 %.

29.04.2014r. Krosno

Kolejny etap wyborów władz na kadencję 2014-2018. Odbyły się Walne Zebrania Regionalnych Sekcji. Nie nastąpiły żadne zmiany i Przew. Reg. Sekcji Oświaty jest Jan Bałuka , Reg. Sekcji Spółdzielczości Elżbieta Preisnar , Przew. Międzyregionalnej Sekcji Prac. Leśnictwa Stanisław Przyprawa. Serdecznie gratulujemy wybranym.

27.04.2014r. Watykan

Kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II zgromadziła na Placu Świętego Piotra i przyległych ulicach blisko milion osób. Nie zabrakło ludzi "Solidarności" także z naszego regionu na czele z Przew. ZR Tadeuszem Majchrowiczem i Przewodniczącą Reg. Komisji Rewizyjnej Haliną Teneta.

25.04.2014r. Krosno

Dokładnie 20 miesięcy i 4 dni – tyle trwało oczekiwanie na prawomocny wyrok w sprawie z powództwa Eugeniusza Szczambury przeciwko PKS w Krośnie S.A. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krośnie oddalił apelację pozwanego i utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego, który przywrócił do pracy zwolnionego w trybie dyscyplinarnym Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w PKS Krosno S.A. Jest to kolejny przykład obnażający niewłaściwe zarządzanie Spółką przez byłego prezesa Roberta Sołka, który próbował za wszelką cenę pozbyć się „Solidarności” obarczając jednocześnie Związkowców odpowiedzialnością za całą trudną sytuację ekonomiczną firmy. Na tym nie koniec spraw i wizyt w sądzie. Wobec byłego prezesa toczy się m.in. postępowanie karne w sprawie składania fałszywych zeznań. Mamy nadzieję, że i w tym przypadku ręka sprawiedliwości dosięgnie tych, którzy są faktycznie winni.

 

10-11.04.2014r. Poznań

W Hotelu Twardowski w Poznaniu Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR uroczyście otworzył XII Forum Prawników Związkowych zorganizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Spotkanie przy udziale ekspertów zewnętrznych poświęcone zostało w dużej mierze następującym zagadnieniom: prawo pracy w postępowaniu upadłościowym, równe traktowanie w zatrudnieniu, podmiot prawa do udziału w strajku oraz kwestia wolności zrzeszania się przez osoby świadczące prace na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych. Z naszego Regionu w spotkaniu udział wzięli prawnicy Magdalena Kubit, Michał Szymański i Kacper Sabik.

7-8.04.2014r. Krosno

W siedzibie Regionu i w KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej odbyło się szkolenie pt. „Rozwój Związku”, które poprowadził Janusza Zabiega trener z Komisji Krajowej przy udziale Ireneusza Pszczoły i Grzegorza Mrozińskiego z Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej. W pierwszym dniu szkolenia udział wzięli związkowcy z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie, MPGK Krosno Sp. z o.o., Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie, Poczta Polska, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w Krośnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz ZMKS Jasło. Z kolei drugi dzień szkolenia został zarezerwowany dla związkowców z KM NSZZ „Solidarność” w KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

4-5.04.2014r. Warszawa

Po raz 35 wartę i służbę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z działającej w naszym Regionie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w następujących osobach: Marian Foremny, Marian Bajger, Stanisław Urbanek, Kazimierz Szarek, Edward Nocek i Marian Berestecki.

4.04.2014r. Bruksela

W Brukseli odbyła się demonstracja zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych jako część kampanii „Nowa droga do Europy". Demonstracja nawiązywała do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Związkowcy wezwali kandydatów do wspierania społecznego wymiaru Unii oraz odrzucenia polityki oszczędności, która zakłada cięcia wydatków publicznych. Jak podkreśla organizacja, ich stawka jest jasna: "Albo położyć kres cięciom i dumpingowi socjalnemu, albo pozwolić im trwać". EKZZ przekonuje, że aby zmienić kurs UE, trzeba wybrać nowych polityków. W manifeście EKZZ przedstawionym na demonstracji podkreślono, że obecne działania KE i Rady UE osłabiają europejski model socjalny zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zagrażają mu. Wśród żądań EKZZ znalazło się między innymi podjęcie działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dobrej jakości, zaprzestanie polityki zaciskania pasa, sprawiedliwsza polityka podatkowa, większa przejrzystość w funkcjonowaniu instytucji europejskich. W tekście nawołuje się do zmiany priorytetów politycznych UE - wolność gospodarcza nie może mieć pierwszeństwa przed prawami socjalnymi i bazującą na nich reformą prawa podatkowego czy nieodzowną poprawą przejrzystości działania instytucji unijnych.
Wśród 100-osobowej grupy z NSZZ „Solidarności” udział wzięli Związkowcy z naszego Regionu w osobach: Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR, Krzysztof Fal Członek Prezydium ZR, Lucjan Fejkiel (KHS „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej) oraz Bożena Jarząb (Poczta Polska S.A.)

Obszerny materiał zdjęciowy dostępny poniżej.

31.03.2014r. Krosno, Lipowica, Jasło, Brzozów, Sanok, Krempna.

Miesiąc marzec dobiegł końca a to zgodnie z kalendarzem wyborczym oznacza zakończenie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku. Jak się okazało w praktyce z różnych przyczyn kilka organizacji nie zdążyło dokonać zebrań w wyznaczonym terminie i za zgodą RKW będą przeprowadzać wybory w miesiącu kwietniu.

W ostatnim tygodniu sprawozdawczo-wyborcze zebrania odbyły się w następujących organizacjach:
SIP w Krośnie – nowym Przewodniczącym został wybrany Zbigniew Duplaga,
PPMD w Rzeszowie Sp. z o.o. Oddział Lipowica – Trzciana – nadal Grzegorz Knap - Przewodniczącym,
„Polwax” Jasło – nowym Przewodniczącym Dariusz Janusz,
Oświata i Wychowanie – Jasło – ponownie Przewodniczącym został Józef Kielar,
Nadleśnictwo Brzozów – ponownie Mieczysław Barć - Przewodniczącym,
Starostwo Powiatowe w Sanoku – nadal Przewodniczącym Jan Wydrzyński,
Podk. Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – Oddział zamiejscowy w Krośnie ponownie Przewodniczącą Lucyna Zymyn,
Oświata i Wychowanie w Krośnie - Przewodniczącym jak w poprzedniej kadencji został Jan Bałuka,
Magurski Park Narodowy w Krempnej – ponownie na Przewodniczącego wybrano Piotra Hanas,
„Stomil” Sanok – Antoni Malinowski nadal Przewodniczącym,
Huta Jasło – Przewodniczącym po raz kolejny został wybrany Ryszard Szafarz,
Woj. Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – ponownie Wojciech Wojnar - Przewodniczącym
„Poczta Polska” w Krośnie – nowym Przewodniczącym został Marek Jurczak.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za pracę na rzecz Związku w kończącej się kadencji, zaś nowo wybranym Przewodniczącym i Członkom władz zakładowych życzymy sukcesów i wytrwałości w walce o godność pracowników.
Wybory nadzorowali jak zawsze przedstawiciele Regionalnej Komisji Wyborczej na czele z jej Przewodniczącym – Tadeuszem Majchrowiczem.

25.03.2014r. Krosno

Obradował Zarząd Regionu. Dwie najważniejsze decyzje, jakie zapadły podczas obrad, to przyjęcie budżetu na bieżący rok i ustalenie terminu Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w dniu 30.06.2014r. , które dokona wyboru władz regionu na kadencję 2014-2018 .

22.03.2014r. Jasło, Sanok, Jedlicze, Krosno

Trzeci tydzień marca obfitujący w kolejne zebrania sprawozdawczo-wyborcze podczas, których dokonano wyboru władz organizacji związkowych na nową kadencję.
Wybory przeprowadzono w:
- Fabryka Armatur „JAFAR” S.A. Jasło – Przewodniczącym nadal Władysław Kuczała,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Sanok – Przewodniczącym ponownie Marian Gołda,
- WSK PZL Krosno – Przewodniczącym ponownie Jan Jabłoński,
- ZUS Oddział Jasło – Przewodniczącym Komisji Oddziałowej nadal Wojciech Konieczny,
- ZPRE Jedlicze – nowym Przewodniczącym Marian Sikora,
- „Krofam” Sp. z o.o. – Piotr Mercik ponownie Przewodniczącym,
- SP ZOZ Sanok – Maria Szałankiewicz –Skoczyńska nadal Przewodniczącą,
- LOTOS Infrastruktura S.A. Jasło – Krzysztof Bujarski nadal Przewodniczącym,
- Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku – Lucjan Szorek nadal Przewodniczącym,
- KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej – na kolejną kadencję ponownie Przewodniczącym Wojciech Jarząb,
- Gamrat S.A. Jasło – ponownie Wiesław Martowicz Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej.
Dziękujemy za dotychczasową pracę, a wybranym na nową kadencję życzymy sukcesów
i wytrwałości w walce o prawa pracownicze.
Wszystkie zebrania sprawozdawczo-wyborcze nadzorowali członkowie RKW oraz w kilku przypadkach nad sprawnym przebiegiem procedur czuwał prawnik ZR – Michał Szymański.

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 19 marca 2014r. zmarł w wieku 66 lat
śp. EUGENIUSZ BOBOWICZ
Oddany działacz NSZZ „Solidarność”, długoletni pracownik WSK PZL Krosno, radny Miasta Krosna w kadencji 2006-2010.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21.03.2014r. o godz. 14:15
w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.

Msza Św. pogrzebowa odprawiona zostanie 21.03.2014 o godz.15.30 w kościele p.w.Miłosierdzia Bożego (Białobrzegi) w Krośnie.

Rodzinie zmarłego śp. Eugeniusza składamy serdeczne wyrazy współczucia.

15.03.2014r. Folusz, Lutowiska, Sanok, Ustrzyki Dolne, Jasło Krosno.

Rekordowa ilość zebrań wyborczych w czasie kolejnego tygodnia wyborów w organizacjach związkowych. Nowe władze na kadencje 2014-2018 wybrano:
Dom Pomocy Społecznej w Folusz nadal Przewodniczącym Stanisław Mlicki,
Nadleśnictwo Lutowiska nadal Przewodniczącym Michał Hagaj,
Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa nadal Przewodniczącym Stanisław Krupa,
PSS „Społem” w Krośnie  ponownie Przewodniczącą Teresa Karnasiewicz,
Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Dolnych nadal Przewodniczącym Ryszard Prędki,
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w Krośnie nowym Przewodniczącym został Bogusław Smaroń,
BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie nowym Przewodniczącym Krzysztof Fal,
PGNiG Technologie S.A.  nadal Przewodniczącym Andrzej Zając,
ZMKS Jasło nowy Przewodniczącym został wybrany Stanisław Więcek,
Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. nadal Przewodniczącym Janusz Lech.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Przewodniczącym i członkom organizacji zakładowych za pracę w bieżącej kadencję, jednocześnie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy związkowej wszystkim wybranym na nową kadencję. Wybory jak zawsze nadzorowane były przez członków Regionalnej Komisji Wyborczej: (Tadeusz Majchrowicz, Andrzej Szall, Wojciech Jarząb, Paweł Pietrusza i Krzysztof Fal.

8.03.2014r. Warszawa

W imieniu Regionu Podkarpacie serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy pomimo dnia wolnego wzięli udział w pikiecie pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie.

7.03.2014r. Krosno

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w zakładowej stołówce KHS „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej miało miejsce kolejne sprawozdawczo-wyborcze zebranie, tym razem dla KZ NSZZ „Solidarność” w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym KZ został po raz kolejny wybrany Piotr Soboń, któremu gratulujemy ponownego wyboru i liczymy na dalsze sukcesy w pracy na rzecz Związku. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej posiedzenie nadzorował Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR a nad sprawnym przebiegiem formalnych procedur czuwali Magdalena Kubit i Michał Szymański prawnicy ZR.

6.03.2014r. Jasło, Ustrzyki Dolne, Sanok, Brzozów

Kolejny tydzień pod znakiem wyborów na kadencję 2014-2018.
Dokonano wyboru władz w następujących organizacjach:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie Zakład w Jaśle ponownie Przewodniczącym Krzysztof Kudłacz,
PEC Ustrzyki Dolne nowy Przewodniczący Komisji Zakładowej Józef Pelczarski,
Autosan S.A. w upadłości likwidacyjnej Ewa Latusek,
PSS-E Brzozów ponownie Przewodnicząca Halina Skotnicka,
Exalo Drilling Jasło ponownie Przewodniczącym Bolesław Potyrała,
PSS-E Jasło nową Przewodniczącą KZ została  Jadwiga Dziemian.
Dziękujemy za pracę w kończącej się w kadencji i życzymy wytrwałości i wiele sukcesów na kolejne cztery lata.
Nad prawidłowością dokonywanych wyborów czuwali przedstawiciele Regionalnej Komisji Wyborczej: Andrzej Szall, Paweł Pietrusza i Elżbieta Preisner.

1-2.03.2014r. Warszawa

Służba i obecność przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu na trwałe wpisała się w zadania naszego Regionu. Tym razem 34 wartę zdominowali Związkowcy z sanockiego AUTOSAN S.A. w upadłosci likwidacyjnej w następujących osobach: Wojciech Bodziak, Grzegorz Kalinowski, Jerzy Kalinowski, Jan Kalita, Władysław Sowa i Zbigniew Zdziarski.

28.02.2014r. Ustrzyki Dolne, Sanok, Solina, Krosno

Kolejny tydzień zdominowany przez wybory władz organizacji związkowych na kadencję 2014-2018.Wybrano władze w następujących organizacjach:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych
- ponownie Andrzej Pągowski Przewodniczącym Komisji Zakładowej,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku - Ryszard Kędra, nowy Przewodniczący Komisji Zakładowej,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku - nadal Agnieszka Górnisiewicz Przew. KZ,
- Spółdzielnia Inwalidów „Spójnia” Sanok - nadal Marta Kiniorska Przew. KZ,
- PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie – Łukasz       Kaczanowicz nowym Przewodniczącym Komisji Zakładowej,
- Exalo Drilling w Krośnie – połączyli się z Jasłem i dokonali wyborów delegatów na Podzakładowe Zebranie, które odbędzie się w Jaśle,
- Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Krosno - nadal Władysław Głód Przew. KZ.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pełnili funkcje przez ostatnie cztery lata. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nowej kadencji. Wybory nadzorowali przedstawiciele Regionalnej Komisji Wyborczej: Tadeusz Majchrowicz, Andrzej Szall, Wojciech Jarząb i Krzysztof Fal.

24.02-01.03.2014r. Bruksela, Belgia

W ramach projektu ,,Europejskie szkolenie dla młodych liderów związków zawodowych” Europejski Instytut Związków Zawodowych (z ang. ETUI) zorganizował drugi etap szkolenia dla młodych liderów związkowych, które tym razem odbyło się w Brukseli. Podobnie jak w ubiegłym roku w Szwecji, do stolicy Belgii przybyli przedstawiciele różnych związków zawodowych z 16 krajów Europy. Związek „Solidarność” reprezentowany był przez 4 osoby z kraju, w tym Michał Szymański prawnik z naszego Regionu. W ciągu całego tygodnia uczestnicy mieli okazje ponownie wymienić się doświadczeniami i zapoznać z zasadami funkcjonowania związków zawodowych w poszczególnych krajach, a także przedstawiali wyniki swoich prac i raporty zgodnie z przydzielonymi wcześniej zadaniami. Organizatorzy szkolenia zapewnili uczestnikom możliwość wizyty w drugiej po Strasburgu siedzibie Parlamentu Europejskiego, gdzie poznali ogólne zasady funkcjonowania tej instytucji oraz spotkali się z przedstawicielem drugiego co do wielkości stowarzyszenia politycznego socjaldemokratów, które reprezentuje także interesy związków zawodowych w Europie. Ponadto odbyły się spotkania z administratorem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego a także w różnych grupach roboczych z przedstawicielami EKZZ. Jeden dzień został poświęcony na wizytę studyjną w belgijskim związku zawodowym działającym w jednym z największych na świecie konsorcjów PSA w porcie w Antwerpii.

21.02.2014r. Łukawica, Sanok, Zagórz, Krosno

Kolejne wybory władz organizacji związkowych na kadencję 2014-2018. Wybrano władze
w następujących organizacjach: PPD Sp. z o.o. Łukawica - Przewodniczącym ponownie Marek Orłowski,
Stomet Sp. z o.o. Sanok – Przewodniczącym nadal Mieczysław Szczurko,
Komenda Miejska PSP w Krośnie – kolejną kadencję funkcję Przewodniczącego będzie pełnił kpt. Krzysztof Szczęsny,
Muzeum Historyczne w Sanoku – ponownie Andrzej Romaniak Przew. KZ,
ATW S.A. Zagórz Przew. KZ nadal Wiesław Nanaszko,
PGNiG Technologie S.A. Oddział Naftomet w Krośnie ponownie szefem KP wybrany Andrzej Zając.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nowej kadencji.
Wybory nadzorowali przedstawiciele Regionalnej Komisji Wyborczej: Tadeusz Majchrowicz, Andrzej Szall i Wojciech Jarząb.

21.02.2014r. Krosno

Podobnie jak w całym kraju, w naszym Regionie Związkowcy organizowali kampanie informacyjne przed dwoma sklepami sieci dyskontów Lidl. Akcja jest wynikiem nagminnego łamania przez zarząd sieci Lidl Polska podstawowych praw pracowniczych i dyskryminowania związkowców. W przeciwieństwie do Niemiec, bo stamtąd wywodzi się ta sieć handlowa, w naszym kraju szefowie Lidla poprzez swoje działania zmierzają w kierunku „obozów pracy”. Brak jest elementarnego szacunku wobec pracowników i przestrzegania praw pracowniczych, blisko połowa pracowników nie ma stałej umowy o pracę a znaczna część jest zatrudniona na niepełny etat, stale podnoszona jest norma efektywności, obciążenie pracą rośnie podobnie jak i obroty sieci rosną z roku na rok, a pracowników jest coraz mniej. Aby tego było mało w grudniu 2013r. kierownictwo Lidla dyscyplinarnie zwolniło przewodniczącą i wiceprzewodniczącego zakładowej organizacji „Solidarności”, którzy upominali się o godność pracowników.
„Solidarność” w swojej kampanii zaapelowała do członków i sympatyków związku o powstrzymanie się od robienia zakupów w sklepach Lidla do końca lutego br. Zainteresowanie społeczne tą akcją okazało się zaskakująco-pozytywne, nasi Związkowcy spotkali się z dużym zrozumieniem a ulotki rozeszły się niczym świeże bułeczki.
Jeżeli ktoś jeszcze nie wie lub nie potrafi sobie wyobrazić jak wygląda praca w tego typu sieciach handlowych zachęcamy gorąco do obejrzenia filmu w reż. Marii Sadowskiej pt. „Dzień Kobiet”, z którego można dowiedzieć się m.in. jakie jest ulubione słowo menadżerów zaczynające się na literę „P...” – emocje gwarantowane!

 

 

Z głębokim żalem informujemy że w dniu 19 lutego 2014r. zmarła śp.
MIECZYSŁAWA WAIS
Oddana Działaczka Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ " Solidarność "
przy Regionie Podkarpacie .
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu
22.02.2014 r.. o godz. 9.00 różaniec,

a następnie msza św. w Parafii św. Piotra Apostoła
i św. Jana z Dukli ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30 w Krośnie.
Rodzinie zmarłej śp. Mieczysławy składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

20.02.2014r. Krosno

W imieniu NSZZ „Solidarność” apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się
w akcje pomocy Polakom przebywającym na Ukrainie.
Nie bądźmy obojętni wobec aktów przemocy do jakich dochodzi na zachodniej części Ukrainy. Liczy się każda złotówka i każde gorące serce.

18.02.2014r. Brzozów, Jasło, Sanok

Kolejne wybory do władz związkowych NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2014-2018 miały miejsce w następujących zakładach:
Brzozów – Komisja Oddziałowa w Banku Pekao SA. I Oddział Brzozów. Nowo wybraną Przewodniczącą została Anna Sobota. Wybory nadzorowała Elżbieta Preisnar Członek Prezydium.
Jasło – Komisja Zakładowa w MPGK Sp. z o.o. Przewodniczącym podobnie jak w poprzedniej kadencji został wybrany Andrzej Rolek. Wybory nadzorował Paweł Pietrusza Zastępca Przewodniczącego ZR – Sekretarz.
Sanok – Komisja Międzyzakładowa Pracowników Samorządowych. Ponownie Przewodniczącym został wybrany Andrzej Gorczyński.
Komisja Zakładowa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przewodniczącym podobnie jak w poprzedniej kadencji został wybrany Kazimierz Gładysiewicz.
Komisja Zakładowa w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Tutaj zmian także nie było, ponownie na Przewodniczącego wybrano Mariana Kraczkowskiego.
Zagórz – Komisja Zakładowa w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. Ponownie Przewodniczącym został wybrany Jan Szantula.
Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory w Sanoku i Zagórzu nadzorował Andrzej Szall Wiceprzewodniczący - Skarbnik ZR.

16-17.02.2014r. Warszawa

Już po raz 33 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu w osobach: Marian Foremny (Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów przy ZR), Krzysztof Jarząb (Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.) oraz Związkowcy z jasielskich zakładów - Kazimierz Potyrała, Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński, Marek Łącki i Jan Barzyk. Wartownikom towarzyszył także szef Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” Jan Marczak.

14.02.2014r. Warszawa

W dniach 12-14.02.2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się szkolenie Regionalnych Koordynatorów ds. rozwoju i nowych organizatorów, którzy będą działać na rzecz rozwoju związku w Regionach.
Nasz Region reprezentowali: Magdalena Kubit i Lucjan Fejkiel z KHS „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

14.02.2014r. Krosno

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dzisiaj czas wyborów przyszedł na Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym referenci podsumowali działalność organizacji za mijającą kadencję. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącą KM została po raz kolejny wybrana Halina Teneta, która przypomnijmy w Regionie pełni także funkcję Przewodniczącej Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącej gratulujemy ponownego wyboru i liczymy na dalsze sukcesy w pracy na rzecz naszego Związku. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nad przebiegiem spotkania czuwał Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR.

13.02.2014r. Brzozów

Kolejny dzień wyborczy w naszym Regionie. Tym razem sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków NSZZ „Solidarność” miało miejsce w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Dokonano podsumowania działalności Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję. W wyniku głosowania ponownie kredytem zaufania na funkcji Przewodniczącego został obdarzony Oktawian Bujacz, któremu gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym pełnieniu obowiązków. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorowali Elżbieta Preisnar Członek Prezydium, Krzysztof Fal Członek Prezydium a nad sprawnym przebiegiem formalnych procedur czuwał Michał Szymański prawnik ZR.

12.02.2014r. Krosno

Kalendarz wyborczy ruszył pełną parą. Dzisiaj z kolei w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Krośnie odbyło się prawozdawczo-wyborcze zebranie członków  NSZZ „Solidarność”. W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym KZ został wybrany Artur Królikowski. Serdecznie dziękujemy dotychczasowej Przewodniczącej Małgorzacie Wójcik za pracę na rzecz Związku a nowemu Przewodniczącemu gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu nowych obowiązków. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR.

11.02.2014r. Sanok

W sanockim Oddziale „Solidarnosności” miały miejsce kolejne wybory do władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. Na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu członków  NSZZ „Solidarność” z Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokonano podsumowania minionej kadencji, odczytano sprawozdania z działalności Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. W wyniku tajnego głosowania ponownie Przewodniczącym został wybrany Marian Adamiak - gratulacje i życzymy sukcesów w dalszej pracy związkowej. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Andrzej Szall Wiceprzewodniczący - Skarbnik ZR.

11.02.2014r. Krosno

W drodze postępowania ugodowego przed Sądem Rejonowym w Krośnie zakończyły się kolejne sprawy wytoczone przez byłych już pracowników-kierowców krośnieńskiego PKS-u. Tym razem pracodawca w drodze ugody zobowiązał się do wypłaty kwot pieniężnych Łukaszowi Patli i Janowi Krzysikowi z tytułu ekwiwalentu za urlop i odszkodowania, Bogdanowi Podulce z tytułu odszkodowania oraz Robertowi Jakubczykowi z tytułu zaległej części wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop a także odszkodowania. Wszystkie te należności zgodnie z treściami zawartymi w ugodach pracodawca zobowiązał się uregulować w trzech równych ratach płatnych do końca lutego, marca i kwietnia br.

07.02.2014r. Sanok

W Sanoku miały miejsce kolejne wybory do władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. Tym razem w siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu dokonano podsumowania minionej kadencji, odczytano sprawozdania z działalności Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. Następnie odbyły się wybory, w wyniku których po raz kolejny Przewodniczącym KZ i jednocześnie delegatem na WZD Regionu został wybrany Marek Suski – niniejszym także gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy związkowej. Poza wyborami nowych przedstawicieli do Komisji Zakładowej i Rewizyjnej, dokonano wyboru delegatów na Sekcję Krajową Mleczarstwa i Koncetratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Andrzej Szall Wiceprzewodniczący - Skarbnik ZR.

06.02.2014r. Brzozów, Jasło

W siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Spółka z o.o. w Brzozowie odyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Komisji Zakładowej, na którym dokonano podsumowania mijającej kadencji. Dokonano wyborów przedstawicieli do władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. Nowym Przewodniczącym został wybrany Marek Rzepka, a wybory z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorowała Elżbieta Preisnar Członek Prezydium.
Równolegle w Jaśle także miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Komisji Oddziałowej Banku Pekao S.A. W wyniku przeprowadzonych wyborów przedstawicieli do władz związkowych ponownie Przewodniczącą została wybrana Elżbieta Syzdek. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej w zebraniu uczestniczył Paweł Pietrusza Zastępca Przewodniczącego ZR – Sekretarz.
Wybranym na nową kadencję Przewodniczącym gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy związkowej.

05.02.2014r. Krosno

W siedzibie Banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny Krosno miało miejsce pierwsze spotkanie wyborcze członków do nowo powstałej Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w naszym Regionie. Pierwszą Przewodniczącą KO została wybrana Barbara Leszko, której gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w realizacji zadań jakie nowo powstała Komisja postawiła sobie za cel. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR.

04.02.2014r. Sanok

W siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - Rejon Energetyczny Sanok miało miejsce sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”. Na zebraniu dokonano podsumowania działalności Komisji Oddziałowej w postaci obszernego sprawozdania za ostanie cztery lata oraz przeprowadzono wybory przedstawicieli do władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Krzysztof Inglot, któremu gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w dalszej pracy związkowej. Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie został wybrany Maciej Hrywniak. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Andrzej Szall Wiceprzewodniczący - Skarbnik ZR.

31.01.2014r. Krosno

Nasz „kochany” premier nareszcie po długich oczekiwaniach zawitał do miasta Krosna. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj o godz. 14 na płycie krośnieńskiego Rynku odbyło się uroczyste powitanie styropianowego i pozłacanego tanim tombakiem  "pomnika" Donalda Tuska, który po raz pierwszy został odsłonięty w połowie września w czasie protestów „Solidarności” w Warszawie. Rzeźba „Złotego Donka” autorstwa anonimowego gdańskiego artysty od tamtego czasu pojawiała się w wielu polskich miastach. Uroczysty wjazd i powitanie premiera na płycie krośnieńskiego rynku zostało poprzedzone „rundą honorową” na ruchomej lawecie głównymi ulicami miasta przy akompaniamencie tekstów i piosenek satyrycznych wydobywających się z głośników. Na płycie Rynku została odczytana specjalnie przygotowanana tą okoliczność przez członka ZR Krzysztofa Fala laudacja a następnie Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR w swoim przemówieniu przytaczał słowa obietnic premiera, które nie zostały spełnione. Happening zgromadził na płycie Rynku wielu mieszkańców, wzbudził zainteresowanie przechodniów i przedstawicieli mediów.

28.01.2014r. Iwonicz Zdrój

W Gminnym Ośrodku Kultury w Iwoniczu Zdroju miało miejsce sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Członków NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju. Na zebraniu dokonano podsumowania działalności KZ za ostanie cztery lata oraz przeprowadzono wybory przedstawicieli do władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Przewodniczącym KZ został wybrany Edward Karaś, któremy gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w dalszej pracy związkowej. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR a nad sprawnym przebiegiem formalnych procedur czuwał Michał Szymański prawnik ZR.

23.01.2014r. Krosno

W siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jasło S.A. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów. Na zebraniu dokonano podsumowania działalności KZ za ostanie cztery lata oraz przeprowadzono wybory przedstawicieli do władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. Podobnie jak w wyborach uzupełniających w poprzedniej kadencji, ponownie Przewodniczącym KZ został wybrany Stanisław Słupek, któremy gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w dalszej pracy związkowej. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej przebieg wyborów nadzorowali Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR, Paweł Pietrusza Zastępca Przewodniczącego ZR – Sekretarz i Krzysztof Fal Członek Prezydium a także Michał Szymański prawnik ZR.

19-20.01.2014r. Warszawa

Pomimo ekstremalnie trudnych i uciążliwych warunków atmosferycznych jakie nawiedziły w tych dniach Stolicę, wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. 32 wartę pełnili Marian Foremny (Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów przy ZR) oraz związkowcy ze Stomil Sanok S.A. w osobach: Antoni Malinowski, Stanisław Aksamit, Lesław Markowski, Adam Biegdoń i Zygmunt Ziemiański.

20.01.2014r. Krosno

W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie odbyły się jako kolejne w naszym Regionie wybory przedstawicieli do władz związkowych w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2014-2018. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Przewodniczącym KZ został wybrany Artur Wachel. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej przebieg wyborów nadzorowali Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR, Krzysztof Fal Członek Prezydium oraz Michał Szymański prawnik ZR. Na ręce Przewodniczącego KZ Region składa wyrazy podziękowania za dotychczasową pracę związkową, gratulacje ponownego wyboru i życzy samych sukcesów w nowej kadencji.

19.01.2014r. Krosno

Jak każdego 19-go dnia miesiąca w kościele pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie o godz. 17 odbyła się uroczysta Msza Św. Koncelebrowana za Ojczyznę i Ludzi Pracy. W tym dniu uroczystość miała szczególny charakter, bowiem z inicjatywy Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR, Pani Kamili Bogackiej-Brożyny Prezes Stowarzyszenia „Czyń dobro, mimo wszystko” oraz Krzysztofa Mijala Duszpasterza Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, pod Patronatem Honorowym Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” udało się zorganizować charytatywny koncert kolęd z udziałem znanych artystów. Cel był szczególny, gdyż cały dochód z koncertu został przeznaczony na kontynuację leczenia i rehabilitację 6-letniego Maksia Paradysza. Za znakomitą oprawę i wykonanie kolęd wyrazy podziękowania kierujemy do solistów Jana Michalaka i Rafała Tomkiewicza, Orkiestry Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy oraz Chóru Parafii Matki Bożej Anielskiej i Miłosierdzia Bożego w Dębicy pod dyrekcją Pawła Adamka, a także Zespołu Śpiewaczy „Rogowice” Rogi w towarzystwie kapeli „Pogórzanie” GOK Miejsce Piastowe. W całej uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Regionu Podkarpacie, BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie oraz KHS "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej.

14.01.2014r. Krosno

W siedzibie Regionu obradowało Prezydium Zarządu Regionu. Tematem głównym posiedzenia było rozliczenie finansowe za 2013r. oraz preliminarz budżetowy na rok obecny. Omówiono tematy bieżące m.in. kwestię adaptacji nowej siedziby Oddziału w Jaśle jak również podjęto ustalenia ws. „promocji” styropianowego "pomnika" Donalda Tuska zwanego "Złoty Donek", który krąży od września ubiegłego roku po całym kraju i dotarł teraz do naszego Regionu. Wyznaczono także termin najbliższego posiedzenia Zarządu Regionu na dzień 31 stycznia 2014r.

30.12.2013r. Bóbrka

W Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyło się IX Międzyzakładowe Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazowym S.A. Oddział w Sanoku, na którym dokonano wyboru nowych władz do KM na kadencją 2014-2018. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej w posiedzeniu udział wzięli Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR i Andrzej Szall Wiceprzewodniczący – Skarbnik oraz w charakterze obserwatora Michał Szymański prawnik ZR. Nowo wybranym Przewodniczącym KM został ponownie Tomasz Ziembicki, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy związkowej.

 

Z głębokim żalem informujemy że w dniu 28 grudnia 2013r. zmarł śp.
JAN WASŁOWICZ
Działacz Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ " Solidarność "
przy Regionie Podkarpacie .

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu
31.12.2013r. o godz.12.30 w Kościele Parafialnym w Żeglcach ( gm. Chorkówka )

 

17.12.2013r. Krosno

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie zakończyła się kolejna sprawa przeciwko PKS w Krośnie S.A., tym razem z powództwa Jana Borka (Członek Zarządu Regionu). Podobnie jak w przypadku Wojciecha Szybistego doszło do zawarcia ugody, na mocy której pozwany pracodawca zobowiązał się do wypłaty w trzech równych ratach do końca lutego 2014r. należności z tytułu odszkodowania i ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy oraz dodatkowo wyrównanie wynagrodzenia za miesiąc sierpień i wrzesień 2013r.

14.12.2013r. Sanok

Punktualnie o godz. 10:00 na basenie sanockiego MOSiR-u Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR oraz Andrzej Gorczyński Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Sanoku uroczyście otworzyli XXIV Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w pływaniu o Puchar "Solidarności" i VI Memoriał Janusza Skubińskiego. Jak każdego roku impreza sponsorowana jest przez Zarząd Regionu oraz organizacje związkowe z Sanoka, którym wyrażamy słowa podziękowania. Zawody te odbywają sięzawsze w połowie grudnia dla upamiętnienia rocznicy wybuchu stanu wojennego.

13.12.2013r. Krosno

„Dzień to był zwyczajny, zwyczajny jak inne, tylko ta data jakby pechowa (...)” – słowami utworu „Stan wojenny” punkowego zespołu Uliczny Opryszek rozpoczął kazanie ksiądz prałat Krzysztof Mijal, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” podczas uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie. Trzydzieści dwa lata po wprowadzeniu stanu wojennego wciąż ma on swoich zagorzałych piewców. Coraz głośniejsi są orędownicy „uratowania ojczyzny przed rewolucją” i obrońcy wersji o „radzieckiej interwencji”, którzy usprawiedliwiają fizyczny i psychiczny gwałt dokonany na rodakach 13 grudnia 1981r. i w następnych latach. W nabożeństwie ku pamięci bohaterów, zwykłych – niezwykłych z tamtego okresu udział wzięli przedstawiciele ZR z Przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem, przedstawiciele i działacze organizacji związkowych, zaproszeni goście, a także poczty sztandarowe „Solidarności” z Zarządu Regionu, BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie oraz KHS "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej. Po uroczystościach kościelnych wierni mogli zwiedzać Izbę Pamięci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, która wzbogaciła się o nowe eksponaty-pamiątki. Nastepnie na plebanii odbył się wieczór wspomnień z Adamem Obercem Przewodniczącym KM NSZZ „Solidarność” w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie, który jest żywą legendą stanu wojennego i tamtych wydarzeń na naszych terenach.

Gdy patrzę na twarze ludzi na zdjęciach nie potrzebuję słów, żeby to wszystko zrozumieć…

10.12.2013r. Krosno

Po blisko 16 miesiącach oczekiwania, 9 rozprawach i licznych komplikacjach ze strony pozwanego, który dążył do odraczania rozpraw i tym samym sztucznego przedłużania w czasie całego postępowania, Sąd Rejonowy w Krośnie zakończył sprawę z powództwa Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w PKS Krosno S.A. Eugeniusza Szczambury przeciwko PKS w Krośnie S.A., który w dniu 21 sierpnia 2012r. otrzymał rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w trakcie trwającego w zakładzie sporu zbiorowego z pracodawcą. Sąd uznał w całości roszczenie Przewodniczącego, gdyż pozwany pracodawca nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów na poparcie swojego uzasadnienia rozwiązania stosunku pracy z powodem. Odwołując się do tamtego okresu, naszym zdaniem zwolnienie Przewodniczącego było z góry zaplanowaną formą zastraszenia związkowców przez ówczesnego właściciela Spółki i próbą przerzucenia odpowiedzialności na „Solidarność” za całą trudną sytuację ekonomiczną firmy. Przewodniczący Eugeniusz Szczambura był tym „niewygodnym”, dlatego postanowiono się go - kolokwialnie rzecz ujmując - „pozbyć”. Dzisiejsze orzeczenie sądu stanowi dla wszystkich pracowników krośnieńskiego PKS-u dużą iskierkę nadziei, że sprawiedliwość istnieje i nie należy się poddawać. Z kolei nam związkowcom takie rozstrzygnięcia dają siłę i budują świadomość, że tylko działając razem możemy coś osiągnąć.

9.12.2013r. Sanok

W Spółdzielni Pracy Transportu Mleczarskiego w Sanoku odbyły się jako pierwsze w Regionie wybory przedstawicieli do władz związkowych w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2014-2018. W miejsce Stanisława Malickiego, który przeszedł na emeryturę, nowo wybranym Przewodniczącym KZ został Piotr Marczak. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej przebieg wyborów nadzorował Andrzej Szall Wiceprzewodniczący–Skarbnik. Region składa wyrazy podziękowania dla Stanisława Malickiego za dotychczasową pracę i działalność na rzecz Związku a nowo wybranemu Przewodniczącemu życzymy samych sukcesów.

8-9.12.2013r. Warszawa

Już po raz 31 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu w osobach: Marian Foremny (Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów przy ZR), Wojciech Jarząb (KHS „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej) oraz ratownicy medyczni z „Solidarności” w SPPR w Krośnie -Dariusz Biedka, Sławomir Dziepak, Marcin Dusza i Maciej Smerecki. W dniu 8 grudnia po mszy św. członkowie warty spotkali się przy grobie z siostrą, bratem i siostrzenicą Bł. ks. Jerzego Popiełuszki a także z szefem Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” Janem Marczakiem. Z kolei w następnym dniu dzięki uprzejmości osób zajmujących się kompletowaniem dokumentacji z życia Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wartownicy z naszego Regionu mieli okazję zwiedzić warszawskie mieszkanie Bł. ks. Jerzego a także wysłuchali wielu niepublikowanych dotąd faktów z jego życia. Wizyta i obecność w tym mieszkaniu jest dla większości osób wielkim przeżyciem duchowym i stanowi pewnego rodzaju wyróżnienie. Ponadto dzięki staraniom Mariana Foremnego na ręce wartowników przekazanych zostało kilkanaście kolejnych eksponatów-pamiątek, które można będzie oglądać w Izbie Pamięci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki znajdującej się w kościele pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie.

09.12.2013r. Krosno

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie zakończyła się sprawa z powództwa Wojciecha Szybistego przeciwko PKS w Krośnie S.A. Doszło do zawarcia ugody, na mocy której pozwany pracodawca zobowiązał się do wypłaty w ratach do końca marca 2014r. należności z tytułu odszkodowania i ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy. W przypadku nie wywiązania się z zawartych w ugodzie zobowiązań przez pracodawcę, możliwe będzie przymusowe wyegzekwowanie objętych nią świadczeń na identycznych zasadach, jak w przypadku wyroku lub nakazu zapłaty.

28.11.2013r. Krosno

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie zakończyła się sprawa z powództwa Tadeusza Szmyda przeciwko PKS w Krośnie S.A. Reprezentowany przez nasz Region kierowca w dniu 26 lutego br. podczas wykonywania dodatkowego przewozu osób został zatrzymany przez Inspekcję Transportu Drogowego, która podczas kontroli wykazała, że kierowca wykonywał przewóz na tachografie swojego zmiennika. Jak się później okazało kierowca ten w pośpiechu pomylił się przy instalowaniu karty tachografu a zgodnie z przepisami prawa pracy mógł wykonywać ten kurs na swojej karcie. ITD nałożyła tym samym na kierowcę mandat karny w wysokości 2.000 zł. Aby temu było mało, pracodawca posunął się jeszcze dalej wręczając kierowcy rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, mimo, iż nie poniósł żadnej szkody w wyniku kontroli przeprowadzonej przez ITD. Sąd uznał roszczenia powoda za zasadne i tym samym w wydanym orzeczeniu przywrócił go do pracy zasądzając jednocześnie odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy. Wyrok nie jest prawomocny.

25.11.2013r. Warszawa

Po raz pierwszy od czerwca br. z inicjatywy rektora komendanta Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (AON) gen. Bogusław Packa doszło do spotkania trzech central związkowych z ministrem pracy i polityki społecznej. Spotkanie miało miejsce podczas odbywającej się na AON debaty pod hasłem "Czy związki zawodowe dbają o bezpieczeństwo Polski? Szanse - Bariery - Rzeczywistość". Debata była częścią cyklu "Security Forum", który poświęcony jest różnym aspektom bezpieczeństwa państwa. Następnego dnia Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w aktualnościach dnia Radia Maryja tak skomentował to spotkanie.

25.11.2013r. Jasło

Podobnie jak w Krośnie i Sanoku, w Oddziale jasielskim pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR odbyło się spotkanie Konwentu Przewodniczących Organizacji Zakładowych. Poza tematem przewodnim dotyczącym zasad przeprowadzania wyborów na nową kadencję związkową 2014-2018, Przewodniczący ZR przekazał zgromadzonym informacje bieżące i udzielał odpowiedzi na zadawane pytania.

23.11.2013r. Suchowola

Zorganizowana grupa przedstawicieli z naszego Regionu wraz ze sztandarami udała się w długą podróż do Suchowoli na ostatnie pożegnanie Marianny Popiełuszko, Mamy bł. księdza Jerzego. Mszy św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, który także wygłosi homilię. Eucharystię koncelebrowali m.in. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański i abp senior Stanisław Szymecki. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński za "wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej" odznaczył Mariannę Popiełuszko Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku Mama ks. Jerzego Popiełuszki została Człowiekiem Roku 2011 "Tygodnika Solidarność". Przyznano Jej - jak pisano wówczas w uzasadnieniu - trwanie na straży pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym, który oddał życie za głoszenie prawdy. (...) Dziękujemy Ci, Mamo, bo wszyscy tak do Ciebie mówiliśmy. Byłaś naszą Mamą i Mamą "Solidarności". Przed Twoją trumną stoi cała polska "Solidarność". Zapłakani górnicy, stoczniowcy, lekarze i pielęgniarki. Wszyscy dziękują Ci za Kapelana "Solidarności" (...) - mówił lekko drżącym się głosem Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność". - Nie zapomnimy o Tobie i obiecujemy, że na każdej pielgrzymce ludzi pracy w Częstochowie będzie czekało na Ciebie puste krzesło z białymi różami, które tak lubiłaś. Mama bł. ks. Jerzego Popiełuszki zmarła 19 listopada w Szpitalu Miejskim w Białymstoku w wieku 93 lat. Fotografia autorstwa Agnieszki Sadowskiej/Agencja Gazeta.

19.11.2013r.

Odeszła mama błogosławionego księdza Jerzego

15.11.2013r. Krosno, Sanok

W siedzibie Regionu w Krośnie i w Oddziale w Sanoku odbyły się spotkania Konwentu Przewodniczących Organizacji Zakładowych. Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR zgodnie z wytycznymi przedstawił zgromadzonym prezentację i omówił zasady przeprowadzania wyborów na nową kadencję związkową 2014-2018. Uczestnicy otrzymali nowe, specjalnie opracowane przez Komisję Krajową zeszyty zawierające aktualny stan prawny z zaznaczonymi zmianami.

13.11.2013r. Krosno

W Sądzie Rejonowym w Krośnie zakończyła się sprawa z powództwa Romana Ślempa przeciwko Poczta Polska S.A. o przywrócenie do pracy. W ramach ogólnopolskiej polityki pracodawcy, który stale dokonuje redukcji etatów przy zachowaniu w praktyce ilości zadań i obowiązków służbowych rozdzielając je jako dodatkowe obowiązki w ramach etatu dla pozostałych pracowników, stosuje różne metody wypowiedzeń. W przypadku powoda jako przyczynę pozwany pracodawca podał „utratę zaufania” i podniósł zarzut rzekomego przywłaszczenia paliwa w ilości 3 litrów w kwietniu 2013r., którą powód jak się okazało zatankował do zbiornika i zapłacił za całość ze swoich własnych pieniędzy. Sąd w wydanym orzeczeniu przywrócił naszego związkowca do pracy, gdyż w całym procesie pracodawca nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność przedstawianego zarzutu jak również pojawiły się duże wątpliwości co do rzetelności i jakości prowadzonych szkoleń pracowników zgodnie z zajmowanym stanowiskiem czy też pełnionymi funkcjami. Wyrok nie jest prawomocny.

11.11.2013r. Krosno, Sanok, Jasło, Gdańsk

Podobnie jak w całym kraju, w Krośnie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości Święta 11 listopada rozpoczęły się o godz. 10.30 uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w Bazylice Mniejszej "Fara", którą koncelebrowali księża z krośnieńskich parafii. Następnie uroczystości przeniosły się  pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W imieniu podkarpackiej „Solidarności” w obchodach wzięły udział poczty sztandarowe z Regionu oraz BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie. Kwiaty w imieniu całego Regionu złożyli: Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR, Krzysztof Fal Członek Prezydium oraz Adam Oberc Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie. W uroczystościach tradycyjnie udział wzięła kompania honorowa Strzelców Podhalańskich.
Z okazji święta narodowego zorganizwano także towarzyszące imprezy sportowe m.in. o godz. 11.00 z Rynku wystartował XVII Bieg Niepodległości, a także artystyczne w Sali Widowiskowej RCKP o godz. 18 rozpoczął się wieczór pieśni i melodii patriotycznych "Tu jest moja Ojczyzna" w wykonaniu Chóru "Echo" i Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Autorem zdjęcia z krośnieńskich obchodów jest Marcin Matelowski.

Sanok – uroczystości główne rozpoczęły się o godz. 11 uroczystą Mszą Św. w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty pod Krzyżem Pamięci a także pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Uroczystości zakończone zostały wystąpieniami okolicznościowymi i modlitwą za poległych na cmentarzu. Imprezą towarzyszącą był Koncert Pieśni Patriotycznych, który rozpoczął się o godz. 19 w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego.

Jasło – uroczystości 11 listopada jak każdego roku rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium Św. Antoniego w Jaśle, skąd po uroczystej mszy świętej uczestnicy obchodów przemieścili się pod tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu oraz pod tablicę upamiętniającą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów. Pozostała część uroczystości odbyła się w Parku Miejskim przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Obchody w Parku Miejskim zakończyło złożenie wiązanek kwiatów oraz apel pamięci. Imprezą towarzyszącą był XIII Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości.

Gdańsk - Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR uczestniczył w 11 Paradzie Niepodległości, która przeszła ulicami Gdańska. Była to typowa uroczystość plenerowa z udziałem grup rekonstrukcyjnych żołnierzy z czasów II wojny światowej, byli też emigranci z początku XX wieku, a nawet husaria na koniach. Nie zabrakło też dawnych samochodów - zarówno wojskowych, służb ratowniczych, jak i prywatnych, którymi przed stu laty jeździli ówcześni mieszkańcy. Ponadto Europejskie Centrum Solidarności i Instytut Pamięci Narodowej przygotowały inscenizację drukarni z lat 80. ubiegłego wieku, która stanęła w specjalnym namiocie na Targu Węglowym. Można tam było własnoręcznie wydrukować ulotki i spotkać się z bohaterami Podziemia „Solidarności”. 

10-11.11.2013r. Warszawa

Już po raz 30 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu w osobach: Marian Foremny (Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów przy ZR), Stanisław Słupek (PKS Jasło Sp. z o.o.), Lucjan Fejkiel (KHS „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej), Dariusz Biedka (SPPR w Krośnie), Stefan Liput (KPB w Krośnie S.A.) oraz Ryszard Zagórski (internowany w stanie wojennym jako działacz „Solidarności” Regionu Małopolska). W dniu 10 listopada przedstawiciele warty wzięli także udział w odprawionej Mszy Św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie w 43. miesięcznicę katastrofy smoleńskiej a następnie przeszli w Marszu Pamięci pod Pałac Prezydencki i Pomnik Józefa Piłsudskiego.

08.11.2013 r. Gdańsk

Oświadczenie Piotra Dudy w sprawie odrzucenia wniosku o referendum w sprawie sześciolatków.

04.11.2013 r. Krosno

W siedzibie Regionu odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu. Tematem głównym zebrania było przyjęcie kalendarza wyborczego na kadencję 2014-2018 oraz określenie zasad i trybu wyboru nowych przedstawicieli do władz związkowych na szczeblach zakładowych i do Regionu. Przyjęto także rozliczenie wykonania budżetu za III kwartał br. Ponadto omówiono szereg spraw bieżących m.in. kwestię adaptacji nowo zakupionego lokalu na siedzibę Oddziału w Jaśle. 

25.10.2013 r. Krosno

Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR wraz z Wojciechem Jarząbem Z-cą Przewodniczącego ZR udali się do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, aby tam z ramienia Regionu złożyć zapowiadane już wcześniej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. Autosan S.A. - obecnie zakład w upadłości likwidacyjnej. Z racji wagi przedmiotowej sprawy nie możemy oficjalnie ujawnić treści tego zawiadomienia, jednakże będziemy na bieżąco informować o pierwszych wynikach prowadzonego postępowania przygotowawczego.

23.10.2013 r. Rzeszów

W siedzibie NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski odbyło się Szkolenie Regionalnych i Branżowych Komisji Wyborczych będące przygotowaniem do nadchodzących wyborów na nową kadencją 2014-2018. Z naszego Regionu w szkoleniu uczestniczył pełny skład Prezydium w osobach: Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, Wojciech Jarząb Zastępca Przewodniczącego ZR, Paweł Pietrusza Zastępca Przewodniczącego ZR – Sekretarz, Andrzej Szall Wiceprzewodniczący – Skarbnik, Elżbieta Preisnar Członek Prezydium oraz Krzysztof Fal Członek Prezydium.

19-20.10.2013 r. Warszawa

Kolejną 29 wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, która zbiegła się z obchodami 29. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Tym razem byli to przedstawiciele Autosan S.A. w upadłości likwidacyjnej w następujących osobach: Zbigniew Krystyński, Wojciech Bodziak, Jerzy Kalinowski, Grzegorz Kalinowski, Władysław Sowa oraz Zbigniew Zdziarski. W dniu 19 października 2013 r. w Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, w miejscu, w którym bł. ks. Jerzy rozpoczął modlitwę o wolność, sprawiedliwość i prawdę w naszym narodzie, odbyły się główne uroczystości rocznicowe, w których uczestniczyli m.in. Piotr Duda Przewodniczący KK, rodzina bł. ks. Jerzego, przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, członkowie NSZZ „Solidarność” z całej Polski, ponad 100 pocztów sztandarowych naszego związku, artyści scen warszawskich a także licznie przybyli pielgrzymi. Przed rozpoczęciem uroczystej mszy św. wniesiono do kościoła relikwie bł. ks. Jerzego, które niosło dwóch przedstawicieli warty Autosanu reprezentujących nasz Region.Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył J.E. Ks. Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, a homilię wygłosił biskup polowy WP Józef Guzdek. Uroczystości zakończyła modlitwa przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i złożenie wieńców.

19.10.2013 r. Krosno

W kościele pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie, w rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, odprawiona została koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył ksiądz prałat Krzysztof Mijal, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Po nabożeństwie Adam Oberc Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” w BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie w asyście Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR wręczył uroczyście specjalne wyróżnienia dla członków swojej KM, którzy w sposób szczególny przyczynili się do szerzenia kultu bł. ks. Jerzego. Na koniec zgromadzeni wierni wysłuchali krótkiego recitalu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów Katolickiego Gimnazjum w Krośnie pod kierownictwem Piotra Urbanka z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Tego dnia w uroczystym nabożeństwie udział wzięły poczty „Solidarności” z Zarządu Regionu, BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie oraz KHS "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej.

17.10.2013 r. Jarosław

W Kolegiacie Jarosławskiej o godz. 18:00 została odprawiona rocznicowa msza św. za duszę śp. Andrzeja Buczka, Przewodniczącego Regionu Ziemia Przemyska, który zmarł rok temu po ciężkiej chorobie. Na tą okoliczność w imieniu Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR nasz Region reprezentowali: Magdalena Kubit i Michał Szymański.

15-16.10.2013 r. Kraków

W Hotelu Orient w Krakowie odbyło się międzynarodowe seminarium w ramach projektu „Ochrona zatrudnionych wobec atypowych form zatrudnienia” z udziałem przedstawicieli włoskiego związku zawodowego CISL. Tematem głównym spotkania było omówienie regulacji UE z zakresu polityki społecznej, podstawowych informacji na temat prawa pracy w Polsce i we Włoszech oraz praktyka w stosowaniu  wprowadzonych rozwiązań prawnych z  dyrektywy 99/70/WE. Ponadto uczestnicy mogli się wypowiedzieć i porównać wpływ związków zawodowych i/lub pozazwiązkowego przedstawicielstwa pracowników na stosowanie przepisów dotyczących umów na czas określony i umów na organizację czasu pracy oraz możliwość odstępstw od regulacji powszechnie obowiązujących na gruncie prawodawstwa Polski i Włoch. Z naszego Regionu w seminarium udział wzięli prawnicy: Magdalena Kubit i Michał Szymański. Seminarium odbyło się pod patronatem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

7-12.10.2013 r. Runö, Szwecja

Europejski Instytut Związków Zawodowych (z ang. ETUI) w ramach projektu ,,Europejskie szkolenie dla młodych liderów związków zawodowych” zorganizowało w miejscowości Runö w Szwecji pierwszą część z cyklu 18 dniowego szkolenia dla młodych liderów związkowych. Do Szwecji, kraju w którym poziom uzwiązkowienia przekracza 72% wśród wszystkich zatrudnionych, przybyli przedstawiciele różnych związków zawodowych z 16 krajów Unii Europejskiej. Związek „Solidarność” reprezentowany był przez 4 osoby z kraju, w tym Michał Szymański prawnik z naszego Regionu. W ciągu całego tygodnia uczestnicy mieli okazje wymienić się doświadczeniami i zapoznać z zasadami funkcjonowania związków zawodowych w poszczególnych krajach. Same zajęcia z tego bloku tematycznego obejmowały wiele zagadnień z wiedzy ogólnej, jak również z psychologii i socjologii. Nieodzownym elementem pracy było posługiwanie się nowymi technikami przekazywania informacji w postaci bardzo popularnej aplikacji Google Drive, która w krajach wysoko rozwiniętych stanowi podstawową bazę komunikacji wewnątrzzwiązkowych. Oprócz zajęć teoretycznych odbywały się prace w grupach mieszanych narodowościowo, które na następny etap mają do przygotowania i opracownia zagadnienia, jak również jeden dzień przeznaczony został na praktyczne zajęcia w siedzibie jednego ze związków zawodowych Kommunal w centrum Stockholmu. Drugi etap szkolenia zostanie przeprowadzony w Belgii w lutym 2014 r. a cały cykl zakończy się w  czerwcu 2014 r. w Gdańsku.

11.10.2013r. Kraków

Blisko 500 związkowców NSZZ ”Solidarność” protestowało przed siedzibą spółki Sobiesława Zasady do niedawna właściciela sanockiego „Autosanu”. Wśród protestujących byli związkowcy z Kalisza, Bielska-Białej, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, a także przedstawiciele struktur branżowych: Sekretariatu Metalowców, Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Sekretariatu Budownictwa. Wszyscy swoją obecnością pokazali solidarność z pracownikami „Autosanu”.

10.10.2013 Warszawa

Liderzy trzech reprezentatywnych central związkowych (Solidarność, OPZZ, Forum związków zawodowych) z udziałem ekspertów i byłych przewodniczących komisji trójstronnej  dyskutowali o dialogu społecznym w Polsce. W spotkaniu uczestniczył także Z-ca przew. KK szef ZR Podkarpacie T. Majchrowicz, który był także gościem programu w tv Trwam „Polski punkt widzenia”.

09.10.2013  Sanok

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w samo południe z bramy sanockiego „Autosanu” wyruszyło ponad 100 członków NSZZ „Solidarność” pod ratusz, aby tam złożyć petycję na ręce burmistrza. Na trasie dołączali inni pracownicy i mieszkańcy Sanoka solidaryzując się z załogą firmy ,która przez dziesiątki lat była ikoną tego miasta.

7.10.2013r. Krosno

W dniu 7.10.2013r. Sąd Gospodarczy w Krośnie ogłosił upadłość jednej z najstarszych Firm w Polsce, sanockiego „Autosanu”. Zakładowa „Solidarność” organizuje Pikietę pod Urzędem Miasta Sanoka w środę 9-tego bm. ok. godz. 13.00, a także w Krakowie ul. Armii Krajowej 19. pod siedzibą właściciela Sobiesława Zasady w dniu 11-tego bm. o godz. 12.00.
Bądźmy SOLIDARNI z naszymi Koleżankami i Kolegami, którzy zawsze uczestniczyli we wszelkich działaniach Związku, tak jak nakazuje nasz Statut.
Bliższe informacje na temat organizowanych wyjazdów: A. Szall-605223140, W. Jarząb-782488412, P. Pietrusza-605223160.

4.10.2013 r. Krosno

Wydawać by się mogło, że każde pasmo nieszczęśliwych zdarzeń losowych ma swoją granicę i koniec, jednak w przypadku strony pozwanej PKS w Krośnie S.A. tak nie jest. Dzisiaj w Sądzie Pracy w Krośnie, po długim już okresie oczekiwania, obfitującym w liczne usprawiedliwienia i zwolnienia lekarskie powołanych przez pozwanego świadków jak również ze strony samej kancelarii reprezentującej pozwanego, miało odbyć się przesłuchanie stron ws. z powództwa Eugeniusza Szczambury przeciwko pracodawcy, który jak przypominamy rozwiązał w trybie dyscyplinarnym umowę z Przewodniczącym KZ. Po raz kolejny okazało się, że jakieś dziwne „fatum” ciąży na pozwanym, ponieważ tym razem adwokat przedłożył zwolnienie lekarskie obejmujące dokumentację ortopedyczną z diagnozą – skręcenie kostki. Jak wiemy wspomniana kancelaria z Gorlic nie jest prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, możemy tym samym domniemywać, że nikt z pozostałych pracowników zgodnie z zaplanowanym rozkładem zajęć, jako pełnomocnik substytucyjny w zastępstwie wspomnianego adwokata, nie mógłby w tym konkretnym dniu stawić się na rozprawę. Patrząc na te dziwne zbiegi okoliczności jakie towarzyszą od początku we wszystkich sprawach pracowników przeciwko pozwanemu PKS-owi, a szczególnie niefortunne zdarzenia jakie dominują w procesie Przewodniczącego Eugeniusza Szczambury, tylko laik mógłby zakładać, że to nie jest celowe działanie. Dla wielu osób, które znają kulisy spraw przeciwko PKS i obecną sytuację firmy, ostre i wulgarne słowa same cisną się na usta. Jednak z racjonalnego punktu widzenia należy powstrzymać się od tego rodzaju epitetów i uzbroić w cierpliwość, gdyż będzie ona jeszcze potrzebna w toku całego postępowania przed wymiarem sprawiedliwości. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 21 listopada 2013 r.

3.10.2013 r. Warszawa

W Hotelu Felix w Warszawie została zorganizowana konferencja naukowo-społeczna pt.”Obniżanie kosztów pracy poprzez zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w firmach” w ramach realizowanego przez Komisję Krajową projektu badawczego: „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne”. Partnerem całego projektu jest Zakład Psychologii Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi a patronat objęła Główna Inspektor Pracy. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonał Jerzy Wielgus Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej po czym głos zabrała Pani Minister Małgorzata Kwiatkowska Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Następnie zaproszeni prelegenci przedstawili w trzech panelach dyskusyjnych problematykę stresu zawodowego i związane z ty zagrożenia psychospołeczne, które nie tylko prowadzą do utraty zdrowia, ale również są zagrożeniem dla produktywności i jakości wykonywanej pracy, co z kolei przekłada się na wynik ekonomicznyc firmy. W ramach tego projektu powstanie powszechnie dostępne narzędzie w formie kwestionariusza, który umożliwi pracownikom i pracodawcom samodzielne badanie zagrożeń psychospołecznych w firmie, dzięki czemu będzie można w łatwy i przystępny sposób diagnozować i monitorować to niekrzystne zjawisko. W konferencji udział wziął z ramienia naszego Regionu Michał Szymański prawnik ZR.

02.10.2013 r. Sanok

Prosto ze Stalowej Woli, gdzie miało miejsce posiedzenie Komisji Krajowej, w sanockim Klubie Górnika pojawili się zapowiadani goście w osobach: Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej, Tadeusz Majchrowicz Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej oraz Bogdan Szozda Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego „Solidarności”. Tematem przewodnim spotkania, na które zostali zaproszeni przedstawiciele mediów, była aktualna sytuacja w Autosan S.A. w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość. Piotr Duda wysłuchał rozgoryczonych pracowników sanockiej fabryki i odpowiadał na licznie zadawane przez nich pytania. Jednocześnie Przewodniczący zapewnił zgromadzonych, że Związek nie pozostanie bierny na dalsze losy zakładu i już 11 października 2013 r. (piątek) pod siedzibą Grupy Kapitałowej Sobiesława Zasady w Krakowie, do której należy Autosan, odbędzie się pikieta pracowników, na którą w geście poparcia przybędą także inne organizacje. Ponadto poprzez Region i przy wsparciu Komisji Krajowej zostaną uruchomione wszystkie możliwe środki prawne, ażeby sprawdzić, czy generowane przez zakład od 2009 r. straty nie były wynikiem pewnych celowych działań i czy zarząd spółki nie przyczynił się do obecnego stanu rzeczy.

30.09.2013 r. Sanok

W sanockim Oddziale Regionu Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR poprowadził posiedzenie Prezydium, które zdominowały dwa główne tematy: podsumowanie Ogólnopolskich Dni Protestu oraz sytuacja w Autosanie. W drugiej części posiedzenia udział wzięli gościnnie zaproszeni członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” z Autosan S.A., którzy muszą zmierzyć się po raz pierwszy z nową i nieuniknioną sytuacją – ogłoszeniem upadłości zakładu. Temat ten jest o tyle istotny i ważny dla pracowników, że Przedowniczący ZR Tadeusz Majchrowicz postanowił zorganizować w dniu 2 października w Klubie Górnika w Sanoku o godz. 16.00 spotkanie, na którym specjalnie pojawią się: Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej i Bogdan Szozda Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego „Solidarności”. Ponadto ustalono, że w dniu 11 października 2013 r. (piątek) pod siedzibą Grupy Kapitałowej Sobiesława Zasady w Krakowie, do której należy Autosan, odbędzie się pikieta pracowników. Niniejszym zapraszamy wszystkich członków Zarządu Regionu, wszystkich działaczy związkowych a także sympatyków „Solidarności” do czynnego udziału w proteście i udzielenia tym samym wyrazów poparcia dla załogi tego zakładu. Szczegółowych informacji odnośnie zorganizowanych wyjazdów udziela Region oraz Oddziały w Jaśle i Sanoku.

23.09.2013 r. Sanok

W sanockim Autosanie odbyło się spotkanie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami Regionu Andrzejem Szallem Wiceprzewodniczący - Skarbnik ZR i Michałem Szymańskim prawnikiem ZR. Spotkanie było poświęcone w całości sytuacji w zakładzie w obliczu doniesień medialnych o złożeniu przez Zarząd Spółki w czwartek 19 września 2013 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Krośnie o wszczęcie procedury upadłościowej.
Jak pokazują rankingi Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie za Szwecją i Niemcami w produkcji autokarów, wielu producentów przenosi swoje linie produkcyjne do naszego kraju, jednak wiadomość z końca ubiegłego tygodnia dała jasno do zrozumienia, że Autosan S.A. nie będzie się już liczył na tym rynku produkcyjnym. Jak skomentował to w jednym z wywiadów dla mediów Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR "(...) o trudnej sytuacji było wiadomo, ale upadłość jest zaskoczeniem (...)", między innymi dlatego, że nikt z obecnych władz Spółki nie odważył się poinformować wprost chociażby przedstawicieli załogi o tym zamiarze, co więcej z nieoficjalnych źródeł mamy informację, iż podpisy pod wnioskiem do sądu były złożone już dwa tygodnie wcześniej, jeszcze przed wizytą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
W opublikowanym na portalu internetowym artykule Puls Biznesu przedstawia dane, z których wynika, że rynek autobusów nie zanotował w tym roku wzrostów. W Polsce zamówiono 500 autobusów miejskich. Najwięcej dostarczył Solaris – 285, czyli 56 proc., na kolejnych miejscach są Mercedes (20 proc.) i Solbus (9 proc.). Autosan z 30 pojazdami miał 7 proc. rynku. Firmy ratuje eksport, ale niestety Autosan nie zarobił na tym dużo. Z analizy JMK wynika, że w pierwszym półroczu wyprodukowano w Polsce 1496 autobusów. Najwięcej MAN (657), Solaris (363) i Volvo (360). Autosan z 36 autobusami zajął piąte miejsce, po Scanii (41).
Z kolei sytuacja pracowników przedstawia się następująco: otrzymali połowę wynagrodzenia za miesiące czerwiec i lipiec br., a za sierpień nie dostali nic, dlatego też nie ma się czemu dziwić, że w dniu dzisiejszym przed godziną 10, cała rozgoryczona załoga zgromadziła się pod bramą główną w oczekiwaniu na jakiekolwiek słowa wyjaśnienia. Oczywiście nikt z zarządu Spółki nie wyszedł do zgromadzonych i tym samym pracownicy zablokowali całe piętro w budynku biurowym, gdzie próbowali uzyskać konkretne informacje i ewentualne potwierdzenie medialnych doniesień. W efekcie do zgromadzonych  wyszedł Zygmunt Suski Wiceprezes Zarządu, który potwierdzając fakt złożenia wniosku do sądu o upadłość starał się zapobiec emocjom jakie udzielały się pracownikom. Kontrowersje budzi także fakt, że właściciel większościowego pakietu akcji spółka Sobiesław Zasada SA pozbyła się swoich akcji a „szczęśliwym nabywcą za symboliczną kwotę" został bliżej nikomu nieznany przedsiębiorca Grzegorz Tarnawa – czyżby kolejny „cudotwórca, uzdrowiciel” z perspektywą pozyskania potencjalnego inwestora? – najbliższy czas pokaże...

20-21.09.2013 r. Warszawa

Kolejną 28 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Tym razem byli to przedstawiciele Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w następujących osobach: Marian Foremny, Marian Bajger, Zofia Nocek, Edward Nocek, Jan Żywicki oraz Władysław Szewczyk.

15.09.2013 r. Częstochowa

31 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Po całym sobotnim dniu obecności na finale warszawskiej manifestacji przeciwko polityce rządu i po nocy spędzonej w autokarach, związkowcy udali się na pielgrzymkę w atmosferze skupienia i modlitwy do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze pod hasłem przewodnim: "Solidarność wierna Bogu w Trójcy jedynemu, Kościołowi i Ojczyźnie". Pielgrzymkę zapoczątkował jeszcze  bł. ks. Jerzy Popiełuszko a po jego śmierci kultywuje tradycję Związek „Solidarność”. Co roku w spotkaniu na Jasnej Górze bierze udział matka błogosławionego kapelana „Solidarności”, Marianna. W tym roku w uroczystościch uczestniczyło blisko 20 tys. osób. Modlitwie przewodniczył metropolita gdański abp Leszek Sławoj Głódź, on także wygłosił kazanie do zgromadzonych wiernych. Zauważył, że to z tej postawy solidarności z ludzką pracą wynika także akceptacja Kościoła dla działalności związków zawodowych. – „(...) Są one powołane dla zabezpieczenia nie tylko bytowych interesów ludzi pracy, nie tylko ułożenia właściwych relacji między pracodawcami a pracownikami. Są także stróżami pracowniczej godności. Kto twierdzi, że czas związków zawodowych się kończy, daje wyraz swojej arogancji w stosunku do ludzi pracy, niezrozumieniu nie tylko ich potrzeb, także godności pracy ludzkiej, której należny jest szacunek i ochrona. Projekty ustaw o eksterminacji związków zawodowych, o odbieraniu pomieszczeń itp., to duch niczym rodem ze stanu wojennego (...)” – stwierdził arcybiskup. Przed mszą głos zabrał Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda. Relacja z uroczystości i materiał video, w której brali także udział związkowcy z naszego Regionu – kliknij poniżej.

14.09.2013 r. Warszawa

Na kilka minut przed godziną 16 na placu Zamkowym Tadeusz Majchrowicz, do którego należało ostatnie słowo w imieniu organizatora zakończył Ogólnopolską Manifestację "Dość lekceważenia społeczeństwa", dziękując jednocześnie wszystkim zgromadzonym za czynny udział i wzorową postawę. W ciągu tych czterech dni protestu siłą naszego Związku okazały się twarde i niezbite argumenty, a nie pieniactwo i rzekome burdy, o które nas wielokrotnie w mediach  szczególnie politycy koalicji rządzącej posądzali, szukając jednocześnie prowokacji. Wbrew zapowiedziom także mieszkańcy stolicy okazali wyrazy poparcia i sympatii dla protestujących, gdyż mieli świadomość, że również walczymy o ich interesy i kolejnych pokoleń wchodzących w tzw. wiek produkcyjny. Nawet, jeśli dziś tego nie widać, związki zawodowe osiągnęły swój cel. Politolog Rafał Chwedoruk przekonuje w jednym z wywiadów, że ostatnie dni protestów, choć były spokojne, miały bardzo wymowny charakter dla dzisiejszej władzy. – „Problem dla każdej władzy pojawia się wtedy, gdy obywatele zaczynają się z niej śmiać.” - powiedział politolog i dodał, że po protestach utkwił w pamięci społeczeństwa "pomnik" Donalda Tuska, zrobiony przez związkowców. – „Jak komuś stawiamy pomnik, to znaczy, że uznajemy że przeszedł, w tym momencie na szczęście tylko politycznie, do przeszłości.” - stwierdził Rafał Chwedoruk.
W imieniu Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR, Region pragnie podziękować wszystkim uczestnikom z Krosna, Jasła i Sanoka za czynny udział i obecność w Warszawie. Każdy z uczestników swoją obecnością dołożył małą „cegiełkę” w świadomości społeczeństwa, a w szczególności wśród osób niezrzeszonych i do tej pory patrzących obojętnie na nasze działania.

13.09.2013 r. Warszawa

Podczas specjalnego happeningu przed Sejmem w trzecim dniu protestu Piotr Duda, Jan Guz oraz Tadeusz Chwałka przy dźwięku fanfar odsłonili pomnik premiera. Donald Tusk jest w peruwiańskiej czapce z piłką pod pachą. Po figurą znajdował się napis: "premierowi naród" a całość była wzorowana na pomniku przywódcy Korei Północnej, Kim Ir Sena. Związkowcy zapowiedzieli, że będą nieśli figurę podczas sobotniej manifestacji, a potem chcą, by objeżdżała kraj, szczególnie upadłe zakłady pracy, dlatego też Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK apelował do manifestantów, aby nie rzucali w pomnik jajkami...
Ponadto piątek był dniem debat i tzw. wolnej trybuny dla organizacji i osób wspierających protest. Głównymi tematami debaty były dialog społeczny oraz uprawnienia związków zawodowych.
Wyrazy solidarności z protestem przesłały struktury niemieckiej centrali związkowej DGB z regionów Berlina i Brandenburgii oraz Saksonii. Nasz Region reprezentowali związkowcy z PGNiG S.A. Oddział Sanok.

12.09.2013 r. Warszawa

”Oświata jest dobrem całego narodu” – pod takim hasłem w drugim dniu protestu pod budynkiem MEN zgromadzili się nauczyciele z całego kraju, aby wyrazić sprzeciw wobec działań rządu i proponowanym reformom, żądając jednocześnie większych nakładów na oświatę, wstrzymania prac nad nowelizacją Karty nauczyciela (chodzi o propozycje zmian w urlopach, ewidencjonowania czasu pracy i systemie wynagrodzeń), domagali się też zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli. Działacze "S" sprzeciwiają się także obowiązkowi szkolnemu dla sześciolatków, protestowali przeciw wysokim cenom podręczników i „odstępowania od wychowania historyczno-patriotycznego”. W międzyczasie przed Sejmem odbyły się dwie debaty z udziałem ekspertów - o przemyśle i o ochronie zdrowia. Z naszego Regionu do stolicy udali się związkowcy z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania z Krosna i Jasła.

11.09.2013 r. Warszawa

No i zaczęło się. „Bal się skończył, pora wystawić rachunek”... i tym samym rozpoczęły się Ogólnopolskie Dni Protestu w stolicy. W pikietach przed Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Skarbu, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Demonstrujący przedstawiali swoje postulaty w poszczególnych ministerstwach, które dotyczą m.in. opracowania polityki przemysłowej, wspierania realnej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy, usunięcia z kodeksu pracy „antypracowniczych” zapisów, podniesienia płacy minimalnej czy wycofania się z podniesienia wieku emerytalnego. W pierwszym dniu protestów uczestniczyło 26 tysięcy związkowców, stamtąd wyruszyli przed Sejm gdzie postawili miasteczko namiotowe. Zgodnie z tradycją rządzący nie znaleźli czasu na spotkanie z demonstrantami. – „Rozpoczynamy dzisiaj wielki marsz. Nie siedzimy przed komputerami, nie siedzimy przed telewizorami, nie narzekamy na forach internetowych, tylko jesteśmy tutaj razem. Dlatego na te dni zapraszam wszystkich. Nie bójcie się, przyjechaliśmy wykrzyczeć różne postulaty” – powiedział pod Sejmem przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda.
Z naszego Regionu na rozpoczęcie akcji protestacyjnej udali się związkowcy z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie.

01.09.2013r. Stalowa Wola

NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska, NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie byli organizatorami obchodów 25. rocznicy strajków o „Solidarność” w Stalowej Woli. Patronat nad uroczystościami objął Przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Piotr Duda, w którego imieniu na uroczystościach przemawiał Tadeusz Majchrowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W trakcie obchodów miał miejsce wykład Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego „Strajki w 1988 r. i ich znaczenie w najnowszej historii Polski”. Pod koniec uroczystości nastąpiło wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności przez Prezesa IPN, którym m.in. został uhonorowany Adam Ruchlewicz z Sanoka. Z kolei Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego zostali odznaczeni Marian Kunc i Marian Witalis z Sanoka.

01.09.2013r. Krosno

W sierpniu 1980 roku przebudzony naród nie żądał tylko podwyżek płac. Obok postulatów ekonomicznych pojawiły się polityczne. Władza została zaskoczona. Najbardziej znany strajk w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się w sierpniu 1980 w obronie Anny Walentynowicz, zwolnionej z pracy pięć miesięcy przed emeryturą i zwolnionego później Lecha Wałęsy. Na bramie stoczni wywieszono 21 postulatów powołanego wcześniej Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Wkrótce fala strajków ogarnęła całą Polskę, a MKS pod koniec protestu reprezentował ponad 600 przedsiębiorstw. W końcu doszło do podpisania porozumień sierpniowych. Dzieckiem sierpnia 1980 roku stał się, powołany 17 września 1980 r., Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. „Solidarność” stała się pierwszą od czasu zniszczonego przez komunistów niezależną od władzy siłą polityczną w powojennej Polsce.
W 33 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się uroczysta Msza Św., której przewodniczył Honorowy Obywatela Miasta Krosna ks. prałat Tadeusz Szetela. Było to jednocześnie zakończenie dwudniowej pielgrzymki pątniczej zacnych Warszawiaków przybyłych do nas z Żoliborza.
Ponadto uroczystości upamiętniające rocznicę podpisania porozumień sierpniowych odbyły się także w Sanoku i Jaśle.

31.08.2013r. Krosno

W krośnie odbyły się długo oczekiwane uroczystości przekazania Krzyża Pątniczego od Grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Licznie przybyli z warszawskiego Żoliborza Pątnicy Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus o godzinie 16:00 stawili się pod Pomnikiem bł. Jana Pawła II w Krośnie przy Krzyżu Papieskim (ul. Bieszczadzka). Na wstępie uroczystości Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR przywitał przybyłych gości i poczty sztandarowe. Następnie po krótkiej modlitwie, którą poprowadził Ks. Krzysztof Mijal Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, zgromadzeni wierni w akompaniamencie Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej działającej przy RCKP w Krośnie  przeszli w procesji ulicami miasta Krosna (ul. Lwowska, Niepodległości, Prochownia) aż do kościoła pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej, przy którym nastąpiło przekazanie Krzyża Pątniczego. Eucharystię poprowadził i kazanie wygłosił specjalnie przybyły na tą okazję Jego Ekscelencja ks. biskup Stanisław Jamrozek z Przemyśla.
Niniejszym pragniemy raz jeszcze podziękować władzom Miasta Krosna, Policji, służbom porządkowym oraz Maltańskej Służbie Medycznej Oddział Krosno za wzorowe przygotowanie i zabezpieczenie trasy przemarszu procesji.
Autorem galerii zdjęć z uroczystości jest Marian Kraczkowski, Członek ZR z Muzeum Budownictwa Ludowego z Sanoku.

27-28.08.2013r. Gdańsk

Trwają dwudniowe obrady Komisji Krajowej w Gdańsku, w których uczestniczy Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR.

25.082013r. Haczów

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz uczestniczył w XXX Jubileuszowych Dożynkach Archidiecezji Przemyskiej organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników, Marszałka Województwa Podkarpackiego, władze gminy Haczów, Starostę Brzozowskiego oraz Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie.

23.08.2013r. Krosno

Obradowało Prezydium Zarządu Regionu, po raz pierwszy w nowym składzie po decyzjach ZR z 2 sierpnia 2013r. Paweł Pietrusza nowym Z-cą i Krzysztof Fal-Członek Prezydium. Główne tematy to: przygotowania do obchodów 33 urodzin „Solidarności”, Ogólnopolskich Dni Protestu oraz XXXI Pielgrzymki Ludzi Pracy.
Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w uroczystościach, a także dniach protestu pod hasłem: „Dość lekceważenia społeczeństwa”.

23.08.2013r. Sanok

W siedzibie sanockiego oddziału odbyło się spotkanie „Konwentu” Przewodniczących organizacji związkowych powiatu sanockiego. Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz i Zastępca Andrzej Szall omówili szczegółowo planowany przebieg Ogólnopolskich Dni Protestu, które odbędą się w dniach 11-14 września br. w Warszawie. Przew. ZR przedstawił też treść pisma skierowanego do Wojewody Podkarpackiego o uchylenie uchwały Rady Miasta Sanoka, która przypomnijmy nazwała kilkudziesięciometrowy fragment ulicy  im. Ks. Prałata Adama Sudoła, co jest sprzeczne z wnioskiem złożonym przez sanocką „Solidarność” i wiele środowisk społecznych i politycznych.

19.08.2013r. Jasło, Krosno

Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz poprowadził najpierw w Oddziale w Jaśle a nastepnie w siedzibie ZR w Krośnie Konwenty Przewodniczących. Tematem przewodnim obydwu spotkań były przygotowania i mobilizacja do protestów pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”, które rozpoczną się 11 września w Warszawie. Ponadto poruszono kwestię wyjazdu na XXXI Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy. Przypadającej w dniach 14-15 września br. Przewodniczący ZR przypomniał także o obowiązku wypełniania i przekazywania do Regionu ankiet informacyjnych, z którego jak się okazuje część organizacji związkowych nadal się nie wywiązała.

18-19.08.2013r. Warszawa

Już po raz 27 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Oprócz Mariana Foremnego z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie służbę pełnili członkowie z MPGK Krosno: Małgorzata Pelczar, Zbigniew Pelczar, Tomasz Mazur oraz gościnnie Halina Stanisz i Sabina Jarząb.

 

15.08.2013r. Krosno

Na krośnieńskim Rynku została odprawiona uroczysta polowa Msza Św. z okazji 93. rocznicy zwycięstwa nad Bolszewikami w Bitwie Warszawskiej w intencji żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych bojach o Niepodległość Ojczyzny. Po Mszy Św. zgromadzeni przeszli pod pomnik Marszałka Piłsudskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości: przemowy, składanie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i apel poległych. W uroczystościach udział wzięła Kompania Honorowa Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, harcerze a także przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, przedstawiciele partii politycznych i służb mundurowych. Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Górnicza Orkiestra Dęta z Krosna. W imieniu podkarpackiej „Solidarności” kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła delegacja: Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR, Krzysztof Fal Członek Prezydium ZR i Marian Bajger Przewodniczący RSEiR.

Relacja video z uroczystości

 

14.08.2013r. Gdańsk

Apel Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy do członków związku

Serdeczne wyrazy współczucia

Ks. Krzysztofowi Mijalowi

Duszpasterzowi Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

z powodu śmierci
Mamy

składają

Pracownicy Regionu i Związkowcy Podkarpackiej „Solidarności”.

Pogrzeb ś.p. Klary Mijal odbędzie się w sobotę 10.08.2013 o godz.11 w kościele parafialnym we Frysztaku

03.08.2013r. Miejsce Piastowe

Szesnasty rok z rzędu „Solidarność” regionu Podkarpacie uczestniczyła w Nabożeństwie Fatimskim „na górce” w Miejscu Piastowym. Mszy Świętej przewodniczył Abp Edward Nowak z Rzymu a homilię wygłosił Bp Andrzej Jeż Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Całą uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór „Immaculata” z Nowego Sącza. Dziękujemy Pocztom Sztandarowym i wszystkim, którzy włączyli się w tą wspólna modlitwę.

02.08.2013r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie odbyło się posiedzenie ZR. Dokonano zmian organizacyjnych w składzie Prezydium ZR. W miejsce śp. Stanisława Galona funkcję Zastępcy Przewodniczącego-Sekretarza od dzisiaj pełni Paweł Pietrusza z Oświaty i Wychowania z Jasła, natomiast na Członka Prezydium został powołany Krzysztof Fal z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie. Zarząd przyjął także rozliczenie budżetu za II kwartał br. Ponatdo powołano nowy skład Regionalnej Komisji Wyborczej, pod której nadzorem będą przeprowadzane najbliższe wybory na kadencję związkową 2014-2018. Podjęto także stanowisko ws. zmiany nazwy dotychczasowej, raptem kilkudziesięciometrowej ul. Kazimierza Wielkiego w Sanoku na ul. ks. Adama Sudoła, którą to Rada Miasta w drodze Uchwały wprowadziła z dniem 31 lipca br. Zdaniem Członków ZR jest to haniebna decyzja Rady Miasta Sanoka w obliczu wielu zasług śp. ks. Adama Sudoła dla samego miasta jak i „Solidarności”. Należy tutaj przypomnieć, iż Region wnioskował jeszcze w marcu br. roku do Burmistrza Miasta Sanoka o zmianę nazwy ul. Wałowej i nadanie jej imienia ks. Adama, ale jak widać bezskutecznie. Dlatego też Region wystąpi z wnioskiem do Wojewódy Podkarpackiego o uchylenie tej Uchwały i ponowne rozpatrzenie wniosku.

01.08.2013r. Krosno

Dzisiaj doszło do podpisania przez KZ NSZZ „Solidarność” w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie dwóch istotnych dokumentów, które były przedmiotem długich i niejednokrotnie burzliwych rozmów z pracodawcą. Pierwszym z nich jest Aneks do Regulaminu wynagradzania pracowników SPPR w Krośnie, w którym udało się zachować dodatki dla zespołów wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego i tym samym po wejściu w życie od 15 sierpnia br. będą obowiązywać stałe procentowe wskaźniki. Z kolei drugim dokumentem podpisanym przez KZ jest wspólnie wypracowane Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków wynagrodzenia niż wynikające z umów o pracę, zawarte na czas określony od 1 września do 31 grudnia 2013r. Strona związkowa tym samym wyraziła zgodę na obniżenie wynagrodzeń i ich pochodnych wszystkich pracowników o wskaźnik 5% za wyjątkiem osób, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiagnięcia wieku emerytalnego w myśl art. 39 Kodeksu pracy. Wygospodarowane w ten sposób oszczędności mają pomóc pracodawcy w przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji i zakupie m.in. nowej karetki, gdyż jeden z takich pojazdów uległ wypadkowi na początku lipca br. i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

29.07.2013r. Sanok

W sanockim AUTOSANIE odbyło się Nadzwyczajne Zakładowe Zebranie Delegatów. Powodem zwołania gremium było złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” przez kol. Zbigniewa Krystyńskiego. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą i Statutem NSZZ „Solidarność”, w terminie do 30 dni od złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji należy przeprowadzić wybory uzupełniające na to stanowisko. W głosowaniu tajnym nowym Przewodniczącym KM została wybrana Ewa Latusek, dotychczas pełniąca funkcję Skarbnika KM. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, który złożył kol. Zbigniewowi podziękowania za dotychczasową, w pełni oddaną i sumienną pracę na rzecz Związku. Nowo wybranej Przewodniczącej gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów w pracy związkowej.

27-28.07.2013r. Warszawa

To już kolejna 26 warta przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, którą pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Tym razem służbę objęli pracownicy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie w następujących osobach: Marian Foremny, Bogdan Piękoś, Tadeusz Marecki, Ferdynand Kielar, Jan Długosz i Jan Kandefer.

25.07.2013r. Jasło

Po długich oczekiwaniach mamy nareszcie lokal własnościowy w Jaśle. W kancelarii notarialnej doszło do sfinalizowania transakcji i zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Pola 3, która zgodnie z  realizacją zobowiązań przyjętych na WZD Regionu z 2010r. zostanie przeznaczona na siedzibę Oddziału w Jaśle.  Należy przypomnieć, że od  1 kwietnia 1998r. kiedy to  tereny powiatu jasielskiego zostały wyodrębnione z Regionu Małopolska i wcielone do Regionu Podkarpacie, do chwili obecnej siedziba Oddziału korzystała z wynajmowanych pomieszczeń i lokali. Co prawda zakupiony lokal wymaga jeszcze adaptacji pomieszczeń i przystosowania ich na potrzeby Oddziału, jednak jest to niewątpliwie duży krok w zapewnieniu stabilizacji funkcjonowania Regionu na terenie Jasła i okolic. 

25.07.2013r. Krosno

Dzisiaj przypada dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców, pielgrzymów i podróżnych. W tym dniu swoje święto obchodzi także nasz Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie,  ksiądz prałat Krzysztof Mijal. Z tej okazji w imieniu Przewodniczącego ZR i całego Regionu serdeczne życzenia i kwiaty na ręce solenizanta złożyła delegacja: Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR oraz Michał Szymański prawnik ZR.

21.07.2013r. Lublin

W lipcu 1980 r. Lubelszczyznę ogarnęła fala strajków, nazwana później Lubelskim Lipcem 1980. Poprzedziły one sierpniowy wybuch protestów na Wybrzeżu i powstanie Solidarności. Obok innych przedsiębiorstw regionu, stanął też cały lubelski węzeł kolejowy. Kolejarze rozpoczęli protest 16 lipca rano w lokomotywowni, a potem zastrajkował cały węzeł - łącznie ponad 3,5 tys. kolejarzy. Po raz pierwszy w PRL protestujący robotnicy pozostali w swoich przedsiębiorstwach, negocjowali z władzami i podpisywali porozumienia. Żądali podwyżek płac, poprawy warunków pracy, lepszego zaopatrzenia, ale także m.in. pociągnięcia do odpowiedzialności winnych marnotrawstwa i nadużyć, ograniczenia biurokracji, nowych wyborów do władz związków zawodowych, wolnej prasy. Wkrótce po wygaśnięciu protestów na Lubelszczyźnie wybuchły strajki na Wybrzeżu, gdzie korzystano z lubelskich doświadczeń.
Na lubelskim dworcu kolejowym odprawiona została polowa Msza Święta w intencji robotników, którzy strajkowali w 1980 r. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą strajk oraz pod Pomnikiem Doli Kolejarskiej.
Obecny na uroczystościach Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz wyraził szacunek i wdzięczność, “wszystkim tym, którzy w lipcu 1980 r. powiedzieli dość komunistycznej władzy”. Wezwał jednocześnie wszystkich do udziału w protestach zapowiedzianych przez Solidarność we wrześniu tego roku – „Minęło 33 lata od tamtych wydarzeń i w tej chwili, kiedy żyjemy w wolnym kraju, rzekomo demokratycznym, z tego miejsca Solidarność musi powiedzieć dość temu, co dzieje się w naszej Ojczyźnie. Musimy jasno powiedzieć dość łamaniu i deptaniu praw pracowniczych, co dzieje się nagminnie we wszystkich częściach kraju, musimy powiedzieć dość antypracowniczej władzy”. Tadeusz Majchrowicz wezwał jednocześnie wszystkich do udziału w protestach zapowiedzianych przez Solidarność we wrześniu tego roku. Obszerna galeria zdjęć z uroczystości – kliknij poniżej.

19.07.2013r. Krosno

W siedzibie Regionu Podkarpacie obradowało Prezydium ZR. Omówione zostały sprawy bieżące m.in. kwestie techniczne związane z zakupem lokalu dla Oddziału w Jaśle. Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz przedstawił wstępne ustalenia odnośnie zaplanowanych na wrzesień ogólnokrajowych protestów pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”, które rozpoczną się 11 września br. w Warszawie zgodnie z ustaleniami Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Strajkowego. Wyznaczono termin posiedzenia Zarządu Regionu na dzień 2 sierpnia 2013r.

16.07.2013r. Krosno

W Sądzie Rejonowym w Krośnie odbyła się kolejna rozprawa zwolnionych w trybie dyscyplinarnym w czerwcu ubiegłego roku czterech pracowników krośnieńskiego PKS-u. Po długich oczekiwaniach udało się przesłuchać ostatniego ze świadków pozwanego pracodawcy, który podobnie jak w przypadku innych świadków pozwanego, skutecznie uchylał się od stawiennictwa przed Sądem zasłaniając się zgodnie z procedurą zwolnieniami wystawionymi przez lekarza sądowego. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 22 października 2013 r. celem przesłuchania stron i zapoznania się z nowym materiałem dowodowym z prokuratury, która równolegle w czasie prowadziła śledztwo ws. przyjęcia korzyści majątkowej przez jednego z pracowników krośnieńskiego PKS-u., a de facto świadka na dzisiejszej rozprawie.

12.07.2013r. Krosno

W siedzibie Regionu odbyło się spotkanie przedstawicieli KZ NSZZ „Solidarność” w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie z dyrektorem tej jednostki Andrzejem Jurczakiem. Przedmiotem prowadzonych rozmów była kwestia finansowa, a konkretnie brak dostatecznej ilości środków finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania SPPR. Związkowcy zadeklarowali gotowość na ustępstwa i wyrazili wolę zrzeczenia się pewnej części wynagrodzeń na określony czas, jednakże pojawiły się rozbieżności w sposobie liczenia tych kwot. Pracodawca opierając się na stanowisku z księgowości sugeruje, iż zaproponowany przez związkowców jednolity i przejrzysty system obniżenia wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników SPPR będzie zbyt trudny do wyliczenia w systemie komputerowym od wersji zaproponowanej przez pracodawcę, która co ciekawe zawiera 8 różnych wariantów obliczeniowych. Rozmowy w tej kwestii będą nadal trwały.

11.07.2013r. Krosno

W Kościele Ojców Kapucynów w Krośnie o godz. 18.30 odprawiona została Msza Św. na rozpoczęcie uroczystości upamiętniających ofiary ukraińskich nacjonalistów w 70 rocznicę zbrodni na Wołyniu, które zorganizowało krośnieńskie Biuro Prawa i Sprawiedliwości. Po Mszy św. nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów – w imieniu naszego Regionu kwiaty złożyła delegacja, której przewodniczył Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR. Natępnie w sali konferencyjnej Biura Prawa i Sprawiedliwości odbyła się projekcja filmu „Kryptonim Pożoga” w reżyserii Wincentego Ronisza ukazującego dramatyczne wydarzenia z 1943 roku na Wołyniu poprzez pryzmat doświadczeń tych, którzy ocaleli z piekła czystek etnicznych, poprzez działalność ośrodków samoobrony ludności polskiej, wreszcie formowanie się i aktywność bojowych sił zbrojnych 27 Wołyńskiej Dywizji AK – największej, zwartej jednostki sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Pełna wersja filmu dokumentalnego wyprodukowanego przy współudziale Fundacji Filmowej Armii Krajowej, Agencji Produkcji Filmowej i Telewizji Polskiej – kliknij poniżej.

10.07.2013r. Jarosław

O godzinie 13 pod zakładem Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. Oddział w Jarosławiu, który specjalizuje się w produkcji poszyć siedzeń do luksusowych samochodów znanych marek, kilkuset związkowców NSZZ „Solidarność” z różnych stron Podkarpacia pikietowało w celu poparcia działań Związku o powrót do pracy kol. Justyny Maczugi - Zastępcy Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. Oddział w Jarosławiu, zaprzestania łamania przepisów BHP oraz wyrażenia sprzeciwu wobec nadużywania zatrudniania pracowników na czas określony jak i za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej. Związkowcy tym samym wyrazili głębokie niezadowolenie i sprzeciw wobec takich działań pracodawcy oraz degradacji roli pracownika – człowieka. Czynne wsparcie dla pikietujących związkowców udzielili przedstawiciele z naszego Regionu, którzy przybyli tam na miejsce: Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR i Krzysztof Fal Członek ZR. Relacja video z pikiety autorstwa TVP RZESZÓW – kliknij poniżej.

10.07.2013r. Krosno

W siedzibie Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli KZ NSZZ „Solidarność” Huty Szkła w Jaśle S.A. z syndykiem Markiem Leszczakiem. Tematem głównym było omówienie planów na najbliższy okres związanych z dalszą działalnością i losem pracowników Huty Szkła w Jaśle S.A., która jest częścią Grupy Kapitałowej Krosno. W spotkaniu i rozmowach z ramienia Regionu uczestniczył Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR.

09.07.2013r. Warszawa

Delegacja z Zarządu Regionu w osobach: Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR, Marian Foremny (BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie) oraz Michał Szymański prawnik ZR udała się na warszawski Żoliborz w celu oficjalnego odebrania 15 eksponatów z Muzeum Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które zgodnie z podpisanym protokołem zostały przekazane dla naszego Regionu. Z inicjatywy Mariana Foremnego na terenie Parafii pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie ma powstać pod patronatem Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” muzeum Bł. ks. Jerzego. W drugiej części wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami grupy Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus, na którym zostały omówione szczegóły uroczystostej pielgrzymki dziękczynno-błagalnej zaplanowanej na dzień 31 sierpnia 2013r. w Parafii pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie. Na tę okoliczność wraz z Krzyżem Pątniczym od grobu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki spodziewamy się przybycia grupy ok. 70 osób z Parafii p.w. św. Stanisława Kostki z Warszawy.

05.07.2013r. Krosno

Prawie 5 lat czekaliśmy na wyniki śledztwa ws. nieprawidłowości w Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie jakie miały miejsce w latach 2002-2009 zanim ogłoszono upadłość likwidacyjną. 5 września 2008 r. z inicjatywy Regionu zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych już członków zarządu. W rezultacie dzisiaj Prokurator Okręgowy w Krośnie skierował akt oskarżenia przeciwko 5 osobom głównie o przestępstwa z art. 296 § 3 kk polegające na przekroczeniu ciążących na nich uprawnień bądź niedopełnieniu obowiązków w związku z zajmowaniem się sprawami majątkowymi Krośnieńskich Hut Szkła, w wyniku czego wyrządzili szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 88 664 559,83 zł. Mamy nadzieję, że na winnych doprowadzenia do upadłości zakładu z wieloletnimi tradycjami i renomą spadnie wreszcie karząca ręka sprawiedliwości. Pełna treść aktu oskarżenia w zakładce poniżej.

30.06.2013r. Jasło

Odszedł od nas, po długiej i ciężkiej chorobie, cicho, skromnie, w pół słowa, pół gesty... Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że już nie powróci. Pozostanie wspomnienie wśród rodziny i przyjaciół zmarłego, że jeszcze jeden prawy człowiek odszedł od nas na zawsze.
W kaplicy Cmentarza Komunalnego w Jaśle odbyła się ceremonia pogrzebowa śp. Stanisława Galona, która oprócz najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych zgromadziła wielu związkowców z całego Regionu. Przedstawiciele organizacji związkowych z Krosna, Jasła i Sanoka wraz z pocztami sztandarowymi a także Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta z Jasła oddali hołd i należny szacunek śp. Stanisławowi. Ostatnie słowa nad grobem zmarłego wygłosił Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, w których przypomniał wszystkim zgromadzonym o Jego zasługach dla Związku, będąc jednocześnie skromnym człowiekiem, pozostawał zawsze w cieniu, na drugim planie, nie lubił pochwał i zaszczytów. Być może mało mówił, ale czyny jego pozostaną w pamięci. Godnie przeszedł swoją doczesną drogę. Takiego będziemy Go pamiętać. Niech spoczywa w pokoju!

28.06.2013r. Jasło

W siedzibie zakładu LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle odbyło się spotkanie Przedstawicieli „Solidarności” z KM NSZZ „S” LOTOS Czechowice S.A. oraz KM NSZZ „S” LOTOS Infrastruktura S.A. Przedmiotem rozmów była kwestia wspólnego porozumienia między organizacjami, które ma doprowadzić do przekształcenia i utworzenia jednej Komisji Międzyzakładowej, aby dostosować tym samym strukturę organizacyjną związku do zmian organizacyjnych jakie nastąpiły i nastąpią niebawem u pracodawcy. W wyniku spotkania podpisano porozumienie wstępne, które zobligowuje KM NSZZ „S” LOTOS Infrastruktura S.A. w terminie do 12 lipca br. do podjęcia stosownej uchwały, na mocy której Członkowie KM wypowiedzą się czy chcą dokonać proponowanych zmian. Spotkanie było monitorowane przez nasz Region ze strony Michała Szymańskiego prawnika ZR.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28.06.2013 r. zmarł w wieku 61 lat
 

śp. Stanisław Galon

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, Szef Oddziału w Jaśle.
Śp. Stanisław Galon był pracownikiem ZTS „Gamrat”–ERG w Jaśle, współorganizator „Solidarności” i od września 1980 r. Przewodniczący Komitetu założycielskiego.
25 października 1980 r. został Wiceprzewodniczącym Jasielskiego MKZ, był też delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolska.
5 listopada 1982 r. przebywał w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze do 4 lutego 1984 r. W stanie wojennym kolportował wydawnictwa niezależne.
W1992 r. został Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w jasielskim „Gamracie”.
Od czerwca 1998 r. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” i Szef Oddziału w Jaśle. Był też delegatem na II Krajowy Zjazd Delegatów.
Od 1992 r. aktywnie działał w Radzie Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego gdzie był jej Sekretarzem, a później Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sekcji.
Śp. Stanisław był aktywnym działaczem społecznym w środowisku jasielskim, uczestniczył w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Był organizatorem wielu uroczystości patriotycznych i związkowych.
Oddany bez reszty „Solidarności”, wielki Patriota a jednocześnie niezwykle skromny człowiek.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i naszych modlitwach.

Tadeusz Majchrowicz
wraz z pracownikami
i Zarządem Regionu Podkarpacie
NSZZ „Solidarność” w Krośnie

 

Ceremonia pogrzebowa śp. Stanisława Galona rozpocznie się w dniu 30.06.2013 r. (niedziela) o godz. 12.45 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Jaśle przy ul. Adama Mickiewicza.

27.06.2013r. Krosno

W Hotelu Śnieżka w Krośnie odbyło się całodniowe szkolenie ogólnozwiązkowe, w którym udział wzięło 25 członków NSZZ „Solidarność” z dynamicznie rozwijającej się organizacji w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie. Szkolenie oficjalnie rozpoczął Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR witając jednocześnie panią Marię Kościńską, trener Działu Szkoleń Komisji Krajowej. W drugiej części zajęć do uczestników przybył Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, który udzielał zainteresowanym odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Liczymy, że wiedza zdobyta przez uczestników przyniesie im korzyści w codziennej i jak niejednokrotnie okazuje się trudnej pracy związkowej.

26.06.2013r. Krosno

Wystartował 24 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. Na krośnieńskiej starówce metą zakończył się liczący dokładnie 231,1 km I Etap Wyścigu Lublin-Krosno. Jako pierwszy metę przekroczył Vitaly Popkov z Ukrainy reprezentujący ISD CONTINENTAL Team, który już jutro w Żorach założy żółtą koszulkę lidera Wyścigu. Ten sam zawodnik otrzymał jeszcze dwie koszulki: białą z klasyfikacji punktowej i zieloną w klasyfikacji górskiej. Najszybszy z Polaków Piotr Kirpsza z BDC-MARCPOL Team zameldował się na mecie na 6 miejscu. Wcześniej przed przyjazdem zawodowców został przeprowadzony Mini Wyścig „Solidarności”, w którym wzięli udział najmłodsi fani „dwóch kółek” w kilku kategoriach wiekowych.

25.06.2013r. Sanok

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 80-lecia urodzin Władysława Szulca, założyciela NSZZ „Solidarność” w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, konserwatora zabytków, fotografika i malarza oraz działacza społecznego. Życzenia urodzinowe dostojnemu jubilatowi złożyli przedstawiciele Zarządu Regionu: Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, Andrzej Szall Zastępca Przewodniczącego ZR oraz Członkowie ZR w osobach Marian Kraczkowski, Joanna Hydzik i Antoni Malinowski.

25.06.2013r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie odbyło się posiedzenie ZR. Nowym członkiem Prezydium w miejsce Barbary Elsaeidy został wybrany Paweł Pietrusza z Oświaty i Wychowania z Jasła. Zostało podsumowane sondażowe referendum strajkowe z naszego Regionu i na szczeblu krajowym. Ponadto omówiono kwestię protestu sanockiego AUTOSANU, który odbędzie się 27 czerwca br. w Krakowie pod siedzibą właściciela Sobiesława Zasady.

24 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Sponsorzy I etapu Lublin-Krosno:

17.06.2013 r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR. Omówione zostały sprawy bieżące jak również kwestie techniczne związane z organizacją I etapu Lublin – Krosno 24 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków zaplanowanego na dzień 26 czerwca br. Jednym z punktów ograd była także pikieta, która ma być zorganizowana przez Organizacje Związkowe działające w AUTOSAN S.A. pod siedzibą Grupy Kapitałowej Sobiesława Zasady w Krakowie w związku z trwającym sporem zbiorowym. Prezydium wyznaczyło termin najbliższego posiedzenia Zarządu Regionu na dzień 25 czerwca 2013 r.

15-16.06.2013 r. Warszawa

Na warszawskim Żoliborzu po raz 25 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnili przedstawiciele naszego Regionu i tym razem byli to członkowie z KM NSZZ „Solidarność” w AUTOSAN S.A. w następujących osobach: Zbigniew Krystyński, Wojciech Bodziak, Dorota Kalinowska, Jerzy Kalinowski, Zbigniew Zdziarski oraz Władysław Sowa.

14.06.2013 r. Krosno

Sąd Ogkręgowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 24 stycznia 2013 r., co oznacza nakaz przywrócenia powoda Andrzeja Jaworskiego (zwolnionego w trybie dyscyplinarnym) do pracy u pozwanego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A. Jest to finał długotrwałej batalii członka „Solidarności”, który w marcu 2012 r. na podstawie absurdalnych zarzutów ze strony pracodawcy został pozbawiony pracy i jednocześnie środków do życia, a należy dodać, że człowiek ten był jedynym żywicielem rodziny. Pracodawca nie zaakceptował orzeczenia Sądu I instancji i postanowił skorzystać z prawa do apelacji. Była to prawdopodobnie zamierzona „gra na czas”, gdyż nie pojawiły się w argumentacji pracodawcy żadne nowe dowody na poparcie jego twierdzeń. Mamy nadzieję, że tym razem pracodawca nie będzie unikał dopuszczenia do pracy ww. pracownika, który zgodnie z procedurą ma 7 dni na zgłoszenie swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia.

10-14.06.2013 r. Warszawa

 W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbył się II etap szkolenia dla przyszłych mediatorów w ramach Projektu: Konstruktywny Dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” realizowanego przez Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Podobnie jak w pierwszej edycji szkolenia z naszego Regionu uczestnikami byli Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR oraz Michał Szymański prawnik ZR. Tym razem były to zajęcia w dużej mierze nastawione na praktykę i ćwiczenia symulowane, które prowadziła wykwalifikowana kadra z Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz zawodowi mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie.

9.06.2013 r. Krosno

W trzecią rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika i kapelana „Solidarności” w kościele pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie odprawiona została koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył ksiądz prałat Krzysztof Mijal, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie w asyście Honorowego Obywatela Miasta Krosna księdza prałata Tadeusza Szeteli. Na zakończenie nabożeństwa Tadeusz Majchrowicz Przewodniczącym ZR wręczył nagrody ufundowane przez Region dla laureatów i uczestników szkolnego konkursu wiedzy o bł. ks. Jerzym Popiełuszko. Przy tej okazji nastąpiło także uroczyste przekazanie 69 specjalnych legitymacji dla wszystkich osób z naszego Regionu, które przynajmniej raz pełniły wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego oraz miniatur medalu „Zło dobrem zwyciężaj” nadanego przez Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki. Tego dnia w uroczystym nabożeństwie udział wzięły poczty „Solidarności” z Zarządu Regionu, BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie, KHS "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej, AUTOSAN S.A., Huty Szkła w Jaśle S.A. oraz Gamrat S.A. w Jaśle.

7.06.2013 r. Sanok

Trudna sytuacja w sanockim „Autosanie”. Pracownicy nadal oczekują na drugą cześć zaległego wynagrodzenia za marzec 2013 r. Trwający od 15 maja spór zbiorowy zakończył się podpisaniem protokołu rozbieżności. Na zaplanowanym w dniu 10 czerwca 2013 r. spotkaniu z Prezesem Franciszkiem Gaikiem związkowcy przedstawią propozycję kandydata na mediatora zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który będzie prowadził kolejny etap rozmów strony związkowej z pracodawcą.

6.06.2013 r. Krosno

W maju br. KZ NSZZ „Solidarnośc” w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie mając na uwadze potrzebę ochrony miejsc pracy oraz warunków pracy i płacy zatrudnionych pracowników i kierując się przy tym dobrze rozumianym interesem ekonomicznym pracodawcy, po wielu emocjonujących spotkaniach zgodziła się na rezygnację z tworzenia ZFŚS w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2013 r. Okazuje się, że zapewnienia o pozyskanych z tego tytułu oszczędnościach kosztem pracowników są jednak krótkoterminowe i nie są jedynymi w zamiarze Dyrektora SPPR. Dzisiaj KZ NSZZ „Solidarność” otrzymała kolejne pismo, z którego dowiadujemy się o następnym etapie szukania oszczędności –  tym razem w dodatkach wynikających z Regulaminu wynagradzania. W rezultacie przysługujące pracownikom dodatki zostaną obniżone o 50% już od lipca 2013 r. Jak bardzo aktualne i na czasie staje się powiedzenie „daj komuś palec, a on weźmie całą rękę”... Niezrozumiały przy tym jest sposób prowadzonych rozmów przez Dyrektora SPPR z załogą i nieprzyjmowanie pod rozwagę rozwiazań przedstawianych przez stronę związkową, która m.in. proponuje szukanie oszczędności w sposobach kontraktowania lekarzy a nie w „kieszeniach” najmniej zarabiających.

5.06.2013r. Przemyśl

Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR i ks. prałat Krzysztof Mijal Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie udali się w delegację do siedziby Archidiecezji Przemyskiej w celu spotkania z Jego Ekscelencją Ks. Arcybiskupem Józefem Michalikiem Metropolitą Przemyskim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Na spotkaniu delegacja naszego Regionu wręczyła Jego Ekscelencji oficjalne zaproszenie na uroczystostą pielgrzymkę dziękczynno-błagalną, która rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2013 r. w rocznicę porozumień sierpniowych upamiętnieniających historyczny zryw Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku. Uroczystość ta będzie jednocześnie połączona z wprowadzeniem do Kościoła pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie Krzyża Pątniczego od grobu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przez przedstawicieli grupy Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus pod przewodnictwem proboszcza parafii Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie ks. Tadeusza Bożełko.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2013 r. zmarła

śp. Maria Grażyna Bolanowska

Wychowana w duchu patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, w pełni oddana potrzebującym ludziom a sprawy materialne nie odgrywały dla niej ważnej roli. Jej życiu przyświecało hasło Bóg, Honor, Ojczyzna.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.
Zmarła śp. Maria pozostanie w naszej pamięci i modlitwie.
Niech spoczywa w Pokoju.

 

Pogrzeb śp. Marii Grażyny Bolanowskiej odbędzie się w kościele p.w. Serca Jezusowego we Wróbliku Szlacheckim w dniu 29 maja 2013 r. (środa) o godz. 15:00.

18-19.05.2013r. Warszawa

Po raz 24 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Tym razem służbę objęli pracownicy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie w następujących osobach: Marian Foremny, Małgorzata i Zdzisław Lawera, Ferdynand Kielar, Jan Długosz oraz związany z krośnieńską Farą Jan Żywicki. Będąc w podróży, regularnie przy każdej sposobności grób Bł. ks. Jerzego odwiedza także Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, który zawsze motywuje swą osobą wartowników z „Solidarności”.

17.05.2013r. Krosno

Dziasiaj po 10 miesiącach w Sądzie Rejonowym w Krośnie zakończyła się sukcesem kolejna sprawa wytoczona przeciwko krośnieńskiemu PKS-owi przez byłego już pracownika. Z powództwa Ireneusza Mazura, który zwrócił się do naszego Regionu z prośbą o pomoc prawną i reprezentowanie w sądzie, zostało wszczęte postępowanie o uznanie i zapłatę należnej premii regulaminowej, która to została zabrana (jak się okazało bezpodstawnie) przez byłego prezesa PKS-u Roberta Sołka. W konsekwencji Sąd uznał zasadność roszczeń pracownika jednocześnie w uzasadnieniu obnażając wiele nieprawidłowości w systemie zarządzania Spółką włącznie z wykazaniem niespójnych wewnętrznie zapisów w treści Regulaminu premiowania. Jest to kolejny przykład niewłaściwych działań byłego już prezesa Roberta Sołka, których konsekwencje nadal ponoszą pracownicy jak również traci dobre imię sama Spółka. Orzeczenie nie jest prawomocne a pozwany pracodawca zgodnie z procedurą może się jeszcze odwołać do wyższej instancji. Sprawa jest o tyle ważna dla sporej grupy pracowników, że mogą oni także wystąpić z tym samym roszczeniem do Sądu.

14.05.2013r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz wyjaśnił powody składania wniosków o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy przez szefów regionów „Solidarnośći” w całej Polsce. Jak podkreślił Piotr Duda Przewodniczący KK - oprócz tego, że jesteśmy działaczami związkowymi, jesteśmy też kierownikami zakładów pracy, w których przestrzegane jest prawo pracy. Dlatego dziś chcemy poddać się kontroli, żeby tym samym zakończyć złośliwe komentarze, które sugerują, że Związek walczy z umowami śmieciowymi, a sam zatrudnia na tej zasadzie. Jednocześnie ma to być zachęta, żeby takiej kontroli poddały się także instytucje kierowane przez premiera, ministra pracy i parlamentarzystów oraz media publiczne i komercyjne.

13.05.2013r. Jasło

Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz spotkał się z Przewodniczącymi organizacji związkowych powiatu jasielskiego. W trakcie spotkania Przewodniczący omówił podjęte działania zmierzające do zakupu lokalu dla Oddziału oraz wyjaśnił kwestie związane z referendum sondażowym jakie Związek przeprowadza we wszystkich strukturach na terenie kraju.

6-10.05.2013r. Warszawa

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się I szkolenie dla przyszłych mediatorów w ramach Projektu: Konstruktywny Dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” realizowanego przez Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W tej edycji szkolenia z naszego Regionu uczestniczyli Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR oraz Michał Szymański prawnik ZR. Tematyka zajęć obejmowała m.in. zagadnienia z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem i jego elementami, procesy restrukturyzacyjne, sprawozdawczość finansową firmy, procedurę mediacyjną a także komunikację interpersonalną. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Kolejny zjazd szkoleniowy już w czerwcu br.

10.05.2013r. Krosno, Sanok

Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz spotkał się z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych powiatu Krośnieńskiego, Brzozowskiego, Sanockiego i Bieszczadów. Podczas „Konwentów” omawiano kwestę referendum strajkowego przeciwko zmianom w prawie pracy, które będzie przeprowadzone w całym kraju. Kolejne spotkanie Konwentu Przewodniczący odbędzie w Jaśle w najbliższy poniedziałek 13.05 bm.

7-8.05.2013r. Kołobrzeg

W Sanatorium Uzdrowiskowym „Bałtyk” obradowała Komisja Krajowa, która oprócz spraw wewnątrzzwiązkowych omawiała sytuację w kraju oraz założenia polityki zagranicznej Związku.

03.05.2013r.

222 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W całym Regionie przedstawiciele „Solidarności” uczestniczyli w obchodach majowego Święta. Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz uczestniczył w powiatowych obchodach w Iwoniczu Zdroju oraz gminnych w Rymanowie.

30.04.2013r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie odbyło się posiedzenie ZR. Nowym członkiem ZR po rezygnacji kol. Barbary Elsaeidy został kol. Wojciech Wojnar Przewodniczący KM NSZZ „S” Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Zarząd przyjął informację o realizacji budżetu za I-kwartał br. Wyrejestrował organizację związkową Zakładu Naczep i Przyczep w Zagórzu w związku z przeniesieniem przez właściciela firmy do innego województwa. Przyjęty został również Apel do wszystkich członków w Regionie o aktywny udział w sondażowym referendum strajkowym, przeciwko zmianom w prawie pracy. W naszym Regionie referendum chcemy zakończyć do końca maja br.

27.04.2013r. Jasło

Obradowało Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gamrat S.A. w Jaśle. Uczestniczący w nim Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR przedstawił bieżącą sytuację Związku ze szczególnym uwzględnieniem decyzji Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjnego, który zobowiązał wszystkie organizacje związkowe do przeprowadzenia referendum strajkowego w terminie do 30 czerwca br. Udział w referendum może brać każdy członek Związku opowiadając się tym samym za przeprowadzeniem strajku generalnego, bądź też za inną formą protestu.

26.04.2013r. Warszawa

Delegacja z Zarządu Regionu w osobach: Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR, Krzysztof Fal Członek ZR, Marian Foremny (BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie) oraz Michał Szymański prawnik ZR udała się na warszawski Żoliborz z racji drugiej rocznicy podjęcia warty przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez członków NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji przed grobem Bł. ks. Jerzego zostało odprawione krótkie nabożeństwo po czym uczestnicy przenieśli się do Domu Pielgrzyma „Amicus” przy kościele p.w. św. Stanisława Kostki. W czasie spotkania delegacje odebrały miniatury medalu „Zło dobrem zwyciężaj” nadane przez Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki. Na tę okoliczność dla naszego Regionu zostało wydanych 69 specjalnych legitymacji dla wszystkich osób, które przynajmniej raz uczestniczyły w warcie przy grobie Bł. ks. Jerzego.

21.04.2013r. Ustrzyki Dolne

O godz. 11:30 w czasie Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych miało miejsce uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej osoby, które oddały życie w Katyniu i Smoleńsku służąc Bogu i Ojczyźnie. Społeczny Komitet Fundacyjny Tablicy Katyńsko-Smoleńskiej w Ustrzykach Dolnych złożył na ręce Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR pisemne podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe tej inicjatywy.

19-20.04.2013r. Warszawa

23 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów działającej przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Krośnie w następujących osobach: Marian Foremny (BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie), KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej - Marian Bajger, Edward Nocek, Kazimierz Szarek, Zygmunt Kubit oraz Władysław Szewczyk (Rafineria Nafty Jedlicze S.A.).
Jednocześnie do specjalnej urny została pobrana ziemia z grobu Bł. ks. Jerzego i wraz z Krzyżem Pątniczym w dniu 31 sierpnia 2013r. za pośrednictwem służby kościelnej Totus Tuus z  Żoliborza zostanie przetransportowana do Krosna i uroczyście wprowadzona do kościoła pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie (na Zawodziu).

19.04.2013r. Krosno

O godz. 12:00 w stołówce Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej odbyła się Konferencja „Związki Zawodowe dla bezpieczniejszej pracy”. Szczegółowa relacja z przebiegu całego spotkania zostanie opublikowana w „Podkarpackim Związkowcu”, naszym dodatku do tygodnika regionalnego Nowe Podkarpacie, który ukaże się w najbliższą środę tj. 24 kwietnia 2013r. Niniejszym zachęcamy do lektury prasy.

Konferencja „Związki Zawodowe dla bezpieczniejszej pracy”
Krosno 19 kwietnia 2013r.
Główni sponsorzy:

NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie w Krośnie

KHS Krosno

MPGK Krosno

 

14.04.2013r. Krosno

O godz. 13:30 w kościele Ojców Kapucynów w Krośnie odbyły się uroczystości upamiętniające III rocznicę Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Tadeusz Biały. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się pod tablice pamięci: Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego. Z naszego Regionu wystawione zostały poczty sztandarowe Regionu, KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie. Kwiaty pod tablicami złożyła delegacja: Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR, Krzysztof Fal Członek ZR i Marian Bajger Przewodniczący RSEiR. Następnie o godz. 15:00 w sali Ojca Pio odbyło się spotkanie z Haliną i Małgorzatą Wasserman.

12.04.2013r. Krosno

O godz. 10:00 pod Pomnikiem Katyńskim przed siedzibą starostwa powiatowego w Krośnie odbyły się uroczystości rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i tragedii Smoleńskiej. W imieniu Podkarpackiej „Solidarności” kwiaty złożyli: Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR, Magdalena Kubit Asystentka Przewodniczącego ZR oraz Marian Bajger Przewodniczący RSEiR. Następnie o godz. 11:00 rozpoczęła się druga część obchodów, w sali Art Kina , gdzie wyświetlony został film z archiwum IPN „Wołyń w Pożodze”, a wykład „Ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej” wygłosił Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wręczone zostały także nagrody dla laureatów III Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Sybirackiej.

10.04.2013r. Jasło

W trzecią rocznicę Katastrofy Smoleńskiej Jasło oddało hołd 96 ofiarom na czele
z nieodżałowanym Prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim, jego małżonką oraz Stanisławem Zającem Senatorem RP.
W imieniu „Solidarności” kwiaty na grobie śp. Stanisława oraz pod Pomnikiem „Golgota Wschodu” złożyli: Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR, Kazimierz Krzanowski Członek ZR oraz Asystentka Przewodniczącego Magdalena Kubit.

9.04.2013r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Krośnie pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza obradowało Prezydium. Tematem głównym posiedzenia było omówienie rozliczenia budżetu za I kwartał br., a także sprawy bieżące naszego Związku z uwzględnieniem zaplanowanej na 19 kwietnia 2013r. Konferencji pt. „Związki Zawodowe dla bezpieczniejszej pracy”.
Równolegle w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie odbyło się Forum „Grupa siłą napędową jednostki”, którego inicjatorami byli Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko”, Karpacka Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego w Krośnie oraz Grzegorz Przebinda, Rektor PWSZ w Krośnie. Spotkanie miało charakter moderowany z udziałem zaproszonych gości-prelegentów. Tematyka obejmowała istotę klastrowości gospodarczej w naszym regionie, korzyści i skutki jakie niesie tego rodzaju współpraca w sektorze publiczno-prywatnym. W zastępstwie Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR, Region Podkarpacie reprezentował Michał Szymański prawnik ZR.

7-8.04.2013r. Warszawa

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przedstawiciele naszego Regionu rozpoczęli już po raz 22 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Tym razem byli to następujący członkowie NSZZ „Solidarność”: Marian Foremny (BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie), Piotr Kolanko i Jan Kozioł (KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej), Dariusz Biedka (Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie), a także Krzysztof Jarząb, Łukasz Pelczar i Bartosz Borowicz (Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.). Gościnnie naszą wartę odwiedził będący w podróży Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR.

03.04.2013r. Gdańsk

W historycznej Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej miała miejsce prezentacja drugiego tomu „Encyklopedii Solidarności", która stanowi największe kompendium wiedzy na temat działalności opozycji w PRL w latach 1976–1989. "Encyklopedia Solidarności" ma wymiar symboliczny, ponieważ wydobywa z przeszłości setki zapomnianych osób i historii. Za każdym z tych haseł i biogramów kryje się indywidualna, ciekawa historia. Są to zarówno historie poszczególnych osób, często zapomnianych już dzisiaj bohaterów Solidarności i innych organizacji opozycyjnych, ale także fascynujące historie samych organizacji czy też redakcji gazetek i pism podziemnych. Wśród licznych biogramów znajdują się też nazwiska działaczy z naszego Regionu, dlatego też zachęcamy wszystkich do lektury.

 

26.03.2013r. Rzeszów

Dzisiaj o godz. 13:30 przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się pikieta zorganizowana przez Solidarność. W proteście uczestniczyło blisko 600 przedstawicieli „Solidarności” z całego województwa. W ten sposób związkowcy manifestowali swoje poparcie dla strajku generalnego, który odbył sie przed południem na Śląsku.
Przedstawiciele pracowników z województwa podkarpackiego złożyli na ręce Wojewody Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej siedem postulatów skierowanych do rządu i parlamentu, w których domagają się od koalicji rządzącej: wycofania szkodliwych dla pracowników projektów nowelizacji Kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy".

„Jednym z naszych głównych postulatów jest odstąpienie od niekorzystnych zmian w Kodeksie pracy. Żyjemy w XXI wieku i "Solidarność" nie może zgodzić się na niewolnictwo. Daliśmy rządowi czas na opamiętanie się do 17 kwietnia. Jeśli nie będzie pozytywnej reakcji rządu, przystąpimy do kolejnych akcji protestacyjnych” - apelował Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność" w Krośnie. Z naszego Regionu do Rzeszowa przyjechały zorganizowane grupy związkowców z Krosna, Jasła i Sanoka. Dla tych, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli w pikiecie, relacja video poniżej.

26.03.2013r. Krosno

W Sądzie Rejonowym w Krośnie odbyła się kolejna rozprawa ws. zwolnionych 21 czerwca 2012r. w trybie dyscyplinarnym 4 pracowników krośnieńskiego PKS-u. Jak się okazało, zgodnie z „tradycją” nie stawili się ponownie wzywani w charakterze świadka Robert Sołek (były Prezez Zarządu krośnieńskiego PKS-u), Zdzisław Wilisowski (Prokurent, nadal pełniący funkcję Dyrektora ds. Przewozów) oraz Konrad Jaworski (kierownik działu  kontrolingu), którzy po raz kolejny przedstawili zwolnienia wystawione przez lekarza ze specjalnej listy lekarzy sądowych. Niewątpliwie jest to czytelny sygnał pewnych zamierzonych działań ze strony pracodawcy mających na celu przedłużanie w czasie postępowania sądowego. Kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień 18 czerwca 2013r. Mamy nadzieję, że tym razem wezwanie ostateczne ww. świadków nakłoni do „większej dbałości o stan zdrowia”... i tym samym do stawiennictwa na rozprawie.
Innym przejawem działań przeciwko pracownikom ze strony krośnieńskiego PKS-u jest chociażby sprawa kol. Andrzeja Jaworskiego, który jeszcze w marcu ubiegłego roku został zwolniony także w trybie dyscyplinarnym na podstawie absurdalnych zarzutów. Sąd Rejonowy w Krośnie przywrócił go orzeczeniem z dnia 24 stycznia 2013r. do pracy, ten złożył w ustawowym terminie oświadczenie o gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, jednakże do tej pory pracodawca nie wznowił zatrudnienia. Wydawać by się mogło, że powołanie nowego Prezesa i działania Starostwa Powiatowego w Krośnie spowodują pewne zmiany w prowadzeniu Spółki, jednak rzeczywistość wyraźnie wskazuje, że to błędny kierunek myślenia. Po raz kolejny zmieniają się personalia na stanowiskach, lecz system zarządzania pozostaje nadal ten sam.

24.03.2013r. Krosno

W niedzielne popołudnie w siedzibie Zarządu Regionu w Krośnie, w związku z rezygnacją Przewodniczącego KZ z pełnienia funkcji w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie, odbyły się wybory uzupełniające na funkcję Przewodniczącego KZ oraz do Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym KZ w SPPR w Krośnie został Piotr Soboń. Nowemu Przewodniczącemu jak również całej Komisji Zakładowej życzymy wielu sukcesów w działalności związkowej. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR.

22.03.2013r. Warszawa

Z naszego Regionu do Warszawy udała się zorganizowana grupa związkowców na czele z Tadeuszem Majchrowiczem Przewodniczącym ZR i Wojciechem Jarząbem Z-cą Przewodniczącego ZR, którzy wzięli udział w 13 Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy. Trasa tej uroczystej drogi krzyżowej swój początek miała przy grobie Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, a wierni modlili się w intencji życia w prawdzie, miłości dla wszystkich Polaków oraz o boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Mszy świętej w intencji ludzi pracy przewodniczył ks. prałat dr Janusz Strojny. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe „Solidarności” z całej Polski, z naszego Regionu były to sztandary NSZZ „Solidarność” z Zarządu Regionu, KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz ZTS GAMRAT S.A. w Jaśle.

19.03.2013r. Bielsko-Biała

W Bielsku-Białej rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. W pierwszym dniu obrad członkowie KK podjęli się ustaleń w kwestii zaplanowanych akcji protestacyjnych Związku, a w szczególności strajku generalnego na Śląsku oraz manifestacji przed 16. Urzędami Wojewódzkimi, które odbędą się w dniu 26 marca. W Rzeszowie pikieta przed siedzibą Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego została zaplanowana na godz. 13:30. W obradach uczestniczy Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR.

16.03.2013r. Gdańsk

W Sali BHP w Gdańsku odbyło się spotkanie pod hasłem „Platforma oburzonych”, na które przybyli przedstawiciele różnych środowisk, stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich a także samych przedsiębiorców zignorowanych przez polityków. Spotkanie uroczyście otworzył Piotr Duda, który w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę, że od 1989 roku nie odbyło się w Polsce ani jedno ogólnokrajowe referendum z inicjatywy społeczeństwa, choć tylko w zeszłym roku pod różnymi inicjatywami obywatelskimi podpisało się niespełna 5 mln osób. Podkreślił, że przeprowadzenie referendum, pod którym obywatele zebrali odpowiednią liczbę podpisów, powinno być obligatoryjne dla rządzących, a nie uzależnione od decyzji parlamentu - Nie rozwiążemy dzisiaj, jutro czy pojutrze wszystkich problemów Polek i Polaków, ale możemy im przywrócić więcej demokracji - zaznaczył Piotr Duda. „Platforma Oburzonych” nie jest inicjatywą o charakterze politycznym. - To nie jest walka Dudy, Solidarności o żaden polityczny byt. Dla wielu jest  niezrozumiałe, że nie walczymy o kolejne stołki w Sejmie. My dążymy do dialogu, a nie konfrontacji. Ale jeśli nie ma drugiej strony do dialogu przy stole, to trzeba tej drugiej strony poszukać, albo zmienić - przekonywał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”. Na koniec spotkania w sali BHP odczytano treść odezwy do prezydenta RP Bronisławowa Komorowskiego zawierającej apel i wniosek o wszczęcie procedury zmiany Konstytucji w zakresie przepisów o ogólnokrajowym referendum, które umożliwi obywatelom decydowanie w tak kluczowych sprawach jak wiek emerytalny, ordynacja wyborcza, finansowanie partii politycznych, ilość posłów, czy istnienie Senatu. Na tym spotkaniu pojawili się także przedstawiciele z terenu podkarpacia, a nasz Region reprezentował Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR.

12.03.2013r. Rzeszów

W siedzibie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli organizacji „sanepidów” z terenu województwa podkarpackiego oraz Przewodniczących Regionów Rzeszowskiego, Podkarpacie, Ziemia Przemyska i Ziemia Sandomierska. Celem spotkania było omówienie sytuacji Inspekcji Sanitarnej i planowanej restrukturyzacji, której jednym z głównych celów jest likwidacja akredytowanych labolatoriów, co w konsekwencji skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia redukcji etatów wysoko kwalifikowanych pracowników. Po chwilowo emocjonalnych i burzliwych wypowiedziach udało się wystosować jednolity tekst do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

8.03.2013r. Jasło

W Hucie Szkła Jasło S.A. doszło do zawarcia porozumienia z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”, które tym samym kończy spór zbiorowy. KZ biorąc pod uwagę konieczność najbliższych rozmów pracodawcy z bankiem, odstąpiła od trwającego sporu zbiorowego. Ten gest kompromisu ze strony związkowej nie zamyka drogi do roszczeń i tak już zdeterminowanej załogi, a najbliższe miesiące pokażą jak pracodawca to wykorzysta.

8.03.2013r. Krosno

Święto Kobiet obchodzone jest corocznie jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. W Polsce święto kobiet zaczęto obchodzić dopiero po drugiej wojnie światowej. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet staje się z powrotem dniem, w którym przypomina się o walce o prawdziwą równość na wielu płaszczyznach życia zawodowego i społecznego.
Jak pisał Ignacy Krasicki „My rządzimy światem, a nami kobiety”... dlatego też, w imieniu męskiej części Zarządu Regionu, wszystkim Kobietom z okazji ich święta życzenia zdrowia, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym składa
Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz.

5.03.2013r. Krosno

Dzisiaj w Hotelu Restauracji "TWIST" w Krośnie rozpoczęło się dwudniowe szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy z naszego Regionu. Specjalnie na tą okoliczność do Krosna przyjechali trenerzy z Komisji Krajowej w składzie Agnieszka Kuraś-Steczyńska i Jan Plata-Przechlewski. W imieniu ZR przybyłych trenerów i uczestników szkolenia przywitał Wiceprzewodniczący ZR Wojciech Jarząb. W szkoleniu udział biorą związkowcy z BWI Poland Technologies Sp. z o.o., KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

1.03.2013r. Sanok

Po długich negocjacjach, w atmosferze udzielających się emocji i wielu przerwach na indywidualne konsultacje udało się zakończyć rozmowy nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w sanockim Autosanie. Zarówno strona związkowa jak i pracodawca wypracowali wspólny kompromis, który daje gwarację stabilizacji i mimo tak trudnej sytuacji w zakładzie, która jest powiązana z postępującym kryzysem na rynku motoryzacyjnym, pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość. W najbliższych dniach strony układu dokonają asygnaty pod jednolitym tekstem ZUZP, który następnie zgodnie z procedurą zostanie przekazany do OIP w Rzeszowie celem rejestracji.

28.02.2013r. Krosno

Od 2011r. w całym kraju obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, na pamiątkę żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Krośnieńskie uroczystości rozpoczęły się już dzisiaj rano licznymi prelekcjami i projekcjami filmów dokumentalnych w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie z inicjatywy Instytutu Pamięci Narorodowej Oddział w Rzeszowie, PWSZ w Krośnie oraz Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego. Wieczorem obchody przeniosły się do Kościoła Farnego pw. Trójcy Świętej, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i „Żołnierzy Wyklętych”. Następnie uroczystości przeniosły się na ul. Portiusa pod tablicę „W hołdzie ofiarom terroru komunistycznego”. Kwiaty w imieniu Podkarpackiej „Solidarności” złożyła delegacja na czele z Wiceprzewodniczącym ZR Wojciechem Jarząbem, Przewodniczącym KM NSZZ „Solidarność” w BWI Poland Technologies Adamem Obercem oraz Przewodniczącym RSEiR Marianem Bajgerem. Uroczystości uświetniła także obecność pocztów sztandarowych NSZZ „Solidarność” z Zarządu Regionu,  BWI Poland Technologies Sp. z o.o. oraz KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej

27.02.2013r. Sanok

W sanockim Autosanie pracodawca w grudniu 2011r. wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Od tego czasu trwa proces długich i żmudnych negocjacji nad nowymi zapisami ze stroną związkową. Dzisiaj także miało miejsce kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego w tym temacie. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Zbigniew Krystyński przedłożył nową propozycję zmian w zapisach do treści układu, które de facto budzą najwięcej kontrowersji za strony Zarządu Spółki, jednakże mają na celu dobro załogi. Kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego zostało wyznaczone na dzień 1 marca 2013r. Ze strony Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie w spotkaniach zespołu negocjacyjnego udział bierze prawnik ZR Michał Szymański.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 luty 2013 r. zmarł
śp. Zbigniew Łożański
Działacz KZ NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Zmarły śp. Zbigniew pozostanie w naszej pamięci i modlitwie.
Niech spoczywa w Pokoju.

16-17.02.2013r. Warszawa

Po raz 21 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili przedstawiciele naszego Regionu, tym razem byli to członkowie NSZZ „Solidarność” z MPGK Krosno i "Remondis - KROeko" w następujących osobach: Halina Teneta, Zbigniew Pelczar, Grzegorz Sokołowski, Wiesław Gierlicki, Bernadetta i Adam Socha.

15.02.2013 r. Krosno

W siedzibie ZR przy ul. Słowackiego 4 odbyło się XVIII posiedzenie Zarządu Regionu. Tematem głównym było przyjęcie preliminarza budżetowego za 2012r. jak również głosowanie nad nowym budżetem na 2013r. Członkowie ZR zajęli także stanowisko ws. akcji protestacyjnej prowadzonej przez Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego na czele z Solidarnością Rolników Indywidualnych, którego treść zostanie opublikowana w najnowszym wydaniu „Podkarpackiego Związkowca” w dniu 20 lutego 2013r. i tym samym zachęcamy do lektury prasy.

08.02.2013r. Jasło

W Hucie Szkła Jasło S.A. w ramach trwającego od 15 stycznia 2013r. sporu zbiorowego odbyło się kolejne burzliwe spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu i członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Szkła w Jaśle S.A. Związkowcy przedstawili treść dwóch opinii prawnych dotyczących sporu kompetencyjnego w kwestii negocjowania pakietu socjalnego dla pracowników, który jest jednym z przedmiotów roszczeń trwającego sporu. Prezes Zarządu obiecał przekazać ww. opinie do reprezentującej pracodawcę kancelarii prawnej w celu zajęcia stanowiska. W spotkaniu wziął udział prawnik ZR Michał Szymański. Do 15 lutego trwa referendum, w którym pracująca załoga może się opowiedzieć za, bądź też odrzucić ewentualną akcję strajkową w Hucie Szkła Jasło S.A.

06.02.2013r. Jasło

W Zakładzie Przemysłu Owocowo - Warzywnego "PEKTOWIN" S.A. w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli strony związkowej z obecnymi w Polsce przedstawicielami francuskiego koncernu Naturex, który jest właścicielem firmy. Tematem głównym spotkania były kwestie wręczenia 30 stycznia br. wypowiedzeń zmieniających warunki pracy czterem pracownikom, którzy z mocy ustawy o związkach zawodowych jak również samego Kodeksu pracy podlegają szczególnej ochronie. Pracodawca po ponad dwudziestu pięciu latach pracy wręczył pracownikom „podziękowanie” w postaci wypowiedzeń warunków pracy i tym samym ludzie z wyższym wykształceniem po likwidacji całego Działu Marketingu zostali zdegradowani do stanowisk robotników placowych przy magazynie. Zdaniem pracodawcy, który nie podjął przed wręczeniem wypowiedzeń żadnych rozmów z zainteresowanymi pracownikami, było to „jedyne i rozsądne rozwiązanie zgodne z obowiązującą w zakładzie strukturą zatrudnienia, które jednocześnie odpowiada kwalifikacjom pracowników”... Spotkanie nie zakończyło się porozumieniem w tej sprawie. Jutro zostanie przedstawiona propozycja związkowa w kwestii dalszego zatrudnienia tych pracowników. Z ramienia Zarządu Regionu w spotkaniu udział wzięli Wiceprzewodniczący ZR Wojciech Jarząb i prawnik ZR Michał Szymański. Po spotkaniu z inicjatywy Przewodniczącego KZ Edmunda Gondka odbyła się w siedzibie KZ NSZZ „Solidarność” w ZPOW „Pektowin” S.A. konferencja z udziałem mediów. Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie będzie bacznie przyglądać się dalszemu rozwojowi wydarzeń i nie ukrywamy, że jeżeli pracodawca nie zmieni swojej decyzji, los pracowników zgodnie z procedurą znajdzie swój finał w sądzie.

4.02.2013 r. Gdańsk

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa umorzyła śledztwo ws. usunięcia przez członków Komisji Krajowej z Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej napisu  „im. Lenina”. Zaangażowanie wielu Policjantów, którzy przesłuchiwali w całym Kraju blisko sto osób, wydanie na ten cel ogromnych środków publicznych, pokazuje jak do celów politycznych wykorzystywane są służby w rzekomym państwie prawa.

1.02.2013 r. Krosno

Przed Sądem Pracy w Krośnie odbyła się kolejna sprawa Przew. KZ NSZZ „Solidarność” PKS w Krośnie kol. Eugeniusza Szczambury zwolnionego dyscyplinarnie w trakcie trwającego sporu zbiorowego. Ponieważ nie zgłosili się świadkowie (były Prezes i Dyrektor) sprawę odroczono do11 kwietnia 2013 r. godz. 12.30. Podobnie w/w świadkowie zachowali się podczas wcześniejszych spraw zwolnionych dyscyplinarnie pracowników, co naszym zdaniem jest „grą” zmierzającą do tego, aby wyroki zapadły jak najpóźniej.

30.01.2013 r. Warszawa

Wręczenie certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W podsumowaniu V edycji konkursu uczestniczył także Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz. Niestety żadna z organizacji związkowych zarejestrowanych w Regionie nie zgłosiła swojego Pracodawcy. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji.

25.01.2013 r. Krosno

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, odbyła się Konferencja Popularno-Naukowa pod hasłem „Na wózku po sukces”– zorganizowana przez Stowarzyszenie „CZYŃ DOBRO, MIMO WSZYSTKO”.
Wydarzenie to objął patronatem honorowym, Rektor PWSZ w Krośnie - prof. dr hab.
Grzegorz Przebinda. W Konferencji w imieniu Przewodniczącego Zarządu Regionu Tadeusza Majchrowicza uczestniczyła Magdalena Kubit.

22.01.2013 r. Krosno

O godz. 15:00 w Krośnie na Starym Cmentarzu w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej rozpoczęły się uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie. W imieniu Zarządu Regionu kwiaty pod Pomnikiem ku czci poległych bohaterów Powstania Styczniowego złożyli Wojciech Jarząb Wiceprzewodniczący ZR i Marian Bajger Przewodniczący RSEiR. Następnie uroczystości przeniosły się do bazyliki mniejszej Trójcy Przenajświętszej Fara w Krośnie, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji uczestników Powstania związanych z Krosnem i regionem, a także odsłonięto pamiątkową tablicę.

21.01.2013 r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR. Po omówieniu spraw bieżących ustalono termin posiedzenia ZR na dzień 15 luty br. Prezydium omówiło rozliczenie budżetu za rok 2012 oraz preliminarz na rok 2013. Z okazji corocznych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zorganizowana zostanie Konferencja 19 kwietnia br. w Krośnie.
(O miejscu i programie Konferencji będziemy informować po dokonaniu stosownych uzgodnień z Okręgowym Inspektorem Pracy).

16.01.2013 r. Krosno

W restauracji Hermina w Krośnie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W imieniu Przew. Zarządu Regionu życzenia zacnym kombatantom przekazał Michał Szymański prawnik ZR.

16.01.2013 r. Przemyśl

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz oraz Magdalena Kubit Koordynator ds. Rozwoju Związku uczestniczyli w XVIII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. WZD-R dokonało wyboru nowego Przewodniczącego po śmierci śp. Andrzeja Buczka. Nowym Szefem Regionu Ziemia Przemyska został 37-letni prawnik Szymon Wawrzyszko, który od 10 lat bardzo blisko współpracował ze śp. Andrzejem, zna doskonale problemy wszystkich organizacji związkowych. Gratulujemy nowemu Przewodniczącemu i jesteśmy przekonani, że nasze regiony będą nadal bardzo blisko współpracować jak przez ostatnie lata.

ZAPROSZENIE

5-6.01.2013 r. Warszawa

Kolejną 20 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili przedstawiciele naszego Regionu, tym razem byli to członkowie NSZZ „Solidarność” w KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej na czele z Przewodniczącym KM Wojciechem Jarząbem.

4.01.2013 – Jaśliska

Delegacja Zarządu Regionu Podkarpacie uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu wieloletniego działacza „Solidarności” śp. Jana Lorenca. Poczet sztandarowy z Regionu składał się z następujących osób: Ryszard Marszał, Eugeniusz Ozimina, Tadeusz Śliwiński. Wieniec składał Marian Bajger Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.

2.01.2013 r. Przemyśl

W przemyskiej Katedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Nasz Region reprezentował blisko 50 osobowa delegacja na czele z Przewodniczącym ZR Tadeuszem Majchrowiczem (7 pocztów sztandarowych: Regionu, Huta Jasło, Gamrat Jasło, KHS Krosno, BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział
w Krośnie, Autosan S.A. i Stomil S.A.).

29.12.2012 r. Przemyśl

Dotarła do nas smutna informacja o śmierci Arcybiskupa Seniora Ignacego Tokarczuka.

18.12.2012 r. Gdańsk

W sali Akwen obradowała Komisja Krajowa. Relacja na stronie KK.

 

14.12.2012 r. Krosno

O godz. 9:00 w stołówce KHS „KROSNO” S.A. odbyło się długo oczekiwane XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie. Zebranie rozpoczęto uroczystym wprowadzeniem Sztandaru Regionu Podkarpacie, po czym odśpiewano Hymn Narodowy. Nastepnie ksiądz prałat Krzysztof Mijal, Duszpasterz Ludzi Pracy i Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” odmówił przygotowaną na tą okoliczność modlitwę. Posiedzenie WZD-R miało charakter sprawozdawczy i wzięło w nim udział 85 Delegatów spośród 121 uprawnionych na kadencję 2010-2014, a także zaproszeni na to spotkanie goście m.in. Bogdan Biś (zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”), przedstawiciele Regionu Ziemia Przemyska Teresa Kroczykowska (po. Przewodniczącego Zarządu Regionu) i Szymon Wawrzyszko (prawnik ZR Ziemia Przemyska), Andrzej Filipczyk (Wiceprzewodniczący ZR Region Rzeszowski), Ireneusz Pszczoła (Dział Rozwoju Związku KK), Jerzy Borcz (Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego) oraz przedstawiciele mediów. Tadeusz Majchrowicz Przewodniczący ZR Podkarpacie przedstawił zebranym Delegatom sprawozdanie z działalności naszego Regionu za okres od 2010 do końca listopada 2012, po czym rozpoczęła się dyskusja. Delegaci zgodnie z przyjętym porządkiem obrad mieli możliwość wypowiedzi, zadawania pytań jak również zgłaszania wniosków, projektów uchwał oraz stanowisk i głosowania nad nimi. Obrady zakończyły się późnym popołudniem.

13.12.2012 r. Krosno, Sanok, Jasło, Brzozów, Ustrzyki Dolne

W styczniu br. warszawski sąd uznał, że stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna grupa przestępcza pod wodzą gen. Jaruzelskiego w celu likwidacji „Solidarności”, zachowania ówczesnego ustroju i osobistych pozycji we władzach. Uznając wniosek IPN, sąd wymierzył karę 2 lat w zawieszeniu b. szefowi MSW Czesławowi Kiszczakowi za udział w tej grupie. Uniewinniono b. I sekretarza KC PZPR Stanisława Kanię. Z powodu przedawnienia umorzono sprawę Eugenii Kempary, b. członkini Rady Państwa. W 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dekrety o stanie wojennym przyjęto niezgodnie z konstytucją PRL.
W całym kraju obchodziliśmy 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i 42 rocznicę Grudnia '70.
Uroczystości główne w naszym Regionie odbyły się w Krośnie. Koncelebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar Stanu wojennego została odprawiona w czwartek 13 grudnia 2012 r. o godz. 17:00 w kościele pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie (na Zawodziu). Uroczystości przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz prałat Krzysztof Mijal, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, który przyjął z rąk delegacji na czele z Przewodniczącym ZR Tadeuszem Majchrowiczem, ornat liturgiczny i stułę z wizerunkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”. Ponadto uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia odbyły się jednocześnie o godz. 18:00 w czterech pozostałych miastach naszego Regionu tj. Sanoku, Jaśle, Brzozowie i Ustrzykach Dolnych.

1-2.12.2012r. Warszawa

19 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili przedstawiciele naszego Regionu w składzie: Krzysztof Jarząb (Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.), Marian Foremny, Jan Długosz, Mariusz Szarek i Adam Czelny (BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie) oraz Piotr Urbanek (Oświata Krosno) i (Paweł Pietrusza (Oświata Jasło)

22-23.11.2012r. Kielce

W hali Targów Kielce obradował XXVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Pierwsze uchwały KZD dotyczyły przyznania tytułów zasłużony dla NSZZ „Solidarność” m.in. Mariannie Popiełuszko mamie Bł. ks. Jerzego, śp. Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi RP, Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi Metropolicie Gdańskiemu. Zjazd przyjął także zmiany do statutu oraz szereg stanowisk odnoszących się do bieżącej sytuacji w kraju. Z udziałem ekspertów prof. Stefana Portet i prof. Ryszarda Bugaja odbyły się panele dyskusyjne na temat polityki przemysłowej i polityki społecznej.

21.11.2012r. Kielce

Obradowała Komisja Krajowa na swym posiedzeniu w przeddzień obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
Więcej informacji na stronie: www.solidarnosc.org.pl

16.11.2012r. Sanok

Tysiące Sanoczan i gości pożegnało śp. ks. Prałata Adama Sudoła wielce zasłużonego dla Kościoła i Ojczyzny. Mowa pożegnalna i życiorys w najnowszym „Podkarpackim Związkowcu”. Polecamy.

14.11.2012r. Krosno

Posiedzenie Prezydium ZR zdominowane sprawą śmierci ks. Prałata Adama Sudoła i przygotowaniami do ceremonii pogrzebowej. Omawiano sprawy bieżące, postanowiono dofinansować jak co roku Mistrzostwa w pływaniu o puchar „Solidarności” w Sanoku i turniej szachowy dla dzieci w Krośnie.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci ks. Prałata Adama Sudoła,
który w dniu 14 listopada 2012r. o godz. 6.21 odszedł do Pana.
Śp. ks. Prałat Adam Sudoł urodził się 7.04.1920r. w Lipnicy k. Kolbuszowej w domu Jana i Teresy Straub.
Wieloletni Proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Kapelan „Solidarności”. Szykanowany przez władze komunistyczne, autor książek pt. „Polsko Ojczyzno Moja”, „Kazania i przemówienia”, „Agresor”. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany w okresie wolnej Polski.
2.03.1993r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
26.07.1994r. Rada Miasta Sanoka nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Miasta Sanoka.
9.08.1995r. VII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” nadał śp. ks. Adamowi tytuł „Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”.
30.08.2007r. XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” nadał tytuł Zasłużony dla NSZZ„Solidarność”.
Wielki Człowiek, Wielki Patriota przez 67 lat kapłaństwa pracował nie dla siebie, lecz dla Boga, Ojczyzny i bliźniego.
Śp. ks. Prałat Adam Sudoł na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Podkarpacka „Solidarność” będzie go otaczać modlitwą prosząc, aby dobry Bóg przyjął go do siebie.
Pogrzeb śp. ks. Adama Sudoła odbędzie się w Sanoku w dniu 16.11.2012r.

Msza Święta o godz. 11.00 w Sanockiej Farze

12-13.11.2012r. Kraków

Spotkanie Koordynatorów ds. rozwoju Związku i organizatorów związkowych z grup Regionów. Podsumowano kolejny rok działań i realizacji strategii rozwoju związku. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli: Magdalena Kubit - Koordynator oraz Tadeusz Majchrowicz-odpowiedzialny za dział rozwoju związku w Komisji Krajowej.

11.11.2012r. Jasło, Miejsce Piastowe, Sanok

Narodowe Święto Niepodległości. Delegacje związkowców i poczty sztandarowe brały udział w uroczystościach upamiętniających 94 rocznicę odzyskania Niepodległości. Składano kwiaty w miejscach pamięci. Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz złożył kwiaty pod pomnikiem Anioła Stróża Polski oraz pod pomnikiem Bł. Ks. Bronisława Markiewicza-Patrona Regionu Podkarpacie, podczas powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

9-10.11.2012r. Warszawa

Kolejną 18 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili przedstawiciele naszego Regionu w składzie: Krzysztof Jarząb (Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.), Marian Foremny, Krzysztof Fal, Wiesław Kozubek, Jan Stasik (BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie) oraz Andrzej Szczurek, Józef Kozielec (PKS Krosno S.A.)

29.10.2012r. Rzeszów

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w której uczestniczył Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz poprzedzona była mszą w intencji śp. Andrzeja Buczka, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Ks. Bp Kazimierz Górny.

24.10.2012r. Cieszanów k. Lubaczowa

Wśród tysięcy uczestników ostatniej ziemskiej drogi śp. Andrzeja Buczka uczestniczyła też delegacja naszego regionu oraz poczty sztandarowe. 
Więcej informacji na stronie: www.solidarnosc.org.pl/przem/przemysl/

23.10.2012r. Sanok

W siedzibie sanockiego oddziału odbyło się spotkanie „Konwentu” Przewodniczących Organizacji Związkowych powiatu sanockiego. Podczas spotkania omówiono sytuację firm oraz V Memoriał Janusza Skubińskiego w pływaniu, który odbędzie się 8-mego grudnia br. na basenie MOSiR.
Uczestnicy podziękowali tez Magdzie Lochman, która przez 11 m-cy walczyła
o przywrócenie do pracy po tym jak dyr. Sanepidu w Ustrzykach Dolnych zwolnił ją dyscyplinarnie z pracy.

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność"
z głębokim smutkiem zawiadamia, że 21 października 2012 r.
odszedł od nas

Andrzej Buczek
Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska
      NSZZ „Solidarność”

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
24 października 2012 r., o godz. 13.00
w kościele pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie,
      ul. Sobieskiego 2, powiat lubaczowski.

22.10.2012r. Krosno

Obradował Zarząd Regionu na swym kolejnym posiedzeniu. ZR postanowił zwołać Walne Zebranie Delegatów Regionu na dzień 14 grudnia 2012r., przyjęto także rozliczenie budżetu za III kwartał br. Zgłoszono również kandydatury do Powiatowych Rad Zatrudnienia w Lesku, Brzozowie, Krośnie i Jaśle.

21.10.2012r. Jasło

W kościele pw. Św. Stanisława BM. odbyła się uroczysta msza upamiętniająca 28 rocznicę śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

19.10.2012r. Warszawa- Żoliborz, Krosno, Sanok

Uroczystości upamiętniające 28 rocznicę śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

16-17.10.2012r. Koszalin

W sali konferencyjnej GPS w Koszalinie obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność.”
Więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl

13.10.2012 r. Kraków-Łagiewniki

W auli Jana Pawła II Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się promocja ksiązki prof. Andrzeja Nowaka „Strachy i Lachy-przemiany polskiej pamięci
1982-2012”. W tym patriotycznym spotkaniu uczestniczył Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz.
Relacja na stronie: www. bialykruk.pl

9-10.10.2012r. Toruń

W hotelu Mercure Toruń Centrum odbyło się długo oczekiwane XI Forum Prawników Związkowych. Forum uroczyście otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz, który jednocześnie był czynnym uczestnikiem całego spotkania. Zakres tematyczny tej dwudniowej debaty obejmował szereg zagadnień z Kodeksu Pracy, w szczególności dot. propozycji zmian odnośnie czasu pracy, jak również rozwijającej się dynamicznie dziedzinie mediacji w sporach zbiorowych. W drugim dniu Forum Eksperci z Komisji Krajowej przedstawili Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do praw podstawowych w kontekście gwarantowanych swobód traktatowych oraz propozycje zmian do ustawy o związkach zawodowych. Wśród licznie przybyłych prawników z całego kraju oraz części Członków Prezydium Komisji Krajowej w Forum udział wzięli także zaproszeni prelegenci w osobach Radosława Mleczki (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej) oraz Anity Gwarek (Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej). Nasz Region reprezentowali prawnicy Magdalena Kubit i Michał Szymański. Wiecej szczegółów z przebiegu Forum w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 11 października.

6-7.10.2012r. Warszawa

Na warszawskim Żoliborzu po raz 17 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnili przedstawiciele naszego Regionu i tym razem byli to członkowie z KM NSZZ „Solidarność” w AUTOSAN S.A. w następujących osobach: Wojciech Bodziak, Jerzy Kalinowski, Zbigniew Zdziarski, Jan Kalita oraz Władysław Sowa.

2.10.2012r. Warszawa

W sali Domu Pielgrzyma „Amicus” na Żoliborzu obradował Sztab Akcji Protestacyjnej. W miesiącu październiku rusza kampania medialna przeciwko umowom „śmieciowym”. Ten dzień był niezwykle ważny dla „Solidarności” także z powodu decyzji prokuratury, która umorzyła postępowanie ws. „blokady Sejmu” w dniu 11 maja br. i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który podzielił nasz pogląd, że rząd Donalda Tuska chciał okraść pracowników z dodatkowych dni wolnych od pracy, gdy dzień Świąteczny przypadał w dniu wolnym od pracy. Więcej informacji na te tematy na stronie: www.solidarnosc.org.pl

29.09.2012r. Warszawa

Ponad 350 związkowców naszego Regionu uczestniczyło w Ogólnopolskim Marszu „Obudź się Polsko”. „Solidarność” demonstrowała pod hasłem obrony wolnych mediów, przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, przeciwko umowom śmieciowym, a także ws. podniesienia płacy minimalnej. Jak mówił Przew. Piotr Duda na Placu Zamkowym (…)„jesteśmy
w obronie tych, którzy sami nie potrafią się odnaleźć w obecnej rzeczywistości a także bezrobotnych i wykluczonych społecznie”.
Więcej informacji na stronie www. solidarnosc.org.pl

28.09.2012r. Stalowa Wola

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz uczestniczył w VIII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska.

27.09.2012r. Tuczempy k. Jarosławia

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz oraz Zastępca Andrzej Szall uczestniczyli w XVII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Przemyska.

24.09.2012r. Rzeszów

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz uczestniczył w posiedzeniu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który wystąpi do Ministra Skarbu o przejęcie uzdrowisk: Horyniec Zdrój i Rymanów Zdrój, co uchroniłoby je przed prywatyzacją. Dla Rymanowa Zdroju jest to niezwykle cenna inicjatywa ze względu na charakter uzdrowiska, w którym leczą się dzieci
z całej Polski i funkcjonuje szkoła, w której mogą kontynuować naukę w czasie turnusu.

18.09.2012r. Krosno

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wraz z Komisją Zakładową na czele z Zastępcą Janem Borkiem spotkali się z nowym Prezesem PKS-u Januszem Fudałą. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny jednak mimo to Prezes przedstawił program naprawczy, który będzie powodował kolejne wyrzeczenia ze strony załogi. Jeśli będzie prowadzony dialog z poszanowaniem strony związkowej na pewno jest możliwe uratowanie tej firmy i kilkuset miejsc pracy.

16.09.2012r. Częstochowa

Kilkadziesiąt tysięcy pątników wzięło udział w XXX Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Nasz Region reprezentowało ponad 300 związkowców oraz poczty sztandarowe organizacji zakładowych.
Więcej informacji na stronie: www.solidarnosc.org.pl

13.09.2012r. Wrocław

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz uczestniczył w posiedzeniu Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Omawiany był temat restrukturyzacji w PGNiG, która niesie za sobą głębokie zmiany mogące doprowadzić do utraty bardzo dużej ilości miejsc pracy. Rada przekształciła się w Komitet Protestacyjny podejmując stosowną uchwałę.
Więcej informacji na stronie: www.solidarnosc.skgnig.org.pl

11.09.2012r. Gdańsk

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zarejestrowało Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną przy PGE Energia Odnawialna S.A. Z takim wnioskiem występowali związkowcy „Solidarności” Elektrowni Solina-Myczkowce.

11.09.2012r. Krosno

Zastępca Przew. ZR Wojciech Jarząb i Prawnik ZR Michał Szymański spotkali się z Dyr. Powiatowego Urzędu Pracy Panią Reginą Chrzanowską. Tematem spotkania była kwestia ewentualnej rejestracji pracowników KHS, którym kończą się umowy na czas określony.
Dyr. Generalny KHS-u aby uniknąć zatrudnienia pracowników na czas nieokreślony zamierza skierować pracowników na zasiłek dla bezrobotnych z czym zdecydowanie nie zgadza się Komisja Międzyzakładowa „Solidarności” w KHS.

5-6.09.2012r. Warszawa

Na warszawskim Żoliborzu po raz 16 wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnili przedstawiciele naszego Regionu. Tym razem byli to członkowie NSZZ „Solidarność” z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie: Danuta Zdrzałek, Zbigniew Urban, Tadeusz Hejnowicz, Kazimierz Maślanka, Wiesław Antos, Dominik Maślanka.

04.09.2012r. Krosno

W siedzibie ZR odbyło się posiedzenie Zarządu, które zdominowały dwa tematy. Szeroko omówiono przebieg strajku w krośnieńskim PKS-ie, który zakończył się podpisaniem porozumienia przed północą 26 sierpnia br. Drugi temat to realizacja uchwały WZD Regionu dotyczącej zakupu lokalu dla oddziału w Jaśle. Po długiej dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zakup nieruchomości, który jednak jest uwarunkowany uzyskaniem kredytu na sfinansowanie 80% wartości. Omawiano również sytuację PGNiG gdzie wprowadzane będą znaczące zmiany organizacyjne wiążące się z utratą kolejnych miejsc pracy. W powyższej sprawie Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz spotka się z Radą Sekcji Krajowej Górnictwa Nafty i Gazu w dniu 13 września br. we Wrocławiu. 

02.09.2012r. Jasło

   W kościele pw.  Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jaśle odbyła się uroczysta msza św. dla upamiętnienia 32 rocznicy Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.
Mszę uświetniły poczty sztandarowe „Solidarności” „Gamratu” i Huty Jasło oraz koncert młodzież z jasielskiego Domu Kultury. Jak co roku delegacje złożyły kwiaty pod tablicą Kapelana „Solidarności” Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz  dziękując wszystkim za wspólną modlitwę nawiązał do bieżącej sytuacji w kraju mówiąc m.in. „Dziś po 32 latach doczekaliśmy się, że Przewodniczący Związku, który wyniósł wielu na szczyty władzy nie zostaje wpuszczony do Sejmu i Senatu a pierwszy Przewodniczący chce nas „pałować” za to, że walczyliśmy o realizację 14 postulatu z sierpnia, którego on nie zrealizował. „Solidarność” nie patrząc na tzw. „poprawność polityczną” nadal będzie walczyć o godność i prawa pracownicze”.

02.09.2012r. Krosno

32 lata temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej na mocy Porozumień Sierpniowych powołano samorządne związki zawodowe, które miały pełnić rolę autentycznego reprezentanta klasy pracującej. To właśnie na podstawie tego zapisu w porozumieniu między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski, umożliwiono zarejestrowanie NSZZ Solidarność. Powstanie Solidarności stało się początkiem przemian w kartach naszej historii, a w szczególności obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego. Na pamiątkę tamtego wydarzenia o godz. 11.00 w Parafii pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył Honorowy Obywatel Miasta Krosna Ksiądz Prałat Tadeusz Szetela. Ks. Prałat w swoim kazaniu nawiązał do historycznych początków i ideałów jakie przyświecały założycielom „Solidarności” i jednocześnie zaapelował na koniec do młodych ludzi, aby nie zatracali tych wartości, tylko nadal je kultywowali. Nieodzownym elementem tak ważnych uroczystości jest obecność pocztów sztandarowych. Tego dnia udział wzięły poczty „Solidarności” z Zarządu Regionu, BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie oraz KHS "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej.

 

 

 

Rady pracowników

XVII Walne Zebranie Delegatów

Zapraszamy do Galerii !!

OFERTY: