PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM ZARZAD REGIONU KOMISJA REWIZYJNA DELEGACI NA KZD

 


Ruszyła kampania

"Sprawdam polityka"


Aktualności:

Oddziały terenowe :

Sekcje branżowe:

Dokumenty do pobrania:

Podkarpacki Związkowiec:

Publikacje:

Galeria:


19-20.10.2014r. – Warszawa - Żoliborz

Kolejną już wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z naszego Regionu. Tym razem byli to przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie. Nasz Region reprezentowali: Przewodniczący
KZ Janusz Lech, oraz Bartosz Borowicz, Marian Kłapkowski, Tomasz Półchłopek, Krzysztof Jarząb.

19.10.2014r. Krosno, Jasło

W 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się msze św. w Krośnie w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej i Jaśle w kościele pw. św. Stanisława BM. Podczas tych uroczystych Liturgii wystawiono poczty sztandarowe z następujących Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność”: W Krośnie: BWI Poland Technologies Sp. z o.o., a także KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej; w Jaśle: Gamrat S.A. i Huta Szkła w Jaśle S.A. Licznie zgromadzone były również poczty sztandarowe z jasielskich szkół.

19.10.2014r. Warszawa – Żoliborz

Na warszawskim Żoliborzu w kościele pw. Św. Stanisława Kostki odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Guzdek. W Liturgii uczestniczyła rodzina bł. ks. Jerzego, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą, poczty sztandarowe, związkowcy, kapelani, parlamentarzyści i ogromne rzesze wiernych.
18.10.2014r. Włocławek
W sobotę odbyły się uroczystości poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, w związku
z 30. rocznicą Jego tragicznej śmierci. W modlitwie na włocławskiej tamie, procesji z relikwią i mszy polowej wzięli udział biskupi, księża oraz działacze NSZZ „Solidarność”.


17.10.2014r. Górsk k. Torunia

Odbyła się uroczysta msza św. i otwarcie Centrum Edukacji Młodzieży im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach uczestniczyła delegacja naszego Regionu na czele z  Wojciechem Jarząbem - Z-cą Przewodniczącego ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, oraz poczet sztandarowy w składzie Marian Foremny – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, Lucjan Fejkiel – Członek KM przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej i Wojciech Bodziak z sanockiego Autosanu. Ponadto delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach we Włocławku (18.10.2014r.) i na warszawskim Żoliborzu (19.10.2014r.).14.10.2014r. Rogi

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach odbyła się msza św. podczas której poświęcony został nowy sztandar szkoły podstawowej. Druga część odbyła się w hali sportowej przy szkole podstawowej gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia Kazimierza Wielkiego.
W tym ważnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności uczestniczył przew. ZR Tadeusz Majchrowicz, który przekazał życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

Rady pracowników

XVII Walne Zebranie Delegatów

Zapraszamy do Galerii !!

OFERTY: