PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM ZARZAD REGIONU KOMISJA REWIZYJNA DELEGACI NA KZD

 


Ruszyła kampania

"Sprawdam polityka"


Aktualności:

Oddziały terenowe :

Sekcje branżowe:

Dokumenty do pobrania:

Podkarpacki Związkowiec:

Publikacje:

Galeria:


23.03.2015r. Kobylany

W kościele parafialnym  pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kobylanach odbył się pogrzeb zmarłego dnia 21 marca 2015r. Józefa Szmyda. Świętej pamięci Józef był wieloletnim członkiem „Solidarności”, działaczem opozycyjnym w okresie PRL-u, natomiast wielu będzie go wspominać jako społecznika oddanego ludziom, którym bezinteresownie pomagał. Podczas ostatniego pożegnania Ś.P. Józefa wystawiony został poczet sztandarowy podkarpackiej Solidarności na czele z Marianem Foremnym – Członkiem Prezydium Zarządu Regionu, Romanem Świecińskim, a także Janem Walaszczykiem. Ponadto w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR oraz Edward Mróz – Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów przy ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Świadectwo życia Ś.P. Józefa sprawiło, iż podczas jego ostatniej drogi, żegnały go licznie zgromadzone grupy przyjaciół i związkowców.

14-15.03.2015r.  Warszawa, Żoliborz

Już po raz 44. Związkowcy z naszego Regionu pełnili wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu.  Tym razem byli to Marian Foremny – Członek Prezydium Zarządu Regionu - Koordynator Wart, Jan Stasik - emeryt, oraz Władysław Sowa, Andrzej Gładysz, Eugeniusz Cieślewicz, Wojciech Bodziak reprezentujący „Solidarność” sanockiego Autosanu. W warcie uczestniczył ponadto kierowca – Krzysztof Jarząb.

12.03.2015r. Kielce

W hotelu DAL odbyło sie drugie spotkanie organizacyjne Sekcji Młodych NSZZ "Solidarność". Miło nam poinformować, że w pięcio osobowej tymczasowej Radzie jest Rafał Jakubowicz z SPPR w Krośnie, zaś koordynatorem na nasz region Konrad Kwolek z Eurocash Szczepańcowa. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w organizowaniu Regionalnej Sekcji w której mogą się zrzeszać nasi " młodzi " członkowie.( do 35 roku życia )

9.03.2015r. Warszawa

Przew.ZR Tadeusz Majchrowicz wziął udział w posiedzeniu Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów , której zadaniem jest przygotowanie zmian do Statutu Związku. Zjazd Delegatów ,który ma przyjąć zmiany planowany jest na 2016r.

8.03.2015r. Iwonicz Zdrój

W kinie Domu Zdrojowego odbył się Benefis znakomitej Poetki Bronisławy Betlej z okazji 77-lecia pracy twórczej .Dochód został przeznaczony na rzecz dzieci z Daliowej, które w tragicznym pożarze straciły Matkę i cały dobytek. Organizatorem Benefisu było Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko. W tym wielkim wydarzeniu brał udział Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz.

6.03.2015r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR . Omawiano sprawy bieżące regionu, oraz przygotowania do najbliższych ważnych wydarzeń min. kolejnych działań protestacyjnych, organizowanej Konferencji z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, czy sierpniowego Święta Solidarności.

2.03.2015r.  Krosno

W związku z przypadającym 1 marca Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”; w  kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się uroczysta Msza święta. Liturgię uświetniły licznie wystawione poczty sztandarowe. Wśród nich nie mogło zabraknąć sztandaru podkarpackiej „Solidarności”. Tym razem w  skład pocztu sztandarowego naszego Regionu weszli członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie: Sławomir Dziepak, Rafał Jakubowicz i Karol Krzemiński. Ponadto po zakończonej Mszy świętej delegacje reprezentujące nasz Region, a także Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” w KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej i BWI Poland Technologies Sp. z o.o. złożyły kwiaty pod tablicą „W hołdzie ofiarom terroru komunistycznego” znajdującą się na budynku dawnego Urzędu Bezpieczeństwa. Delegację Regionu stanowili: Wojciech Jarząb – Zastępca Przewodniczącego ZR, Krzysztof Fal - Zastępca Przewodniczącego ZR ds. Rozwoju Związku, Zbigniew Pelczar – członek KZ NSZZ „Solidarność” w MPGK Krosno. Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej reprezentowali: Urszula Berestecka, Lucjan Fejkiel i Maria Słowik, natomiast delegatami Związkowców Solidarności z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. byli Zdzisław Lawera, Jerzy Nowak oraz Jan Długosz. Budującym jest fakt, iż  nie tylko osoby funkcyjne uczestniczyły w uroczystościach upamiętniających poświęcenie i heroizm „żołnierzy wyklętych”, lecz wzięli w nich udział także członkowie Solidarności z krośnieńskich zakładów pracy.

21.02.2015r.  Rzeszów

W siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie Przewodniczących dotychczasowych Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy przejętych przez SM Mlekovita(Sanok, Lublin, Trzebownisko). Omówiono zasady funkcjonowania przyszłej Komisji Międzyzakładowej w SM Mlekovita , a także wyznaczono termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów, podczas którego delegaci dokonają wyboru władz statutowych. Nasz Region reprezentowali: Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu – Andrzej Szall, Marek Suski – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w przejętej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku, oraz Bożena Jakubaszek Z-ca Przewodniczącego KZ.

20.02.2015r.  Sanok

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” – Andrzej Szall i Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Autosan S.A. w upadłości likwidacyjnej – Ewa Latusek spotkali się z Syndykiem Masy Upadłości Autosanu. Podczas spotkania omawiali trudną sytuację firmy, a także poszukiwali rozwiązań w związku z pojawiającymi się „poślizgami” w kwestii terminów wynagrodzeń pracowników.

13-19.02.2015r. Krosno, Sanok, Jasło

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, które odbyło się dnia 13 lutego 2015r. w związku z akcją protestacyjną mającą na celu zmuszenie polskiego rządu do dialogu społecznego przyjęto uchwałę nr 12/9/2015. Treść uchwały zobowiązała wszystkich członków podkarpackiej Solidarności do wzięcia udziału w akcji. W dniu 16 lutego 2015r., w Krośnie, Sanoku i Jaśle podczas zwołanych Konwentów Przewodniczących; przewodniczący zapoznali się z treścią uchwały i sposobem przeprowadzania protestu. W dniach 17-18 lutego br. kolportowano ulotki w poszczególnych zakładach pracy, rozmawiano z pracownikami, wysłuchiwano ich postulatów i proponowanych rozwiązań, natomiast w czwartek 19 lutego zorganizowane grupy związkowców rozpowszechniały ulotki protestacyjne na terenie następujących miast: Krosna, Sanoka, Jasła, Brzozowa, Ustrzyk Dolnych i Leska.
Pomimo swoistej „nagonki” na związkowców ze strony mediów, przechodnie spotykani na ulicach w sposób otwarty rozmawiali z członkami Związku, dzielili się swoimi problemami i spostrzeżeniami. Popierali również postulaty skierowane do Pani Premier i podkreślali, iż katalog problemów zawartych w ulotce, nie jest bliski jedynie związkowcom, ale dotyczy także ich samych.

16.02.2015r. Jasło, Krosno, Sanok

Spotkania Przewodniczących Organizacji Związkowych.
Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wraz z zastępcami Wojciechem Jarząbem, Andrzejem Szalem i Pawłem Pietruszą spotkał się z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych z całego Regionu Podkarpacie. Oprócz spraw organizacyjnych m.in. ankieta osobowa, oświadczenia do Regionalnego Centrum Porad Prawnych, omówienia programu Związku na kadencję 2014-2018, zasadniczym tematem była sytuacja w Kraju i Regionie.Przew. ZR przedstawił przebieg wydarzeń w kraju (protest górników, rolników i wielu innych branż), a także wnioski i decyzje Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjnego. Bieżący tydzień to czas akcji informacyjnej. W czwartek 19 lutego 2015r. od godz. 9.00-13.00 nasi związkowcy wyjdą z ulotkami poza zakłady na ulice miast naszego Regionu. Dalsza akcje będą prowadzone zgodnie ze scenariuszem opracowanym przez Ogólnopolski Sztab Protestacyjny.

14-15.02.2015r. Warszawa, Żoliborz

Pod przewodnictwem Koordynatora Wart przy Grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Mariana Foremnego, członkowie podkarpackiej Solidarności pełnili kolejną wartę przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tym razem nasz Region reprezentowali: Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR, Bożena Jarząb, Ewa Pelczar, Zbigniew Pelczar, a także Marian Sobutka.

13.02.2015r. Krosno

Obradował Zarząd Regionu na nadzwyczajny posiedzeniu. Główny temat to sytuacja w kraju i nasilające się protesty w różnych branżach. Po dyskusji ZR przyjął uchwałę zobowiązującą wszystkie struktury NSZZ „Solidarność” naszego Regionu do czynnego udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Ogólnopolski Sztab Protestacyjny. W najbliższy poniedziałek odbędą się spotkania z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych podczas, których otrzymają pełną informację. ZR stosowną uchwałą zgłasza do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaśle kol. Pawła Pietruszę - zastępcę przewodniczącego ZR.

11.02.2015r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” odbyło się szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy z Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej. Szkolenie przeprowadziła mgr Małgorzata Bielawka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie,
Oddział w Krośnie.

4-6.02.2015r. Rzeszów

W siedzibie rzeszowskiej Solidarności odbyło się szkolenie dla członków Regionalnych Komisji Rewizyjnych. W szkoleniu uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej z naszego Regionu na czele z jej Przewodniczącym Marcinem Majką. Ponadto udział wzięli Dorota Krzysztyniak-Szydło, Piotr Marczak, Dariusz Szczepanik.

26.01.2015r. Krosno

W siedzibie Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” odbyło się pierwsze w roku 2015 posiedzenie Zarządu Regionu. Tematem przewodnim posiedzenia było przyjęcie bilansu za rok 2014, preliminarza na rok 2015, a także sprawy bieżące Związku. Zarząd dyskutował również na temat trudnej sytuacji pracowników w naszym regionie i w związku z tym przyjął następujące stanowisko:
Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” popiera w całej rozciągłości działania poszczególnych grup zawodowych mających na celu poprawę ich sytuacji w zakładach pracy. Zdajemy sobie sprawę, iż zdecydowana większość pracodawców dokonała swoistej „zmowy” i wykorzystując brak ofert pracy i postępujące bezrobocie wypłaca pracownikom jedynie minimalne wynagrodzenie przewidziane przepisami prawa. Nie możemy godzić się na takie nieetyczne działania prowadzące do sytuacji, w której rodziny pracowników żyją w ubóstwie i w naszym regionie jest co raz więcej tzw. „biednych pracujących”. Związek podejmie wszelkie dopuszczalne prawem działania w celu zmiany tej sytuacji.

24 stycznia 2015r. Warszawa

Odbyło się spotkanie noworoczne Koordynatorów wart przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Przedstawicieli Regionów, na którym obecny był również Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” – Tadeusz Majchrowicz. Przy okazji spotkania w parafii pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Zło dobrem zwyciężaj”. Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki przyznał to wyróżnienie jedynie nielicznym. Nie zabrakło również akcentu podkarpackiej Solidarności, gdyż wśród wyróżnionych znalazł się Marian Foremny – członek Prezydium Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”; Koordynator wart przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Koledze serdecznie gratulujemy.

17-18.01.2015r. Warszawa, Żoliborz

Kolejną już wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnili członkowie podkarpackiej Solidarności. Tym razem byli to: Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – Piotr Biodrowicz oraz emeryci z Sanoka w składzie: Stanisław Muszański, Jan Wilusz, Zbigniew Jaworski, Henryk Korbowniczy.

16.01.2015r. Katowice

W sali im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie regionu Śląsko Dąbrowskiego obradował Ogólnopolski Sztab Protestacyjny NSZZ " Solidarność ".
Wysłuchano informacji Dominika Kolorza przew. ZR i Jarosława Grzesika przew. Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego, którzy cały czas uczestniczą w rozmowach z rządem .
Po kilku godzinnej dyskusji Sztabu podjęta została decyzja o ogłoszeniu POGOTOWIA STRAJKOWEGO w całym Kraju .
Zobowiązujemy wszystkie organizacje związkowe do oflagowania swoich zakładów i podjęcie przygotowań do udziału w akcjach protestacyjnych.
Dziś kopalnie jutro Twoje miejsce pracy.

15.01.2015r. Warszawa

Karol Adamski dyr. Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Jerzy Ginalski dyr. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w gronie 19 laureatów VII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

13.01.2015r. Krosno

W imieniu Prezydium ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, Zastępca Przew. ZR Wojciech Jarząb skierował na ręce Dominika Kolorza Przew. ZR Śląsko-Dąbrowskiego wyrazy poparcia dla górników i ich rodzin walczących o miejsca pracy. Restrukturyzacja poprzez likwidację miejsc pracy, jest kolejnym chorym pomysłem rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który nie ma nic innego do zaproponowania i prowadzi do zaostrzenia protestów na Śląsku i w całym Kraju. Likwidacja kopalń to także likwidacja wielu firm, które pracują na rzecz górnictwa a na dalszy wzrost bezrobocia i pogłębienie rozwarstwienia społecznego, nie może być zgody naszego Związku - czytamy w liście do Braci Górniczej.

9.01.2015r. Leszno

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wziął udział w uroczystości pogrzebowej zmarłego nagle Przew. Rady Sekretariatu Rolnictwa śp. Wojciecha Pogorzelskiego. Zmarły był niezwykle oddanym działaczem, który funkcjonował w bardzo trudnym obszarze jaki jest rolnictwo, wspierał rodziny byłych pracowników zlikwidowanych PGR-ów, organizował kolonie dla ich dzieci. Zmarł w wieku 55 lat. Spoczywaj w pokoju.

2.01.2015r. Krosno

Nowy 2015 Rok rozpoczął się pracowicie od posiedzenia Prezydium ZR Podkarpacie.
Głównym punktem było omówienie wykonania budżetu za rok 2014 i preliminarz na rok 2015.
Omówiono też sprawy bieżące i plany inwestycyjne niezbędne do przeprowadzenia w siedzibie regionu. Postanowiono zwołać posiedzenie ZR na dzień 26.01.2015r. na godz.9.00 (w siedzibie ZR).

20.12.2014r. Rzeszów

Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wziął udział w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Zebranie zwołane w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Przew. ZR przez Kol. Wojciecha Buczaka, który został Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego. Nowym Przew. ZR. został wybrany kol. Roman Jakim,  Przew. Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego, Przew. Komisji w WSK Rzeszów. Serdecznie gratulujemy Wojciechowi i Romanowi w nadziei na dalszą współpracę naszych regionów.

19.12.2014r. Krosno

Jak w każdy miesiąc w dniu 19-tego w Kościele pw. Św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się msza w intencji Ojczyzny i Ludzi Pracy. Mszę uświetnił udział sztandarów „Solidarności", księża na czele z naszym Duszpasterzem Krzysztofem Mijalem oraz związkowcy naszego regionu.
Po mszy podczas spotkania w domu parafialnym, Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz podziękował za cały rok szerzenia kultu Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, organizowanie comiesięcznych mszy, wart na Żoliborzu i gromadzenie pamiątek, które są w Izbie Pamięci ks. Jerzego i NSZZ „Solidarność”.

Warty przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

13.12.2014r. – Krosno, Jasło, Sanok

33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce związkowcy naszego Regionu upamiętnili poprzez modlitwę w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Msza święta została odprawiona Krośnie w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej, Jaśle – w kościele pw. św. Stanisława BM, a także w Sanoku w Kościele Farnym. W Liturgii tak Krośnie jak i miastach oddziałowych uczestniczyły poczty sztandarowe. Mszę św. w Krośnie celebrowali Ks. Krzysztof Mijal – Kapelan podkarpackiej „Solidarności”, Ks. Kanonik Tadeusz Szetela, a także wikariusz parafii – ks. Paweł Kowal. Po Liturgii głos zabrał Przewodniczący Zarządu Regionu – Tadeusz Majchrowicz, który podziękował wszystkim zebranym, a także wyraził wdzięczność dla osób przygotowujących wystrój świątyni. Oprawę Mszy świętej uświetnił zespół muzyczny działający przy parafii pw. św. Piotra Apostoła i Jana z Dukli, który po zakończeniu obrzędów wykonał krótki recital słowno muzyczny poświęcony upamiętnianym wydarzeniom.

13.12.2014r. –Sanok

Odbyły się 25. zawody pływackie o Puchar Solidarności, będące jednocześnie 7. Memoriałem Janusza Skubińskiego. W zawodach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych, a także młodzież gimnazjalna. Liczba uczestników zawodów w tym roku wyniosła rekordowo 108. Nagrody dla zwycięzców ufundowali Zarząd Regionu Podkarpacie, a także Komisje z  Oddziału sanockiego. Ponadto dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowano skromny poczęstunek. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom.

9.12.2014r. – Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, w którym wziął udział również Z-ca Przewodniczącego ZR – Wojciech Jarząb. Omówił on bieżącą sytuację Związku w Regionie, a także z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył życzenia dla członków Sekcji i ich rodzin.

8-9.2014r. – Przysietnica k. Brzozowa

Odbyło się 2-dniowe szkolenie, którego przedmiot stanowił „Profesjonalizm Organizacji Związkowych”. Zostało ono zorganizowane przez Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, natomiast poprowadziła je Maryla Kościńska – Trener z Działu Szkoleń Komisji Krajowej. Szkolenie było dedykowane w sposób szczególny dla nowych Organizacji Związkowych ( Eurocash, Carrefour), a także dla Przewodniczących i członków władz wykonawczych, którzy pełnią funkcję po raz pierwszy. W szkoleniu łącznie wzięły udział 22 osoby.

7-8.12.2014r. – Warszawa, Żoliborz

Ratownicy „Solidarności” z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego wraz z Koordynatorem – członkiem Prezydium Zarządu Regionu Marianem Foremnym uczestniczyli w 41. Warcie przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki  - Patrona NSZZ „Solidarność”. Ponadto wzięli udział w Mszy świętej celebrowanej przez Bp-a lwowskiego i transmitowanej na żywo przez Telewizję Polonia. Msza święta była odprawiana z okazji dnia modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Uczestnicy warty: Marian Foremny, Dariusz Biedka, Mariusz Dusza, Rafał Jakubowicz, Sławomir Dziepak, Ryszard Zagórski, Krzysztof Jarząb.

5.12.2014r. – Dukla

W kościele pw. Marii Magdaleny w Dukli odbyła się uroczysta Msza święta w związku z obchodami dnia świętej Barbary. Jak co roku górnicy skalnicy obchodzą uroczyście święto swojej Patronki, rozpoczynając je modlitwą w intencji wszystkich pracowników i ich rodzin. Druga część obchodów to biesiada górnicza, która odbyła się w Sali domu weselnego „Dwa serca” w Krośnie. W uroczystościach z ramienia Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusza Majchrowicza, uczestniczył jego Zastępca Krzysztof Fal.

2.12.2014r. – Gdańsk

VII edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Kapituła rozpatrzyła wnioski złożone przez Organizacje Związkowe i dnia 15 stycznia 2015r., w Belwederze 19 firm otrzyma to zaszczytne wyróżnienie. Po raz pierwszy w tym konkursie znaleźli się pracodawcy z naszego regionu i miło nam poinformować, że tytuł Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom otrzymają: Karol Adamski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, a także Jerzy Ginalski – Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Serdeczne wyrazy współczucia
Dla
Kol. Małgorzaty Bielawki
prawnika Regionu Podkarpacie z powodu śmierci
TATY
składają
Przewodniczący, Zarząd oraz Pracownicy Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

 

29.11.2014r. – Radom

Odbyło się spotkanie mające na celu omówienie zasad działania Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy EUROCASH S.A. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej: Andrzej Nowakowski i Agnieszka Kozieł, a także Komisji Oddziałowych NSZZ „Solidarność”, w tym także przedstawiciele Komisji Oddziałowej w Eurocash S.A. Centrum Dystrybucyjne w Szczepańcowej na czele z  jej Przewodniczącym Konradem Kwolkiem oraz Bartłomiejem Brzaną. Ponadto nad prawidłowym przebiegiem spotkania z ramienia Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej czuwał Ireneusz Pszczoła. Nasz Region reprezentowali Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR, a także Krzysztof Fal – Z-ca Przewodniczącego ZR ds. Rozwoju Związku.

22-23.11.2014r. – Warszawa

Czterdziestą wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili przedstawiciele naszego Regionu. Tym razem byli to członkowie NSZZ „Solidarność” działający przy Nadleśnictwie w Ustrzykach Dolnych: Tadeusz Hejnowicz i Józef Gromala; a także członkowie z Nadleśnictwa w  Leżajsku: Władysław Wziątka, Krystyna Wziątka, Roman Jasiński oraz Irena Jasińska.

Serdeczne wyrazy współczucia
Dla
Kol. Krystyny Opalińskiej
Przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle i Członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej z powodu śmierci
TATY
składają
Przewodniczący, Zarząd oraz Pracownicy Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”

21.11.2014r. Rzeszów

W Filharmonii Rzeszowskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP wybitnym działaczom opozycji antykomunistycznej . Na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej odznaczonych zostało 10 osób. Wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Kazimierz Jarząb działacz z WSK Krosno, natomiast Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczony został Andrzej Kozioł , również działacz WSK Krosno z lat 80-tych. Odznaczenia wręczał dr Łukasz Kamiński Prezes IPN , wraz z dyr. Oddziału w Rzeszowie Ewą Leniart. Serdecznie gratulujemy.

18.11.2014r. – Warszawa

W Domu Pielgrzyma Amicus na warszawskim Żoliborzu obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

16.11.2014r.

W całym kraju odbywają się wybory samorządowe. Członkowie NSZZ „Solidarność” naszego Regionu kandydują do wszystkich szczebli samorządu, głównie z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a także innych lokalnych komitetów. Koleżankom i Kolegom życzymy sukcesów, gdyż obecność ludzi „Solidarności” w samorządzie jest niezwykle ważna.

14.11.2014r. – Sanok

W dniu dzisiejszym mija 2-ga rocznica śmierci honorowego członka NSZZ „Solidarność” ŚP. ks. prał. Adama Sudoła. Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz wraz z Z-cą Andrzejem Szallem i członkiem ZR Antonim Malinowskim złożyli wiązankę ulubionych przez zmarłego róż na jego grobie. Następnie wzięli udział w Mszy św. w jego intencji w kościele farnym, gdzie przez 26 lat ŚP. ks. Adam był proboszczem. Kolejną część obchodów upamiętniających 2-gą rocznicę śmierci stanowiło spotkanie wspomnieniowe w Sali gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku.

14.11.2014r. – Szczepańcowa

Po zarejestrowaniu Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Eurocash S.A. Centrum Dystrybucyjne w Szczepańcowej; Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, a także członkowie Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” na czele z jej Przewodniczącym - Konradem Kwolkiem spotkali się z Managerem - Andrzejem Zielińskim i Dyrektorem Logistyki – Wojciechem Zabiłowiczem. Przedmiotem spotkania było omówienie zasad współpracy i funkcjonowania Organizacji Oddziałowiej.

12.11.2014r. – Brzozów

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Brzozowie odbyło się II spotkanie KZ NSZZ „Solidarność”  z przedstawicielami zarządu przedsiębiorstwa. Tematem spotkania był Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego niektóre postanowienia się zdezaktualizowały. Stąd też wynikła konieczność renegocjacji ZUZP.

12.11.2014r. – Folusz

Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz wziął udział w spotkaniu z pracownikami Domu Pomocy Społecznej, gdzie oprócz spraw dotyczących Związku po Krajowym Zjeździe Delegatów, mówiono o wyborach samorządowych. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy DPS w Foluszu jest radnym powiatu jasielskiego, co w zdecydowany sposób przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej, dlatego Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz apelował do wszystkich o poparcie kol. Stanisława Mlickiego w zbliżających się wyborach.

11.11.2014r. – Krosno, Sanok, Jasło

Narodowe Święto Niepodległości w tym roku odbyło się w wyjątkowej oprawie, w której zawierała się nadzwyczajnie duża liczba delegacji składających kwiaty. Było to spowodowane zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Członkowie „Solidarności” Regionu Podkarpacie zawsze uczestniczą w uroczystościach patriotycznych z potrzeby serca i umiłowania wolności. W Krośnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz w towarzystwie młodego pokolenia „Solidarności” Karola Krzemińskiego i Rafała Jakubowicza z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Skład pocztu sztandarowego naszego Regionu stanowili: Piotr Kolanko z Krośnieńskich Hut Szkła S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz Grzegorz Kolanko i Mariusz Szarek z BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

fot. Andrzej Józefczyk

7.11.2014r. Krosno

W siedzibie ZR obył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych powiatu krośnieńskiego i brzozowskiego. Podobnie jak w Jaśle i Sanoku omówiono te same zagadnienia, czyli finanse Regionu oraz sprawy organizacyjne i działania Związku.

6.11.2014r. Sanok

W siedzibie oddziału w Sanoku przy ul. Rynek 13 odbył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych. Przew. ZR omówił działania Związku po Krajowym Zjeździe Delegatów podkreślając mi. in., że pierwszy raz w historii naszego regionu mamy kolejną osobę we władzach Krajowych, gdyż Andrzej Szall został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Szef oddział Andrzej Szall omówił sytuację finansową Regionu, natomiast obecni na spotkaniu Z-ca Wojciech Jarząb oraz członek Prezydium Marian Foremny omówili kwestie organizacyjne związane z wartą przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Omówiono także przygotowania do upamiętnienia II rocznicy śmierci Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” śp. ks. Prałata Adama Sudoła, która przypada na 14 listopada br.

 4.11.2014r. Jasło

W nowej siedzibie jasielskiego oddziału przy ul. Wincentego Pola 3 odbył się „Konwent” przewodniczących organizacji związkowych. Główne tematy spotkania to: działania związku po Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Podkarpacie oraz Krajowym Zjeździe Delegatów, które przedstawił Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz. Uczestniczący w spotkaniu  Z-ca- Skarbnik Andrzej Szall omówił sytuację finansową oraz spływ składek członkowskich na rzecz Regionu. Wojciech Jarząb zastępca omówił kwestię wart przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu i przedstawił harmonogram na rok 2015.

30.10.2014r. – Brzozów

Odbyło się spotkanie w sprawie renegocjacji postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PGK Brzozów na czele z jej Przewodniczącym Markiem Rzepką. Ponadto z ramienia władz naszego Regionu udział w rozmowach wzięli: Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR, oraz Lucjan Fejkiel – członek KM NSZZ „Solidarność” przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej. Stronę Pracodawcy reprezentowali przedstawiciele Zarządu Spółki. Powołany został zespół roboczy, który rozpocznie prace. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 12 listopada 2014r.

29.10.2014r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla Zakładowych i Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, organizowane przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oddział w Krośnie. W szkoleniu wzięli udział Inspektorzy z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie, „GAMRAT” S.A. w Jaśle  i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Bielawka.

28.10.2014r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR na swym kolejnym posiedzeniu. Omawiano bieżące sprawy regionu m.in. wykonanie budżetu za III kwartał. Postanowiono także zwołać „Konwenty Przewodniczących” organizacji związkowych: Oddział Jasło 4.11.2014r. godz. 14.00; Oddział Sanok 6.11.2014r. godz. 15.00; Krosno 7.11.2014r. godz. 13.00. Ustalono też termin posiedzenia Zarządu Regionu na dzień 25 listopada 2014r. tradycyjnie na godz. 9.00 w siedzibie Regionu.

28.10.2014r. Krosno

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego odbyło się szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy Oświaty i Wychowania organizowane przez Region Podkarpacie przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oddział w Krośnie. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Bielawka.

19-20.10.2014r. Warszawa - Żoliborz

Kolejną już wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z naszego Regionu. Tym razem pod przewodnictwem Mariana Foremnego byli to przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie. Nasz Region reprezentowali: Marian Foremny członek prezydium ZR, Przewodniczący KZ Janusz Lech, oraz Bartosz Borowicz, Marian Kłapkowski, Tomasz Półchłopek, Krzysztof Jarząb.

19.10.2014r. Krosno, Jasło

W 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się msze św. w Krośnie w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej i Jaśle w kościele pw. św. Stanisława BM. Podczas tych uroczystych Liturgii wystawiono poczty sztandarowe z następujących Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność”: W Krośnie: BWI Poland Technologies Sp. z o.o., a także KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej; w Jaśle: Gamrat S.A. i Huta Szkła w Jaśle S.A. Licznie zgromadzone były również poczty sztandarowe z jasielskich szkół.

19.10.2014r. Warszawa – Żoliborz

Na warszawskim Żoliborzu w kościele pw. Św. Stanisława Kostki odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Guzdek. W Liturgii uczestniczyła rodzina bł. ks. Jerzego, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą, poczty sztandarowe, związkowcy, kapelani, parlamentarzyści i ogromne rzesze wiernych.
18.10.2014r. Włocławek
W sobotę odbyły się uroczystości poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, w związku
z 30. rocznicą Jego tragicznej śmierci. W modlitwie na włocławskiej tamie, procesji z relikwią i mszy polowej wzięli udział biskupi, księża oraz działacze NSZZ „Solidarność”.


17.10.2014r. Górsk k. Torunia

Odbyła się uroczysta msza św. i otwarcie Centrum Edukacji Młodzieży im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach uczestniczyła delegacja naszego Regionu na czele z  Wojciechem Jarząbem - Z-cą Przewodniczącego ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, oraz poczet sztandarowy w składzie Marian Foremny – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, Lucjan Fejkiel – Członek KM przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej i Wojciech Bodziak z sanockiego Autosanu. Ponadto delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach we Włocławku (18.10.2014r.) i na warszawskim Żoliborzu (19.10.2014r.).14.10.2014r. Rogi

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach odbyła się msza św. podczas której poświęcony został nowy sztandar szkoły podstawowej. Druga część odbyła się w hali sportowej przy szkole podstawowej gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia Kazimierza Wielkiego.
W tym ważnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności uczestniczył przew. ZR Tadeusz Majchrowicz, który przekazał życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

Rady pracowników

XVII Walne Zebranie Delegatów

Zapraszamy do Galerii !!

OFERTY: