PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM ZARZAD REGIONU KOMISJA REWIZYJNA DELEGACI NA KZD

 


Ruszyła kampania

"Sprawdam polityka"


Aktualności:

Oddziały terenowe :

Sekcje branżowe:

Dokumenty do pobrania:

Podkarpacki Związkowiec:

Publikacje:

Galeria:


„Konwent Przewodniczących” 4.11.2014r. Oddział Jasło godz. 14.00; Oddział Sanok 6.11.2014r. godz. 15.00; Krosno 7.11.2014r. godz. 13.00.

30.10.2014r. – Brzozów

Odbyło się spotkanie w sprawie renegocjacji postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PGK Brzozów na czele z jej Przewodniczącym Markiem Rzepką. Ponadto z ramienia władz naszego Regionu udział w rozmowach wzięli: Wojciech Jarząb – Z-ca Przewodniczącego ZR, oraz Lucjan Fejkiel – członek KM NSZZ „Solidarność” przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej. Stronę Pracodawcy reprezentowali przedstawiciele Zarządu Spółki. Powołany został zespół roboczy, który rozpocznie prace. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 12 listopada 2014r.

29.10.2014r. Krosno

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla Zakładowych i Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, organizowane przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oddział w Krośnie. W szkoleniu wzięli udział Inspektorzy z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie, „GAMRAT” S.A. w Jaśle  i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Bielawka.

28.10.2014r. Krosno

Obradowało Prezydium ZR na swym kolejnym posiedzeniu. Omawiano bieżące sprawy regionu m.in. wykonanie budżetu za III kwartał. Postanowiono także zwołać „Konwenty Przewodniczących” organizacji związkowych: Oddział Jasło 4.11.2014r. godz. 14.00; Oddział Sanok 6.11.2014r. godz. 15.00; Krosno 7.11.2014r. godz. 13.00. Ustalono też termin posiedzenia Zarządu Regionu na dzień 25 listopada 2014r. tradycyjnie na godz. 9.00 w siedzibie Regionu.

28.10.2014r. Krosno

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego odbyło się szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy Oświaty i Wychowania organizowane przez Region Podkarpacie przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie oddział w Krośnie. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Bielawka.

19-20.10.2014r. Warszawa - Żoliborz

Kolejną już wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z naszego Regionu. Tym razem pod przewodnictwem Mariana Foremnego byli to przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie. Nasz Region reprezentowali: Marian Foremny członek prezydium ZR, Przewodniczący KZ Janusz Lech, oraz Bartosz Borowicz, Marian Kłapkowski, Tomasz Półchłopek, Krzysztof Jarząb.

19.10.2014r. Krosno, Jasło

W 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się msze św. w Krośnie w kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej i Jaśle w kościele pw. św. Stanisława BM. Podczas tych uroczystych Liturgii wystawiono poczty sztandarowe z następujących Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność”: W Krośnie: BWI Poland Technologies Sp. z o.o., a także KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej; w Jaśle: Gamrat S.A. i Huta Szkła w Jaśle S.A. Licznie zgromadzone były również poczty sztandarowe z jasielskich szkół.

19.10.2014r. Warszawa – Żoliborz

Na warszawskim Żoliborzu w kościele pw. Św. Stanisława Kostki odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Guzdek. W Liturgii uczestniczyła rodzina bł. ks. Jerzego, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą, poczty sztandarowe, związkowcy, kapelani, parlamentarzyści i ogromne rzesze wiernych.
18.10.2014r. Włocławek
W sobotę odbyły się uroczystości poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, w związku
z 30. rocznicą Jego tragicznej śmierci. W modlitwie na włocławskiej tamie, procesji z relikwią i mszy polowej wzięli udział biskupi, księża oraz działacze NSZZ „Solidarność”.


17.10.2014r. Górsk k. Torunia

Odbyła się uroczysta msza św. i otwarcie Centrum Edukacji Młodzieży im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach uczestniczyła delegacja naszego Regionu na czele z  Wojciechem Jarząbem - Z-cą Przewodniczącego ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, oraz poczet sztandarowy w składzie Marian Foremny – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, Lucjan Fejkiel – Członek KM przy KHS Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej i Wojciech Bodziak z sanockiego Autosanu. Ponadto delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach we Włocławku (18.10.2014r.) i na warszawskim Żoliborzu (19.10.2014r.).14.10.2014r. Rogi

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach odbyła się msza św. podczas której poświęcony został nowy sztandar szkoły podstawowej. Druga część odbyła się w hali sportowej przy szkole podstawowej gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia Kazimierza Wielkiego.
W tym ważnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności uczestniczył przew. ZR Tadeusz Majchrowicz, który przekazał życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

Rady pracowników

XVII Walne Zebranie Delegatów

Zapraszamy do Galerii !!

OFERTY: